×

 

Förfrågan till KUI företagsutbildning

Här kan du snabbt och enkelt skicka en förfrågan till oss. Vi arbetar med både färdiga utbildningskoncept och kundanpassade utbildningar helt enligt era behov och önskemål. Beskriv din förfrågan så detaljerat som möjligt så återkommer vi så snart vi kan. Du förbinder dig inte för någonting om du skickar en förfrågan till oss.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

HITTA DIN UTBILDNING

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom fritidshem och liknande pedagogisk verksamhet. Vi har öppna utbildningstillfällen, konferenser och 100-tals utbildningskoncept.

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet eller möter personer med psykiatriska diagnoser inom andra verksamheter. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen,100-tals utb

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll. Öppna utbildningstillfällen och återkommande konferens, 100-tals utbildningskoncept för att utbilda arbetspl

Vi har ett stort utbud av utbildningar på olika nivåer för dig som för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst. Vi erbjuder öppna utbildningstillfällen, konferenser, 100-tals utbildningskoncept samt Yrkeshögskoleutbildni