×
 

Vad är och vad gör ett vårdbiträde?

Ett vårdbiträde arbetar inom vård och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.

Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra det de själva klarar av.

Andra vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår i arbetet.

I arbetet ingår att vara stöttande vid svåra besked och situationer, både för vårdtagare/patient och anhöriga. Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. Det blir allt vanligare att människor som kommit hit från andra länder vill få stöd och hjälp på sitt språk när de blir gamla.

Vårdbiträden arbetar inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara konkurrens om jobben för vårdbiträden under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete. Källa: Arbetsförmedlingen

Framtid.se bedömer att det inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden. Källa: Framtid.se, Framtidsutveckling i Sverige AB.

Hur blir jag vårdbiträde?

För att arbeta som vårdbiträde utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Du läser den grundläggande delen (800 poäng). Senare kan du komplettera med ytterligare kurser för att bli undersköterska. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Lön vårdbiträde

Medellön: 26 200 kr

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB 2022-05-17

Vårdbiträde - yrkesbeskrivning av Fatta Kompetensen