NPF inriktning barn och unga

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en grupp av medicinska tillstånd som påverkar hur hjärnan arbetar och fungerar. Dessa tillstånd påverkar ofta en persons kognitiva, emotionella och beteendemässiga funktioner. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna inkluderar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AST (Autism Spectrum Disorder), Tourettes syndrom och språkstörning. Dessa tillstånd är nära relaterade och delar vissa gemensamma drag, men de har också sina unika kännetecken.

Kursen ger dig en djupgående insikt i några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Du får kunskaper om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AST (Autism Spectrum Disorder) och Tourettes syndrom. Du får lära dig om kännetecknen för varje funktionsnedsättning, inklusive hur de påverkar barn och ungas kognitiva, sociala och emotionella funktioner. Utbildningen ger dig även kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen.

Du lär dig om 2E-begreppet (twice exceptional), vilket refererar till barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samtidigt som de har en särskild begåvning eller hög IQ. Vi undersöker hur dessa unika individer kan identifieras, stödjas och utvecklas på ett sätt som främjar både deras begåvning och hantering av funktionsnedsättningarna.

Vem är kursen för?

NPF inriktning barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Kursen är även för dig som arbetar inom vård och omsorg eller socialt arbete i de verksamheter där du möter barn och unga med NPF. Du får kompetens om identifiering och anpassningar för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Interaktiv distansundervisning

Branschspecifik kompetens

Digital lärplattform dygnet runt

Snabba fakta

STATUS Öppen för ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) 9 september 2024

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 13 veckor (75%)

STUDIETAKT Deltid (75%)

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansök här

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Målet med utbildningen

Du kommer att få fördjupad kompetens och kunskap om betydelsen av att tidigt identifiera olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur tidig intervention och stöd kan göra en avgörande skillnad för utveckling och livskvalitet. Genom att förstå de tidiga tecknen för NPF och ha kunskap om olika interventionsstrategier kan bidra till att minimera eventuella hinder och främja en mer positiv utveckling. Att kunna erbjuda stöd och resurser i ett tidigt skede kan också påverka självkänsla och självförtroende positivt, vilket i sin tur ökar deras möjligheter till framgång och välbefinnande både i skolan och i livet utanför.

Kursen ger också en bredare förståelse av funktionsnedsättningar genom att inkludera en inblick i andra, mindre framträdande former av neurodiversitet. Detta innefattar de "tysta" eller osynliga introverta barn och unga. Dessa kanske inte alltid är uppenbart i behov av stöd men ändå kan ha sina unika utmaningar. Dessutom inkluderas barn med hög känslighet, vars förmåga att uppfatta och bearbeta intryck på ett djupare sätt också behöver förståelse och stöd.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom kursen går helt digitalt måste du ha färdigheter i att använda en dator och tillhörande applikationer. Du behöver t.ex. enkelt kunna ansluta till onlinelektionerna, hantera och navigera vår digitala lärplattform samt skriva och utföra inlämningsuppgifter och presentationer. Att även ha tillgång till en pålitlig dator, stabil internetuppkoppling samt en fungerande webbkamera och mikrofon är grundläggande för att du ska kunna delta fullt ut i studierna.

Innan kursen börjar är det en god idé att prova din utrustning och internetanslutning för att försäkra dig om att allt fungerar korrekt. Om du stöter på tekniska problem finns våra lärare tillgängliga för att assistera dig och svara på eventuella frågor som kan uppstå. Vi är här för att hjälpa dig på vägen.

Distans med onlinelektioner

Med distansstudier, även kallat fjärrundervisning eller online-utbildning, kan du delta i kursen från vilken plats som helst, så länge du har tillgång till internet. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att balansera studier med arbete, familj och andra åtaganden på ett effektivt sätt. Du har schemalagda onlinelektioner 1 gång i veckan.

Digital lärplattform

Lärplattformen är en central del av vår pedagogiska strategi och syftar till att främja interaktion och lärande vid distansstudier. Här kan du enkelt komma åt scheman, kursmaterial, litteratur och övningsuppgifter från vilken plats som helst, när som helst i din mobil, surfplatta eller dator. Du får även feedback på dina inlämningsuppgifter direkt i plattformen.

NPF inriktning barn och unga ger kunskaper om

 • De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette.
 • Språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli.
 • Vilka konsekvenser får barn och unga i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor.
 • Grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi.
 • 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning.
 • Särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga.
 • Barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 

KUI Yrkeshögskolans Lärare

Vid KUI Yrkeshögskola är undervisningen ledd av engagerade lärare som inte bara har gedigen erfarenhet inom sina respektive utbildningsområden utan även aktiv yrkeserfarenhet. Utöver den ordinarie undervisningen utvidgar vi lärandet genom att välkomna olika externa föreläsare från både näringslivet och akademiska världen. Dessa gästföreläsare delar generöst med sig av sin expertis och fördjupar våra kunskaper inom sina specialområden, vilket riktar sig mot en bred och givande utbildning.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

HT 2024

Studiestart: Vecka 37 – 9 september 2024
Studieslut: Vecka 49 – 6 december 2024
Ansökan: 30 maj 2024 – 12 augusti 2024

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från arbete som barnskötare, förskollärare eller relevant yrkesområde (LSS) kopplat till barn och unga såsom stödassistent, elevassistent eller liknande.

Om du har arbetat inom gymnasiet som elevassistent, resurs eller annat kopplat till barn/unga med NPF eller LSS har du behörighet.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Inledande träff

I början av kursen kommer vi att starta med en introduktion där vi undersöker syftet med utbildningen och den övergripande kursplanen. Därutöver kommer vi att bekanta oss med skolans dagliga rutiner samt utforska användningen av lärplattformen och online-mötesverktyget. Dessa verktyg kommer att vara centrala för vår inlärningsmiljö genom hela kursen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se.
 2. Välj kurs.
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 4. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-kurs, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Studietips vid distansstudier

Studietips kan göra dina studier mer produktiva genom att erbjuda olika strategier och tekniker som hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt när du ska plugga på distans.

Läs mer om:

 • Skapa en dedikerad studieplats
 • Skapa en studierutin
 • Sätt tydliga mål
 • Använd en kalender eller planeringsverktyg
 • Undvik distraktioner
 • Interagera med lärare och medstudenter
 • Ta pauser
 • Var självdisciplinerad
 • Ha realistiska förväntningar

Se alla tips »

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss.

Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Frågor och svar

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.