KOMMUNIKATION OCH AKK

Alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö

I den här utbildningen går vi igenom grunderna i kommunikation, olika sätt att kommunicera och hur vi kan förstärka och hitta alternativ att nå fram.

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens för alternativa sätt att kommunicera och förmåga att skapa en god kommunikativ miljö. Kommunikation och AKK ger dig verktyg för att överbrygga eventuella brister i kommunikationen.

Utbildningen lyfter hur man på olika sätt kan främja förutsättningarna för god kommunikation. Vidare lyfts praktiska exempel på verktyg och strategier för AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) som kan bestå av olika kommunikationsformer som fungerar med individer på olika nivåer: kroppsspråk, gester, tecken, bilder, samtalsmatta eller tekniska hjälpmedel.

Innehåll

  • Om kommunikation
  • En god kommunikativ miljö
  • Du som samspels- och samtalspartner
  • Utmaningar kring kommunikation
  • Problemskapande beteenden som kommunikation
  • Förutsättningar för god kommunikation
  • Grundläggande färdigheter i AKK
  • Praktiska exempel och verktyg som tecken, bilder, samtalsmatta, tekniska hjälpmedel etc

Företagsanpassa utbildningen

LÄNGD Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

MÅLGRUPP Se aktuella datum

OMRÅDE Barn och fritid, Kommunikation, Ledarskap, Vård och omsorg

Gör förfrågan

Utbildningens längd

1 heldag

Målgrupp

Personal inom LSS-verksamhet, Förskola, Skola och andra typer av verksam­heter som jobbar med personer i behov av särskilt stöd.

Arbetsformer

Teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner

Utbildare

Boel Heister Trygg
UTBILDARE
Lås mer om Boel Heister Trygg

Boel Heister Trygg är logoped med många års erfarenhet av eget arbete med barn, ungdomar och vuxna med stora kommunikationssvårigheter. Hon har författat flera böcker inom området AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, och hon är även en efterfrågad föreläsare. Hon är verksam vid Södra regionens Kommunikationscentrum, SÖK.

Utbildare

Ida Andersson
LEGITIMERAD LOGOPED
Lås mer om Ida Andersson

Ida har lång erfarenhet av eget arbete med framför allt vuxna, men också med barn och ungdomar. Hon är dessutom förälder till en dotter med bland annat intellektuell funktionsnedsättning

Vanliga frågor

Kompetensutveckling inom ledarskap

Att vara chef eller ledare handlar mycket om att bemästra de mjuka ämnena, som till exempel att leda, motivera och coacha dina medarbetare. För att lyckas bli en bra ledare behöver du utbildning och utveckling. Våra utbildningar leder till att du kan återvända till din arbetsplats med större insikt och konkreta verktyg att använda direkt i arbetet. Det gynnar inte bara din egen organisation, utan även samhället i stort.

Hos KUI Företagsutbildning hittar du en mängd olika utbildningar inom kategorin ledarskap som främjar dig och dina medarbetares kompetensutveckling.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17