Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska.

Vem är utbildningen för?

Vår YH-kurs Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser vår yh-utbildning hos KUI Yrkeshögskola på distans och halvfart under 10 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen

Kursen ger kompetens för att du ska kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde. Under denna yh-utbildning får du bland annat fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi etc.

Vår YH-kurs ger dig

  • Fördjupade kunskaper i smitta och smittspridning samt färdigheter i att minska smittspridning inom vård och omsorg
  • Kompetens att handleda sina kollegor i att förebygga samt minska smittspridningen i vård och omsorgssituationer
  • Fördjupande kunskaper vad vårdrelaterade infektioner innebär samt kompetens att förebygga dessa med hänsyn tagen till den enskildes integritet
  • Kunskap om föreskrifter inom vårdhygien samt färdighet att praktiskt omsätta dessa i verksamheten.
  • Fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi, smittrisker i arbetsmiljön samt smittförebyggande åtgärder för särskilt utsatta grupper i vård och omsorg.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STUDIEFORM Distans

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2022

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTARTER Våren 2023 och Hösten 2023

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen: 30 maj - 15 augusti 2022

Ansök här

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera dig eller logga in.
  2. Välj kurs och ort.
  3. Ladda upp betyg och intyg.
  4. Skicka in ansökan