Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa. Ansök till vår korta YH-kurs och få bland annat specialiserad kunskap om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Sämre psykisk hälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd. Denna YH-kurs hos KUI Yrkeshögskola på 12 veckor ger dig ökade kunskaper om psykisk hälsa, suicid och suicidprevention.

Vem är utbildningen för?

YH-kursen vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Målet med utbildningen

Kursen ger dig spetskompetens inom psykisk ohälsa samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med suicidprevention vilket medverkar till en kvalitetssäker vård och omsorg.

Vår YH-kurs ger dig

 • Specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa/ohälsa och sociala kontexter.
 • Fördjupad kompetens i att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
 • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.
 • Specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.
 • Specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.
 • Utvecklade färdigheter i att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå.
 • Kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

SNABBA FAKTA

STUDIEFORM Distans

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2022

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTARTER Våren 2023 och Hösten 2023

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen: 30 maj - 15 augusti 2022

Ansök här

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan