×

 

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom äldreomsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom äldreomsorg. Vi utbildar chefer och medarbetare på olika nivåer. Våra utbildningar breddar, fördjupar och förnyar befintlig yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Äldreomsorgen i Sverige utvecklas ständigt och vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi har utbildningar inom äldreomsorg för chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Välj en utbildningstyp som passar er

Arbetsplatsen har ibland behov av fortbildning av några få personer och ibland kompetensutveckling för hela arbetsgrupper. Ibland finns behovet att inspireras på nytt och att få ta del av del allra senaste inom sin yrkesroll. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats? Se förklaring av våra utbildningstyper längre ned.

Bokningsbara utbildningar – för chefer och medarbetare

 • För arbetsplatser med behov att utbilda ett fåtal personer som behöver fördjupa, bredda eller förnya sin befintlig yrkeskompetens.
 • För privatpersoner som vill utveckla sin yrkeskompetens
 • Tillfället är datumlagd och leds av erfaren utbildare på plats i våra utbildningslokaler eller digitalt via Teams.
 • Plats bokas via webben.
 • I vårt utbud finns både hel- och halvdagsutbildningar, längre utbildningar och kvällsföreläsningar.

Uppdragsutbildning – för arbetsplatser

 • För arbetsplatser som vill utbilda arbetsgrupper.
 • Välj bland 100-tals utbildningskoncept där innehåll och upplägg anpassas utifrån era specifika behov och önskemål.
 • Vi tar även fram helt nya koncept.

Rikskonferens – för alla intresserade

 • Årliga konferenser inom förskola, LSS och äldreomsorg.
 • Ta del av den senaste forskningen, praktikfall och de mest aktuella frågorna som berör områdena.
 • Boka plats via webben.

Webbaserad utbildning

 • För arbetsplatser som söker en effektiv utbildningsform helt oberoende av tid och plats.
 • Detta är ett effektivt sätt att introducera vikarier och nyanställda eller för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.
 • Vi kan även ta fram nya webbutbildningar som svarar mot unika behov och önskemål.

Yrkeshögskoleutbildning för dig med tidigare utbildning inom barn & fritid eller vård & omsorg

 • Yrkeshögskoleutbildning är en kvalificerade utbildning som är skräddarsydd för att täcka de kompetensbehov som finns ute i arbetslivet.
 • YH-utbildning är eftergymnasial där du kombinerar teori med praktik.
 • Utbildning genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen inom en kvalificerad yrkesroll.
 • Du behöver ha grundläggande yrkeshögskolekompetens samt särskilda förkunskaper beroende på utbildning. Läs mer på varje utbildningssida

Kortare YH-utbildning för dig med yrkeserfarenhet

 • En kortare YH-utbildning är under 100 YH-poäng och fördjupar, bredda eller förnya kompetens på ett mer flexibelt sätt.
 • En kort YH-utbildning hos KUI läser du på distans under 10-13 veckor.
 • De vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet och och vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde.

Yrkeshögskoleutbildning FLEX för dig som vill validera din erfarenhet

 • YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning.
 • Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

Enstaka kurser hos KUI Yrkeshögskola

 • En Yrkeshögskoleutbildning består av ett flertal enstaka kurser som i sin tur går att läsa separat.
 • Ibland har vi studiestarter till de enstaka kurserna.
 • De har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen.
 • Företagare och offentliga aktör kan köpa YH-kurser som uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning inom Yrkeshögskola för företagare eller offentliga aktörer

 • Du som företagare, offentlig aktör eller företrädare för annan organisation kan köpa en yrkeshögskoleutbildning, hela eller delar, som uppdragsutbildning.

Komvux yrkesutbildning för dig utan formell kompetens

 • KUI vuxenutbildning erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar som ger dig formell yrkeskompetens inom våra specialiserade områden.
 • Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens.
 • Utbudet av yrkesutbildningar varierar beroende på din hemkommun.
 • Det är via vuxenutbildningen i din hemkommun som du ansöker till en yrkesutbildning.

Enstaka kurser hos KUI Komvux

 • En Yrkesutbildning består av ett flertal enstaka kurser som i sin tur går att läsa separat.
 • Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.
 • Ibland har vi studiestarter till de enstaka kurserna.
 • De har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen.
 • Utbudet av enstaka kurser varierar beroende på din hemkommun.
 • Det är via vuxenutbildningen i din hemkommun som du ansöker till en kurs.

Gör förfrågan

Vill du beställa en av våra företagsutbildningar. Gör en förfrågan idag och få aktuella priser och skräddarsydda upplägg för just ditt företag

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Hitta din utbildning inom äldreomsorgen

Här hittar du utbildningar för dig i äldreomsorgen. Du kan filtrera listan.

Undersköterska Lärling

Undersköterska Lärling

En utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Utbildningstyp Komvux, Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1650

Kommun(er) 20

Ämne Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Undersköterska Kombo

Undersköterska Kombo

Kombinera yrkesutbildning med svenska på grundläggande nivå.

Utbildningstyp Komvux, Komvux Yrkesutbildning

Poäng 2150

Ämne Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Äldres munhälsa

Äldres munhälsa

kunskaper om hur du som sjuksköterska kan minska riskerna med oral hälsa.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning

Värdegrundat ledarskap

Värdegrundat ledarskap

Hur du använder värdegrund för att skapa en verksamhet där de gemensamma värderingarna blir kompassen för alla

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Öppen utbildning

Sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen

Sjukdomar i cirkulations- och andningsorganen

Om symtom, akut omhändertagande, specifik omvårdnad samt om förebyggande åtgärder.

Datum Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Område Äldreomsorg, Vård och omsorg

Utbildningstyp Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

SBAR för vård- och omsorgspersonal

SBAR för vård- och omsorgspersonal

SBAR för vård- och omsorgspersonal - en teoretisk genomgång av SBAR modellen och hur ni minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol

Skadligt bruk och beroende av alkohol - Alkoholkonsumtionens omfattning och hälsoeffekter beskrivs, samt översikt över resultaten från behandlingsforskning

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Psykiatri, Sjuksköterska, Vård och omsorg

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion inom vård och omsorg

Samvetsstress och compassion - Förstå problematiken kring samvetsstress- och utmatningssyndrom. Teorier kring mindfulness & compassion.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

Samtalsmetodik

Samtalsmetodik

Samtalsmetodik ger dig kunskap om olika samtal och möten. Hur kan de utvecklas och stärkas och hur kan man skapa ett gemensamt stöd och lärande kring samtal i verksamheten.

Utbildningstyp Uppdragsutbildning

Område Äldreomsorg, LSS, Vård och omsorg

Välj ett annat område

HITTA DIN UTBILDNING

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom fritidshem och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningskoncept.

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen,100-tals utb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll. Öppna utbildningstillfällen och återkommande konferens, 100-tals utbildningskoncept för att utbilda arbetspl

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutbildni