NPF hos barn och unga

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Vem är utbildningen för?

Vår YH-kurs NPF hos barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola och/eller grundskola. Du läser vår yh-utbildning på distans och på 50% under 20 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen

Kursen ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourettes men även språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen. Den studerande får även kunskaper inom 2E-begreppet (twice exceptional) vilket beskriver hur ett barn kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som också har en särskild begåvning (hög IQ). Vår yh-utbildning ger kunskap om vikten om tidig identifiering, samt om olika diagnosers styrkor. Den studerande får även tillfälle att lära sig om de övrigt förekommande funktionsnedsättningarna, såsom de tysta så kallade osynliga introverta barnen och unga och även barn med hög känslighet.

Vår YH-kurs ger dig

 • Kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette
 • Kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli
 • Kunskaper om konsekvenser i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Kunskaper om vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor
 • Kunskaper om grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi
 • Kunskaper om 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning, särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Kunskaper om övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga
 • Kunskaper om barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Snabba fakta

STUDIEFORM Distans

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART September 2022

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTARTER Våren 2023 och Hösten 2023

TYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen: 30 maj - 15 augusti 2022

Ansök här

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan