KOMMUNIKATION OCH AKK

Alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö

I den här utbildningen går vi igenom grunderna i kommunikation, olika sätt att kommunicera och hur vi kan förstärka och hitta alternativ att nå fram.

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens för alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö. Kommunikation och AKK ger dig verktyg för att överbrygga eventuella brister i kommunikationen.

Utbildningen lyfter hur man på olika sätt kan främja förutsättningarna för god kommunikation. Vidare lyfts praktiska exempel på verktyg och strategier för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) som kan bestå av olika kommunikationsformer som fungerar med individer på olika nivåer: kroppsspråk, gester, tecken, bilder, samtalsmatta eller tekniska hjälpmedel.

Innehåll

  • Om kommunikation
  • En god kommunikativ miljö
  • Du som samspels- och samtalspartner
  • Utmaningar kring kommunikation
  • Problemskapande beteenden som kommunikation
  • Förutsättningar för god kommunikation
  • Grundläggande färdigheter i AKK
  • Praktiska exempel och verktyg som tecken, bilder, samtalsmatta, tekniska hjälpmedel etc

Företagsanpassa utbildningen

Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

OMRÅDE Barn och fritid, Kommunikation, Ledarskap, Vård och omsorg

KONTAKTA OSS 08-522 506 90
info@kui.se

UTBILDNINGSUPPLÄGG Dagtid

Gör förfrågan