Sysselsättningsundersökning KUI vuxenutbildning

Vårens sysselsättningsundersökning gällande elever inom KUI vuxenutbildning visar att 93% av våra elever är i sysselsättning 3-6 månader efter avslutade studier.​ Andelen elever i sysselsättning efter avslutade studier har ökat med 6% mot föregående år. Andelen inom "rätt" arbete har ökat med 11% mot föregående år.

Undersökningen har gått ut till elever som avslutade en gymnasial yrkesutbildning hos KUI mellan 1 juli - 31 dec 2021.

KUI vuxenutbildning - sysselsättningsundersökning