Gerontologi och geriatrik

Kursen utgör en fördjupning av ämnet som redan behandlats på gymnasienivå. Den syftar till att ge de studerande möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra sin förmåga att känna igen och skilja mellan normala åldersförändringar och åldersrelaterade sjukdomar. Genom kursen kommer deltagarna att utforska olika aspekter av omsorg och omvårdnad, inklusive rehabilitering, bevarande av funktioner och betydelsen av kost, näring och munhälsa vid vanliga åldersrelaterade sjukdomstillstånd.

En central del av kursen är att lära sig att observera förändringar hos äldre och att kunna kommunicera dessa observationer effektivt till det multidisciplinära vårdteamet. Detta är avgörande för att bidra till utvecklingen av välgrundade vårdstrategier som främjar en god livskvalitet för de äldre.

Deltagarna kommer att bygga upp en gedigen kunskapsbas inom ämnet för att kunna agera som mentorer och vägledare för blivande vårdpersonal, kollegor samt för närstående och anhöriga. Målet är att efter avslutad utbildning kunna erbjuda en hög standard av omsorg och omvårdnad samt att vara en resurs för andra inom detta område., kollegor samt för närstående och anhöriga. Målet är att efter avslutad utbildning kunna erbjuda en hög standard av omsorg och omvårdnad samt att vara en resurs för andra inom detta område.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre och ger specialiserad kunskap om:

  • Kunskaper om de vanligaste sjukdomstillstånden hos äldre för att kunna identifiera och förstå deras symptom och effekter.
  • Kunskaper om kost, nutrition och munhälsa hos äldre för att kunna förebygga och hantera hälsoproblem relaterade till dessa områden.
  • Kunskaper om betydelsen av individanpassad omvårdnad och omsorg för att bevara och främja den äldres fysiska förmåga och livskvalitet.
  • Färdigheter i att identifiera och analysera sociala, psykiska och fysiska förändringar hos äldre, med fokus på att skilja mellan normalt åldrande och sjukdom.
  • Färdigheter i att utifrån den äldres individuella behov och förutsättningar planera och genomföra åtgärder för att främja hälsa och livskvalitet.
  • Färdigheter i att delta i utvecklingen av individanpassade vårdstrategier för äldre, med fokus på att förebygga och behandla vanliga sjukdomstillstånd.
  • Färdigheter i att tillämpa ett professionellt och salutogent förhållningssätt för att främja hälsa och välbefinnande hos äldre.
  • Färdighet i att planera och utföra individanpassade vårdstrategier tillsammans med ett multiprofessionellt team inom omvårdnad, omsorg och rehabilitering.
  • Kompetens i att tillämpa vårdhygieniska författningar och rekommendationer för att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner.
  • Förmåga att tillsammans med ett multiprofessionellt team bidra till framtagandet av individanpassade vårdstrategier med fokus på både förebyggande och behandlande insatser.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.