Intervju med Maria Heimer

Du har ett stort engagemang kring högläsning för barn. Hur kommer det sig?

rån forskningen vet vi hur betydelsefull högläsningen är och hur stor skillnad den kan göra i en människas liv. Min önskan är att alla barn ska få bli lästa med varje dag från de föds och under barndomen, precis som jag fick. Det ger dem ett rikt språk och valmöjligheter i livet. 

Hur började ditt intresse för läsning?

et började redan som barn. Varje dag läste mina föräldrar med mig, och vi hade många böcker hemma. I födelsedagspresent och julklapp fick jag alltid böcker som vi läste och samtalade om.  

Varför är det så viktigt med högläsning? 

ögläsningen har många fördelar. Den är en källa till glädje och gemensamma upplevelser. Den är också väldigt betydelsefull för språkutvecklingen. Det är genom högläsningen och litteraturen som barnet kan utveckla ett rikt ordförråd.

Är valet av bok viktigt? 

alet av bok till högläsningen är otroligt viktigt av flera anledningar. Dels behöver vi erbjuda barnen en bred läsrepertoar med olika litterära genrer, dels behöver vi välja böcker på rätt nivå för dem som vi ska läsa med. Vi behöver också välja en bok som håller för omläsning och där det finns mycket att utforska tillsammans med barnen.  

Hur kan förskolan bidra med att få fler barn att vilja läsa och lyssna på böcker? 

et kan vi göra på flera olika sätt. Ett sätt är att förbereda vår högläsning, att läsa boken själv först, så att vi kan bygga upp en förväntan tillsammans med barnen inför det som vi ska läsa. Vi behöver också läsa med inlevelse och läsa med få barn åt gången, så att vi fångar barnen och alla ser bilderna samtidigt som vi läser.  

Vilken var din favoritbok som barn? 

ag hade många favoritböcker som barn, men en småbarnsbilderbok som pappa har berättat att han fick läsa om och om igen var Strit av Grete Janus Hertz.  

Maria Heimer avlång

Maria Heimer

Maria är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Hon har skrivit flera böcker om högläsning och ingår i Förskoleforums expertpanel