×
 

Ansökan till Yrkeshögskola

Ibland är det inte lätt att veta vad en ansökan ska innehålla för att få den komplett. Här kan du hitta information om vilka dokument och intyg som du behöver bifoga tillsammans med din ansökan till KUI Yrkeshögskola. Du ser även viktiga datum för YH längre ned.

Du ansöker via yh-antagning

Du ansöker via vårt antagningssystem yh-antagning.se. När du registrerar dig och påbörjar din ansökan är det viktigt att tänka på att vi även behöver ett antal andra dokument för att vi ska kunna bearbeta din ansökan. Du behöver bifoga både dina gamla betyg från tidigare studier, samt undertecknat intyg om din yrkeserfarenhet. De förkunskaper som krävs för att kunna bli antagen, varierar beroende på vilken utbildning eller kurs du är intresserad av. Titta under utbildningssidornas flikar "Bra att veta" för att ta reda på exakt vilka förkunskaper du behöver. Om du inte har alla dokument som krävs när du påbörjar din ansökan kan du välja att "komplettera senare" i yh-antagningens system.

Glad tjej med gul tröja och glasögon

Bifoga betyg till ansökan via yh-antagning

När du ska ansöka till en av våra YH-utbildningar behöver du bifoga dina tidigare betyg. För att dokumenten ska vara korrekta behöver ditt namn samt ditt personnummer finnas med. Tillsammans med din ansökan behöver vi alltså kopior på originalhandlingarna från din gymnasieskola eller annan skola du har betyg från. Du kan lämna med ett utdrag från antagning.se med dina samtliga gymnasiekurser.

Hämta hem betyg från skola/kommun

För att få tag på dina tidigare betyg kan du kontakta skolan/skolorna som du har läst på. Du kan även testa att kontakta din hemkommun för att få tag på gamla kopior på dina betyg.

Anmälan och antagning

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alternativt logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto.
 • Välj kurs/utbildning.
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 • Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Intyg av yrkeserfarenhet

Alla våra yh utbildningar kräver att du har yrkeserfarenhet från relevant område till utbildningen. I ansökan behöver du därför ladda upp tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivare. I ditt intyg ska följande framgå:

 • Arbetsperiod - Vi behöver både ett start- och ett slutdatum.
 • Arbetsgrad - Ange antingen i procent eller i antal timmar.
 • Befattning/titel - Här kan det också vara bara att ange dina olika arbetsuppgifter.
 • Undertecknad av chef - Oavsett vilket typ av intyg du bifogar i ansökan behöver den vara undertecknad av din närmaste chef.

Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Urval och antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar annars kan platsen gå till person på reservlistan.

Ansökan till yrkeshögskolan

1

Välj utbildning/kurs

Tryck på ansökningsknappen på utbildningssidan till det program eller kurs som du vill ansöka till. Ansökningsknapparna ligger längst upp på utbildningssidan.

2

Registrera ett konto

Om det är första gången du ansöker behöver du skapa ett konto i yh-antagningens portal. Har du tidigare ansökt till något av våra program loggar du in på ditt existerande konto.

3

Ladda upp dokument

För att vi ska kunna bearbeta din ansökan behöver du bifoga alla dokument som efterfrågas. Du behöver ha med dina gamla betyg från tidigare utbildningar samt ett undertecknat intyg på din yrkeserfarenhet (anställningsavtal är ej giltigt). Du kan läsa mer om vilka dokument som krävs under fliken ”Ansökan till YH”.

4

Skicka ansökan

Efter att du har fyllt i ansökan och bifogat alla korrekta dokument skickar du in den till oss. Därefter granskar vi din ansökan och skulle du behöva komplettera med något så tar vi kontakt med dig direkt.

Implementering av välfärdsteknik

Implementering av välfärdsteknik

Specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 7 oktober 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 9 sep 2024

Ansökan stänger om 51 dagar.
NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 13 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 23 dagar.
NPF och samsjuklighet hos vuxna

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Kunskap om bl.a. bakomliggande orsaker till diagnosen och om samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 12 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 26 augusti 2024

Ansökan stänger om 37 dagar.
Palliativ vård

Palliativ vård

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 30 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 2 september 2024

Ansökan stänger om 44 dagar.
Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 11 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 93 dagar.
Psykisk ohälsa hos äldre

Psykisk ohälsa hos äldre

Få kunskaper om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre såsom kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 23 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 23 dagar.
Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Om psykisk ohälsa och att arbeta med suicidprevention.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 18 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 21 oktober 2024

Ansökan stänger om 93 dagar.
Språk­utveckling inriktning barn

Språk­utveckling inriktning barn

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 14 veckor (75%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 23 dagar.
Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom

Kunskaper om bl.a. olika demenssjukdomar, aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 4 november 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 7 oktober 2024

Ansökan stänger om 79 dagar.
Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, YH uppdrag, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor (50%)

STATUS Öppen för ansökan

NÄSTA STUDIESTART 9 september 2024

VIKTIGA DATUM Ansökan öppen 30 maj - 12 augusti 2024

Ansökan stänger om 23 dagar.
Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialist­undersköterska Psykiatri

Specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser för att med säkerhet kunna hantera och lösa de komplexa dagliga situationer som en specialistundersköterska i psykiatri möter.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) Eskilstuna, Göteborg

STATUS Öppen för sen anmälan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Ansökan stänger om 17 dagar.
Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Specialist­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Du får specialiserade kunskaper inom geriatrisk omvårdnad, äldrepsykiatri, palliativ vård, välfärdsteknik samt rollen som handledare.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 6

STATUS Öppen för sen anmälan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Ansökan stänger om 17 dagar.
Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Efter examen kan du arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför hemmet.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 2 år

STUDIEORT(ER) 9

STATUS Öppen för sen anmälan

VIKTIGA DATUM Sen ansökan öppen 27 maj - 6 aug 2024

Ansökan stänger om 17 dagar.
YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Öppen för sen anmälan

Ansökan stänger om 17 dagar.
YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

YH-FLEX Specialistundersköterska psykiatri

Tillgodoräkna din yrkeserfarenhet för en YH-examen till Specialistundersköterska. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Stängd för ansökan

YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

YH-FLEX Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Tillgodoräkna dig din yrkeserfarenhet för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog. Distans och halvfart.

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

OMFATTNING Individuellt

STATUS Stängd för ansökan

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Funktionsnedsättning hos barn och unga

Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor (50%)

STATUS Ej sökbar

NÄSTA STUDIESTART 2025 (inväntar besked från MYH)

Har du frågor om ansökan?

Har du frågor om vilka betyg eller dokument som du behöver lämna in med din ansökan? Eller vill du veta när du får antagningsbesked? Hör av dig till YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Viktiga datum

27maj

Sen ansökan öppnar för våra 2-åriga program.

29maj

Tilldelning korta YH-kurser med start i september 2024.

30maj

Ansökan öppnar till YH-kurserna med start HT2024

6augusti

Sen ansökan stänger för våra 2-åriga program.

12augusti

Ansökan stänger till YH-kurserna NPF inriktning barn och unga, Psykisk ohälsa hos äldre, Språk­utveckling inriktning barn och Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.

19augusti

Studiestart för våra 2-åriga program.

26augusti

Ansökan stänger till YH-kursen NPF och samsjuklighet hos vuxna.

2september

Ansökan stänger till YH-kursen Palliativ vård.

9september

Ansökan stänger till YH-kursen Implementering av välfärdsteknik.

Studiestart för kurserna NPF inriktning barn och unga, Språk­utveckling inriktning barn och Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.

23september

Studiestart för kurserna NPF och samsjuklighet hos vuxna och Psykisk ohälsa hos äldre .

30september

Studiestart för kursen Palliativ vård.

7oktober

Ansökan stänger till YH-kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom.

Studiestart för kursen Implementering av välfärdsteknik.

21oktober

Ansökan stänger till YH-kurserna Psykisk ohälsa hos barn och unga och Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention.

4november

Studiestart för kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom/ kognitiv sjukdom.

11november

Studiestart för kursen Psykisk ohälsa hos barn och unga

18november

Studiestart för kursen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om behörigheter för Yrkeshögskolestudier

Varje utbildning har särskilda förkunskaper som du måste uppnå för att kunna bli antagen. Se mer om särskilda förkunskaper på respektive utbildningssida.

 

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Nöjdhet

97%

97% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning våren 2024.

Rekommendation

97%

97% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning våren 2024.

Sysselsättning

88%

88% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning 2023.

Vanliga frågor och svar