KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Katrineholm-Flen-Vingåker

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Katrineholm-Flen-Vingåker, region Sörmland

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Katrineholm-Flen-Vingåker innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Katrineholm Flen och Vingåker samarbetar med Kommunal och arbetsförmedlingen i ett gemensamt VO-College. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagare representerar arbetsliv och utbildning. Den är också länken till Sörmlands regionala styrgrupp.

Om Vård- och omsorgscollege region Sörmland

I Sörmlands län samarbetar nio kommuner, landstinget, fackliga organisationer, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, privata utbildningsföretag för vuxna och kommunal vuxenutbildning, Mälardalens högskola och Regionförbundet. Tillsammans formas relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningen och höja kvaliteten.