KVALITET INOM LSS

Rikskonferens i Stockholm 2022

Psykisk hälsa - ett helhetsperspektiv | Sexualitet, sömn och delaktighet

Årets LSS-konferens i Stockholm har tema psykisk hälsa. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som anses vara något svårt att definiera. Begreppet används även på olika sätt i olika sammanhang. Verksamheter som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och WHO är dock enade om att begreppet bland annat innefattar psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär samt psykiatriska tillstånd.

För att veta hur psykisk hälsa bäst uppnås och/eller bevaras behöver vi veta vad psykisk hälsa är samt vad som påverkar den. Detta är något ni får kunskap om under vår LSS-konferens i Stockholm. Föreläsningarna tar upp bl.a.

 • Hur arbetar vi med den psykiska hälsan i våra verksamheter?
 • På vilket sätt hänger psykisk hälsa ihop med LSS?

Följ med oss under dagen där föreläsarna ger en bild av olika centrala delar under ”paraplyet”.

Vi ser fram emot att träffa er alla!

Missa inte Alexandras föreläsning

Ny standard, kvalitetssäkring inom LSS

Alexandra berättar, Nu finns det en standard för LSS-insatsen Boende med särskild service för vuxna. Den kan fungera som ett verktyg, checklista och/eller ge stöd i kvalitetsarbetet. Standarden togs fram av representanter för de som bedriver sådana verksamheter och för dem som är beviljade den insatsen tillsammans med Svenska institutet för standarder.

Program 9 november

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Inledning av Moderator

George Rein inleder rikskonferens Kvalitet inom LSS!


GEORGE REIN
George är handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

Sexualitet

Ellinor Isfors vill med dagens föreläsning nå ut till personal inom olika LSS-verksamheter för att dela med sig av forskningsbaserad information kring sexuell hälsa, men även starta en dialog kring hur vi inkluderar denna typ av frågor i våra verksamheter. En inspirerande timme fylld med case taget ur verklighetsbaserade situationer och inspiration till hur vi arbetar framöver.

 

Ur föreläsningen:
 • Teoretisk bakgrund och verklighetsbaserade case.
 • Inom LSS står psykisk och fysisk hälsa i fokus, men i vilken utsträckning är vi beredda att inkludera sexuell hälsa?
 • Hur vi kan inkludera frågan om sexuell hälsa bland andra professionella frågor?

ELLINOR ISFORS
Ellinor är legitimerad psykolog, sexualupplysare och föreläsare med mångårig erfarenhet från bland annat RFSU, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Bostad med särskild service för vuxna

Alexandra berättar, Nu finns det en standard för LSS-insatsen Boende med särskild service för vuxna. Den kan fungera som ett verktyg, checklista och/eller ge stöd i kvalitetsarbetet. Standarden togs fram av representanter för de som bedriver sådana verksamheter och för dem som är beviljade den insatsen tillsammans med Svenska institutet för standarder.

 

Ur föreläsningen:
 • Introduktion om SIS och standardisering samt standarden som konsensusdokument och kvalitetsverktyg
 • LSS – standarden, hur ser den ut och vad finns i den samt tankar under skrivandet,
 • Användningsområden

ALEXANDRA ANTONI
Alexandra är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS på sektion Hälsa, vård och omsorg. Arbetar inom områdena LSS, Äldreomsorg, tillgänglighet, upphandling, operationstextilier, mensskydd och kommunikationshjälpmedel.

En kort bensträckare, med påfyllning av kaffe och mingel med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Inom LSS-verksamhet

Sömn har grundläggande betydelse för alla människor välbefinnande. Personer som inte sover tillräckligt visar förhöjd sjuklighet, såväl fysisk som psykisk. Personer med olika funktionshinder kan ha olika sömnstörningar som medför försämrad dagfunktion och kan därmed bidra till ytterligare svårigheter i det dagliga livet. Målet med föreläsningen är att du får lära dig om den normala sömnens betydelse och hur olika funktionshinder kan störa sömnen och hur omvårdnadsåtgärder kan bidra till bättre sömn.

 

Ur föreläsningen:
 • Vad är sömn?
 • Vad krävs för att erhålla god sömn?
 • Sömnstörningar hos personer inom vård och omsorg.
 • Sömn och hälsa inom LSS-verksamhet

AGNETA MARKSTRÖM
Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utbildar och föreläser om sömn för individer och grupper inom olika hälsoprofessioner, forskar om sömnstörningar hos personer med dygnsrytmförskjutningar, insomni och trötthetsproblematik. Hon arbetar även som konsult vid Astrid Lindgrens barnsjukhus med utredning och behandling av barn i behov av andningsstöd i hemmet.

Lunchdags med tid för att besöka våra utställare och mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

En väg mot empowerment

Ann-Christine Gullacksen och RoseMarie Hejdedal har båda utvecklat Delaktighetsmodellen – en väg mot empowerment, och i tioårs tid utbildat Vägledare och Kursledare för arbete med modellen (DMO). Syftet är att genom jämlika dialoger, s k Delaktighetsslingor, i en demokratisk anda utjämna maktobalanser mellan parterna.

 

Ur föreläsningen:
 • Hör om brukarröster och personalens aha-upplevelser.
 • Brukarinflytande och delaktighet som central punkt
 • Användning av modellen vid förändringsarbete inom LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg.

ROSE-MARIE HEJDEDAL
RoseMarie är utvecklingskonsult med bakgrund som socionom och lärare i social omsorg.  Har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunal socialtjänst och privat omsorgsverksamhet samt vid Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Yrkeshögskolans Stödpedagogutbildning. Ingår idag i Skåneteamet för Delaktighetsmodellen.

ANN-CHRISTINE GULLACKSEN
Ann-Christine är socionom, docent i socialt arbete, tidigare lektor vid Malmö Universitet och forskare vid Kommunförbundet Skåne. Hennes forskningsområde är livssituationen för personer med olika funktionsnedsättningar samt rehabilitering. Ingår idag i Skåneteamet för Delaktighetsmodellen.

Välkomna att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor. Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till konferensen projektledare.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 90
Kundansvarig företagsutbildningar

Ninnie Wallenborg

Personlig assistans är ett verktyg för att individen ska kunna leva som andra. Men vad innebär det i praktiken, och är det möjligt att leva ett fullgott liv med assistans? Integritet och självbestämmande är grundstenar i LSS men hur kan de enskilde på riktigt styra sitt liv? Detta, och mycket annat, avhandlas under Ninnies föreläsning där den assistansberättigade är i fokus.

 

Ur föreläsningen:
 • Är det möjligt att leva ett fullgott liv, på lika villkor, med ett stort assistansbehov?
 • Vilka förutfattade meningar finns i samhället om personlig assistans, och hur kan vi tillsammans bemöta dessa?
 • Hur kan vi tänka kring val av anordnare, hur påverkar det den enskilde?

NINNIE WALLENBORG
Ninnie är tvåbarnsmamma med ett omfattande behov av personlig assistans. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetschef i assistansbranschen och är intressepolitiskt engagerad. Hon brinner förr LSS och dess intentioner och har gett föreläsningar över hela landet på detta ämne.

Avslutning av Moderator

George Rein sammanfattar och avslutar rikskonferens kvalitet inom LSS!


GEORGE REIN
George är handledare, föreläsare och leg. psykolog med KBT-inriktning. George har mångårig erfarenhet av problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper inom LSS, socialpsykiatri och demensvård.

LSS-konferensens föreläsare

Ellinor Isfors

Ellinor är legitimerad psykolog, sexualupplysare och föreläsare med mångårig erfarenhet från bland annat RFSU, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering.

Alexandra Antoni

Alexandra är projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS på sektion Hälsa, vård och omsorg. Arbetar inom områdena LSS, Äldreomsorg, tillgänglighet, upphandling, operationstextilier, mensskydd och kommunikationshjälpmedel.

Agneta Markström

Agneta är docent och överläkare vid sömnutredningsmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Hon arbetar som kliniker inom sömnmedicin, utreder svåra sömnstörningar som insomni, parasomni , dygnsrytmstörningar samt narkolepsi. Agneta utb

Rose-Marie Hejdedal

RoseMarie är utvecklingskonsult med bakgrund som socionom och lärare i social omsorg. Har erfarenhet av utvecklings- och kvalitetsarbete i kommunal socialtjänst och privat omsorgsverksamhet samt vid Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och

Ann-Christine Gullacksen

Ann-Christine är socionom, docent i socialt arbete, tidigare lektor vid Malmö Universitet och forskare vid Kommunförbundet Skåne. Hennes forskningsområde är livssituationen för personer med olika funktionsnedsättningar samt rehabilitering.

Ninnie Wallenborg

Ninnie är tvåbarnsmamma med ett omfattande behov av personlig assistans. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetschef i assistansbranschen och är intressepolitiskt engagerad. Hon brinner förr LSS och dess intentioner och har gett föreläs
Intervju med Ellinor Isfors
27 september, 2022 Konferens LSS

Intervju med Ellinor Isfors

Maria pratar om sexuell hälsa inom LSS-verksamhet. Att få ha en god sexuell hälsa är fakti...

BROSCHYR

Här kan du bläddra i konferensens broschyr digitalt, eller ladda ned i PDF-format.

Den digitala länken är delbar om du vill tipsa om konferensen till kollegor eller vänner i sociala medier.

#konferenslss2022

Detaljerad information

Citykonferensen i Stockholm

LSS-konferensen hålls i Citykonferensen / Ingenjörshuset i Stockholm den 9 november 2022

Citykonferensen i Stockholm

Alla inom LSS

Chefer, personal och andra intressenter inom LSS-verksamhet.

Vill du boka plats?

Förutom att boka plats via länk på denna sida kan du även ringa, chatta eller maila oss för att få hjälp.

bokning@kui.se
08-522 506 90

Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och mailadress till samtliga deltagare.

Bokningsbekräftelse

När vi erhållit din bokning skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i din bokning.

Bokningsbekräftelse

Sista bokning

Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Sista bokning

Betalning

Priserna är exkl. moms och inkluderar nedladdningsbar dokumentation. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Betalningsvillkor

Tillgång till dokumentation

Du får tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Dokumentation

Avbokning

Anmälan är bindande men ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

Avbokning

Ställa ut under konferensen?

Vill du vara med att ställa ut under LSS-konferensen? Kontakta Anneli Sten.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 92

Har du frågor?

Undrar du över någonting om vår konferens inom LSS 2022, kontakta projektledare Anneli Sten.

ANNELI STEN
anneli.sten@kui.se
08-522 506 92

KUI konferens LSS i Stockholm

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till vår konferens inom LSS i Stockholm så sätter vi samhällets aktuella ämnen och målgruppen absolut högst. Våra konferenser består alltid av den senaste forskningen och framförs av experter inom ämnesområdena. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till vår LSS-konferens i Stockholm den 9 november 2022 för dig som arbetar inom LSS-verksamhet eller för dig som är intresserad av området.

Vad innebär en konferens?

En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta nya personer som arbetar inom samma fält och diskutera konferensens ämnen tillsammans.

Vår konferens LSS arrangeras på plats på Citykonferensen / Ingenjörshuset i Stockholm, men eftersom KUI följer FHMs rekommendationer kan konferensen komma att hållas digitalt om läget kräver det. Citykonferensen är en professionell konferensanläggning mitt i Stockholm city med egen restaurang i huset där de serverar både mat och dryck för en fulländad upplevelse.

 

Vanliga frågor och svar