×
 

YH-utbildningar till Specialist­undersköterska

Specialisera dig inom psykiatri eller vård och omsorg av äldre

Specialistundersköterska är en ansvarsfull yrkesroll som kräver hög kompetens och fokus på kvalitet och helhetssyn inom vård och omsorg. Våra program riktar sig till de som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom antingen psykiatri eller omvårdnad av äldre med komplexa sjukdomar. Genom att välja KUI kommer du att få möjlighet att utveckla och stärka dina färdigheter för att bättre möta de specifika behoven inom dessa specialiserade områden. Vi strävar efter att rusta dig med de nödvändiga kunskaperna och expertisen för att skapa en positiv inverkan på patienters liv och välbefinnande.

KUI erbjuder YH-utbildningar för dig som vill bli Specialistundersköterska och som strävar efter kompetensutveckling inom antingen psykiatri eller omvårdnad av äldre. Under programmen studerar du med en studietakt på 50% i 2 år. Du studerar på distans med cirka 8-10 närträffar under hela utbildningen. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande och relevant utbildningsmiljö som främjar din professionella tillväxt och gör dig rustad för de utmaningar som möter dig inom vård och omsorg. Välkommen till KUI för en utbildning som fokuserar på att forma kompetenta och engagerade specialister inom vården.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra utbildningar inom YH är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Ansökningsperioder

Ansökan är öppen mellan 1 februari – 21 maj 2024.

Sen ansökan är öppen mellan 27 maj – 6 augusti 2024

Välj din utbildning

Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

För dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården

Specialistundersköterska Psykiatri

För dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom psykiatrin

Vem kan ansöka till Specialist­undersköterska?

Alla kan ansöka till våra utbildningar till Specialistundersköterska, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på 50% och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieform för Specialistundersköterska

Våra program till Specialistundersköterska, oavsett inriktning, erbjuds i en flexibel och anpassad utbildningsform. Programmen bedrivs på 50% och har en distansbaserad struktur, kompletterad med ett antal schemalagda närträffar. Under hela utbildningen arrangeras cirka 8-10 närträffar, där studerande ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken, skapa kopplingar mellan teori och praktik, samt reflektera tillsammans i grupp.

Programmens upplägg är utformat för att underlätta deltagande för yrkesverksamma, och det möjliggör flexibilitet samtidigt som det tillhandahåller konkreta möten för att fördjupa förståelsen och tillämpningen av ämnesområdena. Genom att kombinera distansundervisning med ett antal närträffar strävar vi efter att skapa en balanserad och effektiv inlärningsmiljö som passar både yrkesverksamma och de som är nya inom området. Välkommen till en utbildning som värdesätter både teoretisk förståelse och praktisk tillämpning.

LIA - Praktiskt lärande

Våra YH-utbildningar innehåller alltid en LIA-kurs (Lärande i Arbete), där målet är att förse dig med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att agera som medarbetare inom valt utbildningsområde. Genom LIA ges du en unik möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken och fördjupa förståelsen för ditt ansvarsområde.

Förutom den praktiska inlärningen syftar LIA-kursen också till att underlätta för dig att bygga nätverk och etablera viktiga kontakter inom branschen redan under din studietid. Genom att engagera dig i arbetslivet får du inte bara en förstahandsupplevelse av din framtida yrkesroll utan även möjligheten att knyta relevanta kontakter som kan vara värdefulla för din karriärutveckling. Hos KUI integreras teoretiskt lärande med praktiskt lärande för att ge dig en heltäckande och meningsfull utbildningsupplevelse.

YHs digitala lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Vanliga frågor och svar

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.