ATT LEDA VÄRDEGRUNDSARBETE

Implementera till vardagen

För att värdegrundens intentioner om värdigt liv och välbefinnande ska få genomslagskraft krävs att medarbetarna får rätt förutsättningar för att kunna förverkliga detta.

Att leda värdegrundsarbete utbildar chefer och ledare till att bli engagerade i ämnet och som i sin tur implementera och vägleda medarbetarna. Under denna utbildning får du redskap och tips om hur du som värdegrundsledare kan få värdegrundsfrågan att bli en del av det vardagliga arbetet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till chefer i äldreomsorg och hemtjänst.

Innehåll

 • Värdegrunden som utgångspunkt för verksamheten
 • Vad innebär ett värdigt liv?
 • rätt till privatliv och kroppslig identitet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • individanpassning
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående
 • Vad innebär välbefinnande i vardagen?
 • trygghet
 • meningsfullhet
 • Att implementera värdegrunden
 • Vägledning i värdegrunden
 • Vad kan vi göra för att utveckla en professionell hållning och ett etiskt förhållningssätt hos medarbetarna?
 • Strategier för att värdegrundsfrågorna ska kunna bli en del av det vardagliga arbetet
 • Hur kan vi skapa möjligheter för reflektion över värdegrundens tillämpning?

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

Utbildningen omfattar en dag men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassa efter behov.

Infoblad för utbildningen Att leda värdegrundsarbete

Här kan du ladda ned infoblad om utbildningen

Uppdragsutbildning

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Skicka en förfrågan till oss

Utbildning
KUI FÖRETAGSUTBILDNING
Lås mer om Utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer inom vård, omsorg och förskola – alltid med målet att göra verklig skillnad för individ, grupp, organisation, verksamhet och samhälle. Vår långa erfarenhet har gjort att vi blivit specialister på utbildning inom dessa områden. Vi har utvecklat en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden. Vi har över 170 kommuner och företag som kunder i hela landet.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Sedan starten har vi helt fokuserat vår utveckling, kompetens och utbildning inom inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI företags­­utbildning
FORTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA
Lås mer om KUI företags­­utbildning

Telefontider: alla vardagar kl. 8-12 samt 13-17

Besöksadress: Drottningholmsvägen 37, Fridhemsplan