×
 

YH-utbildningar till Specialist­undersköterska

Specialisera dig inom psykiatri eller multisjuka äldre

Specialistundersköterska är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn inom vård och omsorg. Vi har utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom psykiatri eller multisjuka äldre.

KUI erbjuder flera YH-utbildningar till Specialistundersköterska för dig som vill kompetensutveckla dig inom psykiatri eller multisjuka äldre. Vi har två yrkeshögskoleutbildningar på ca 2 år och en YH-Flex utbildning för dig med lång yrkeserfarenhet av att vårda svårt sjuka äldre och som vill validera din erfarenhet för en snabbare väg till YH-examen.

Äldrevården står inför nya utmaningar och WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer vara den största sjukdomsbördan i samhället redan 2030. Detta innebär att samhället kommer behöva allt mer specialistkompetens inom dessa områden för att kunna förebygga psykisk ohälsa samt individanpassa vården för de multisjuka äldre.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra utbildningar inom YH är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Ansökningsperioder

Ansökan till våra YH-program är öppen mellan 1 februari – 22 maj 2023.

Ansökan till Specialistundersköterska YH-Flex är öppen mellan 6 mars – 22 maj 2023.

Välj din utbildning

Äldre kvinna håller om sin specialistundersköterska

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

För dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården
Ledsen kvinna på soffan med specialistundersköterskans händer i sina

Specialistundersköterska Psykiatri

För dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatrin
Gammal kvinna i säng med specialistundersköterskans hand på axel

YH-Flex Specialist-
undersköterska
Multisjuka äldre

För dig med yrkeserfarenhet och stor kunskap av att vårda sjuka äldre

Vem kan ansöka till Specialist­undersköterska?

Alla kan ansöka till våra utbildningar till Specialistundersköterska, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på 50-75% och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieform för Specialistundersköterska

Multisjuka äldre

Specialistundersköterska Multisjuka äldre och YH-Flex Specialistundersköterska Multisjuka äldre bedrivs på halvfart och distans med vissa schemalagda närträffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Psykiatri

Specialistundersköterska Psykiatri bedrivs på 75% på distans (nätbaserad undervisning) med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner med din klass på Teams samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis.

YHs digitala lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Specialistundersköterska man och kvinna
Specialistundersköterska man
Specialistundersköterska kvinnor
Specialistundersköterska man 2
Specialistundersköterska Multisjuka äldre
Yh-Flex Behörighet

Grundläggande behörighet

För yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

YH eller YH-Flex

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av yrkeshögskole­­­­utbildningen Stödpedagog.

YH-utbildningarna Specialistundersköterska som "vanliga" yrkeshögskoleutbildningar är till för dig som har minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet samt vissa kurser från VO-programmet. Läs mer om särskilda förkunskaper på respektive utbildningssida.

Urvalsprocess och antagning för Specialistundersköterska

För att bli antagen till en av våra Specialistundersköterskeutbildningar behöver du dels uppfylla den grundläggande behörigheten som står skriven ovan. Du måste även uppfylla de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i, läs mer på respektive utbildningssida. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
  2. Välj kurs
  3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
  4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Vanliga frågor och svar