Palliativ vård

När andelen äldre ökar kommer även de som är i behov av palliativ vård att öka och det ställer större krav på personalen inom vård och omsorg. Yh-kursen ger dig kompetensen att kunna ge vård till patienter i ett palliativt skede på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt.

Den palliativa vårdfilosofin är en helhetsomhändertagande syn där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom. Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Palliativ vård ser döendet som en normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Vem är utbildningen för?

Vår YH-kurs Palliativ vård hos KUI Yrkeshögskola vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg. Du läser vår yh-utbildning på distans och halvfart under 12 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen

Kursen ger dig kompetenser för att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt. Du förväntas efter denna yh-utbildning att kunna arbeta enligt det nationella vårdprogrammet samt med palliativa registret för ökad kvalitetssäkring. Du ska även kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av riskbedömningar, omvårdnad och kvalitetsregister både i närtid och framtid.

Vår YH-kurs ger dig

  • Specialiserad kunskap om den egna yrkesrollen inom palliativ vård och ges insikter i hur det är att vårda och arbeta nära döende personer och deras anhöriga.
  • Avancerad kunskap om och färdighet att arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi.
  • Fördjupad kunskap, kompetens och färdighet att använda bedömningsinstrument samt identifiera olika symtom i livets slutskede samt metoder för att lindra dessa.
  • Färdigheter om specifik omvårdnad i olika palliativa skeden.
  • Kunskap om och en orientering i det Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård och färdighet i att använda det svenska palliativregistret.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STUDIEFORM Distans

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2022

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTARTER Våren 2023 och Hösten 2023

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen: 30 maj - 15 augusti 2022

Ansök här

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera dig eller logga in.
  2. Välj kurs och ort.
  3. Ladda upp betyg och intyg.
  4. Skicka in ansökan