×
 

YH-utbildningar till Stödpedagog

Ansök till YH och bli Stödpedagog

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

KUI erbjuder två YH-utbildningar inom LSS där du kan studera Stödpedagog utbildning på distans. En vanlig yrkeshögskoleutbildning på 2 år och en YH-Flex utbildning för dig med lång yrkeserfarenhet inom LSS och som vill validera din erfarenhet för en snabbare väg till YH-examen. Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka och det finns ett stort behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft.

Plånbok

Kostnadsfri & CSN-berättigad

Alla våra utbildningar inom YH är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du kan läsa mer om att ansöka om studiemedel via csn.se.

Ansökningsperioder

Ansökan till våra YH-program är öppen mellan 1 februari – 22 maj 2023.

Ansökan till Stödpedagog YH-Flex är öppen mellan 6 mars – 22 maj 2023.

Välj din utbildning

YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog

Stödpedagog

För dig som arbetar eller har arbetat i minst 1 år som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet
YH-utbildningar inom LSS Yh-Flex Stödpedagog

YH-Flex Stödpedagog

För dig med LÅNG yrkeserfarenhet och stor kunskap som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet

Vem kan ansöka till Stödpedagog utbildning?

Alla kan ansöka till våra YH-utbildningar till Stödpedagog, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på halvfart och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieform för Stödpedagog utbildning distans

YH-utbildning till Stödpedagog bedrivs på halvfart och distans med vissa schemalagda närträffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

YH:s digitala lärplattform

I Stödpedagog utbildning distans får de studerande inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Lärare hos KUI Yrkeshögskola

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS
YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog
Yh-Flex Behörighet

Grundläggande behörighet

För yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Stödpedagog YH eller YH-Flex på distans

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av yrkeshögskole­­­­utbildningen Stödpedagog.

YH-utbildningen Stödpedagog som en "vanlig" yrkeshögskoleutbildning är till för dig som har minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet samt vissa kurser från BF eller VO-programmet. Läs mer om särskilda förkunskaper på respektive utbildningssida.

Urvalsprocess och antagning för Stödpedagog utbildning distans

För att bli antagen till en av våra YH-utbildningar behöver du dels uppfylla den grundläggande behörigheten som står skriven ovan. Du måste även uppfylla de särskilda förkunskaper som krävs för den utbildning du vill ta examen i, läs mer på respektive utbildningssida. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
  2. Välj kurs
  3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
  4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Vanliga frågor och svar