Palliativ vård av äldre i livets slutskede

Kursen utforskar den dynamiken i att arbeta nära personer som närmar sig livets slut och deras närstående, med fokus på att främja hälsa och välbefinnande genom ett salutogent perspektiv och en palliativ värdefilosofi inom äldrevården och omsorgen. Genom att granska det svenska palliativregistret och dess tillämpning enligt etablerade riktlinjer och direktiv, ges deltagarna en förståelse för hur evidensbaserad praxis kan integreras i vården av palliativa patienter.

En central del av kursen är att ge deltagarna möjlighet att utforska och reflektera över deras egna inställningar och förhållningssätt gentemot döden och arbete med sorg. Genom dessa reflektioner kan deltagarna öka sin medvetenhet om hur deras egna värderingar och känslomässiga reaktioner påverkar deras förmåga att ge stöd och vård till patienter och deras närstående under en sådan känslomässigt utmanande tid.

Genom en holistisk syn på vård och en förståelse för det palliativa arbetets komplexitet, strävar kursen efter att rusta deltagarna med de kunskaper, färdigheter och insikter som krävs för att möta de unika behoven hos patienter i livets slutskede och deras anhöriga med medkänsla, respekt och professionalism.

Kursen ingår i YH-programmet Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre och ger specialiserad kunskap om:

  • Förståelse för salutogent förhållningssätt och palliativ värdefilosofi inom äldrevård och omsorg.
  • Kunskap om det svenska palliativregistret och dess användning enligt riktlinjer och direktiv.
  • Färdigheter i att tillämpa evidensbaserad praxis vid vården av palliativa patienter.
  • Förmåga att reflektera över och utveckla det personliga förhållningssättet gentemot döden och sorgearbete.
  • Förståelse för den holistiska synen på vård och hur den tillämpas inom palliativ vård.
  • Insikter i det känslomässiga och andliga stödet som behövs för patienter och deras närstående under livets slutskede.
  • Professionella färdigheter för att möta unika behov hos palliativa patienter och deras anhöriga med medkänsla och respekt.

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Läs mer »

Kostnadsfri förfrågan

Gör en kostnadsfri förfrågan för ditt företag, så kontaktar vi dig! Utforska möjligheterna för uppdragsutbildning helt utan förpliktelser. Få skräddarsydda förslag och upptäck hur du kan stärka din personals kompetens, främja innovation och uppnå tillväxt för ditt företag.

Kompetens som gör skillnad

Skräddarsy efter era unika utmaningar och branschspecifika krav för att säkerställa att er personal får exakt den kompetens och kunskap som behövs för att bemästra sina uppgifter och driva företagets tillväxt framåt.

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.