×
 

Korta YH-kurser på distans

Ansök till en kort YH-utbildning

En kort YH-kurs eller kort YH-utbildning är till för dig som vill kompetensutvecklas inom ett specifikt område. Våra kurser är mellan 10-20 veckor långa och går på 50% och helt på distans. Dessa kurser är perfekt för dig som är yrkesverksam och vill kombinera ditt arbete med fortbildande studier. Alla kurser är framtagna efter arbetsmarknadens behov, vilket betyder att kompetens inom ämnet behövs.

Vad innebär en kort YH-kurs?

En YH-kurs är en kort yrkeshögskoleutbildning på 25-50 YH-poäng. Syftet med kurserna är att svara mot arbetsmarknadens behov av breddad och förnyad kompetens inom specifika områden. Våra YH-kurser riktar sig mot yrkesverksamma inom vård, omsorg eller förskola och är till för dig som vill förnya din kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter eller för dig som vill byta bana i arbetslivet. Du får ingen examen efter en kort YH-utbildning, men du får ett utbildningsbevis på att du genomfört och klarat av studierna.

Arbetsmarknaden och yrkeshögskolan samarbetar med varandra för att ta fram kurser för de kompetenser som verkligen behövs i samhället. Vilka YH-kurser vi på KUI erbjuder bestäms på det sättet av de behov som finns hos arbetsgivare runt om i Sverige. Vi skickar in våra utbildningsupplägg till Myndigheten för yrkeshögskolan, som sedan beviljar de YH-kurser som bäst tillsätter näringslivet med den kompetens som behövs just då. Detta innebär att alla kurser som beviljas av MYH ger kompetenser som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden. Alla kurser gå på distans, vilket betyder att alla kan ansöka om de uppfyller förkunskapskraven.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra YH-kurser är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet. Läs mer om KUI Kvalitetsresultat »

Ny benämning

Från och med mars 2022 började Myndigheten för yrkeshögskolan använda begreppet kurs för en kort YH-utbildning på upp till 99 YH-poäng. Innan dess benämndes de även som kort YH, korta YH-utbildningar eller korta yrkeshögskoleutbildningar.

Implementering av välfärdsteknik

Implementering av välfärdsteknik

Specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 7 oktober 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 9 sep 2024

Ansökan stänger om 88 dagar.
NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 13 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
NPF och samsjuklighet hos vuxna

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 12 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 26 augusti 2024

Ansökan stänger om 74 dagar.
Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 30 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 2 september 2024

Ansökan stänger om 81 dagar.
Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 11 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 130 dagar.
Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Få kunskaper om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre såsom kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 18 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 130 dagar.
Språk­utveckling inriktning barn

Språk­utveckling inriktning barn

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 14 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Kunskaper om bl.a. olika demenssjukdomar, aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 4 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 7 oktober 2024

Ansökan stänger om 116 dagar.
Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Funktionsnedsättning hos barn och unga

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Ej sökbar

NÄSTA STUDIESTART 2025 (inväntar besked från MYH)

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Implementering av välfärdsteknik

Implementering av välfärdsteknik

Specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 7 oktober 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 9 sep 2024

Ansökan stänger om 88 dagar.
NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 13 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
NPF och samsjuklighet hos vuxna

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 12 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 26 augusti 2024

Ansökan stänger om 74 dagar.
Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 30 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 2 september 2024

Ansökan stänger om 81 dagar.
Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 11 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 130 dagar.
Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Få kunskaper om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre såsom kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 18 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 130 dagar.
Språk­utveckling inriktning barn

Språk­utveckling inriktning barn

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 14 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Kunskaper om bl.a. olika demenssjukdomar, aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 4 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 7 oktober 2024

Ansökan stänger om 116 dagar.
Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 60 dagar.
Funktionsnedsättning hos barn och unga

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Ej sökbar

NÄSTA STUDIESTART 2025 (inväntar besked från MYH)

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Målgrupp

Våra kurser riktar sig främst till dig som redan arbetar inom områden såsom vård, omsorg eller med barn. Förkunskaperna skiljer sig något från våra långa YH-program. YH-kurserna kräver minst 1 års yrkeserfarenhet inom relaterade arbetsområden som kurserna innehåller. Läs mer om förkunskaper på respektive utbildningssida.

Utbildningsbevis

En studerande som avslutat en utbildning har rätt att på begäran få ett utbildningsbevis av den ansvariga utbildningsanordnaren. I utbildningsbeviset ska utbildningens innehåll och den studerandes resultat anges. När har klarat av en YH-kurs med minst G (godkänt) i kursen/kurserna som ingår, får du ett utbildningsbevis av oss.

CSN-berättigad

Alla våra YH-kurser och YH-utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansöker om studiemedel hos CSN. Har du frågor gällande studiemedel tar du det direkt med CSN.

Allt du behöver veta om CSN »
Ansök om studiemedel hos CSN »

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den utbildning du vill ansöka till. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Vem kan ansöka till våra YH-kurser?

Alla kan ansöka till en kort YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra kurser på halvfart och distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Studieformen

En YH-kurs bedrivs på halvfart och på distans. Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna. En kort YH-utbildning bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Vår digitala lärplattform

Vår digitala lärplattform stödjer de studerandens interaktion och lärande. Där hittar du scheman, kursmaterial, litteratur och övningsuppgifter. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Urvalsprocess och antagning för YH-kurs

För att bli antagen till en kort YH-kurs/ YH-utbildning behöver du dels uppfylla den grundläggande behörigheten som står skriven ovan. Du måste även uppfylla de särskilda förkunskaper som krävs för den kurs till vill ansöka till. Läs mer på respektive utbildningssida. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Vanliga frågor och svar

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.