KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Avesta-Hedemora

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Avesta-Hedemora, region Dalarna

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Avesta-Hedemora innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i lokalt VO-College Alvesta-Hedemora samverkar med fackförbundet Kommunal i ett arbetet som leds av en lokal styrgrupp och som ingår i regionalt Vård- och omsorgscollege Dalarna. 

Om Vård- och omsorgscollege Dalarna

I Dalarna samarbetar fjorton kommuner, Region Dalarna, fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium och vuxenutbildningen. Tillsammans formar vi relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fackförbund och utbildare samarbetar för att utveckla utbildningen och höja kvaliteten.