×

 

GRUNDKURS I KOMMUNIKATION OCH AKK

Alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö

I den här utbildningen går vi igenom grunderna i kommunikation, olika sätt att kommunicera och hur vi kan förstärka och hitta alternativ att nå fram.

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens för alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö. Grundkurs i kommunikation och AKK ger dig verktyg för att överbrygga eventuella brister i kommunikationen.

Utbildningen lyfter hur man på olika sätt kan främja förutsättningarna för god kommunikation. Vidare lyfts praktiska exempel på verktyg och strategier för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) som kan bestå av olika kommunikationsformer som fungerar med individer på olika nivåer: kroppsspråk, gester, tecken, bilder, samtalsmatta eller tekniska hjälpmedel.

Innehåll

  • Om kommunikation
  • En god kommunikativ miljö
  • Du som samspels- och samtalspartner
  • Utmaningar kring kommunikation
  • Problemskapande beteenden som kommunikation
  • Förutsättningar för god kommunikation
  • Grundläggande färdigheter i AKK
  • Praktiska exempel och verktyg som tecken, bilder, samtalsmatta, tekniska hjälpmedel etc

Öppen utbildning

Längd: 1 dag

Datum:
26 november, 2021 ( 9:30 - 16:30 )

Pris: 2995:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distansföreläsning via Microsoft Teams,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Ledarskap, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet, Förskola, Skola och andra typer av verksam­heter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Omfattning

En dag, men kan vid uppdragsutbildning anpassas efter behov

Utbildare

Boel Heister Trygg
UTBILDARE
Lås mer om Boel Heister Trygg

Boel Heister Trygg är logoped med många års erfarenhet av eget arbete med barn, ungdomar och vuxna med stora kommunikationssvårigheter. Hon har författat flera böcker inom området AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, och hon är även en efterfrågad föreläsare. Hon är verksam vid Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK.

Utbildare

Ida Andersson
LEGITIMERAD LOGOPED
Lås mer om Ida Andersson

Ida har lång erfarenhet av eget arbete med framför allt vuxna, men också med barn och ungdomar. Hon är dessutom förälder till en dotter med bland annat intellektuell funktionsnedsättning

Hur bokar jag en öppen utbildning?

Anmäl dig

Klicka på knappen ”Anmäl dig här”

Välj en kategori

Offentlig sektor: Du arbetar på en kommun, myndighet eller annan offentlig sektor.
Företag: Du bokar plats via företaget åt flera medarbetare.
Academedia: Du arbetar på ett företag som tillhör Academedia (Pysslingen, Vittraskolor, Academedia support)
Privat: Du vill boka utbildningen som privatperson.

Fyll i uppgifter

Fyll i alla obligatoriska fält med dina personuppgifter, inklusive kontaktperson, fakturareferens etc.

Lägg till deltagare

Lägg till vem som är deltagaren på utbildningen. Är den som bokar även deltagaren fyller du i kontaktuppgifterna och klickar sedan på knappen ”Lägg till som deltagare”. Är det fler än 1 person som ska delta, lägger du till namn och kontaktuppgifter för samtliga deltagare. Max 10 st.

Uppdragsutbildning

Utbildningstyp Öppen utbildning

Företagsutbildning Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Barn och fritid, Ledarskap, Vård och omsorg


Skicka en förfrågan till oss

Tips på fler företagsutbildningar hos KUI

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Arbetsrätt och ledarskap inom vård och omsorg

Vilka lagar och regler gäller?

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

Social dokumentation för chefer - Denna utbildning ger dig kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala dokumentationen enligt ICF.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, Vård och omsorg

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress

Stresshantering och förebyggande av stress - Känslan av stress skapas och uppstår i hög grad av mentala och känslomässiga påfrestningar.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

Värdegrundat ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, Vård och omsorg

Arbetsledning inom LSS

Arbetsledning inom LSS

Få konkreta verktyg för att skapa en verksamhet med 100% brukarfokus och samsyn.

Utbildningstyp Öppen utbildning

Område Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Att vara chef till medarbetare med utländsk bakgrund

Chef till medarbetare med utländsk bakgrund ger dig kunskaper om organisering och utveckling i arbetet med fokus på kulturell mångfald.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Ledarskap

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Att axla ett ledarskap är ett ärofyllt uppdrag, men även chefer behöver stöd och utbildning, särskilt med tanke på att ledarrollen är avgörande för organisationens framgång och välmående. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Utbildningarna är till för chefer, ledare och ansvariga inom vård, omsorg och förskola.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss