Antagningsbesked för YH-kurser som startar i september börjar skickas ut från och med v. 34

YH-kurser som startar i september 2023

Vanliga frågor