×
 

Vad är och gör en undersköterska inom hälso- och sjukvården?

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Undersköterskan observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Undersköterskan dokumenterar patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtas. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, leder till ett ökat behov av undersköterskor de kommande åren. Dessutom är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension. Samtidigt väntas även fortsättningsvis inte tillräckligt många utbildas för att möta efterfrågan. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och på fem års sikt för undersköterskor, vårdavdelning och mottagning. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Hur blir jag undersköterska inom hälso- och sjukvården?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning. Hitta din utbildning här ››

Lön undersköterska inom hälso- och sjukvården

Medellön: 18 100 – 29 200 kr per månad

Källa: Lönesök, SCB

Elever och lärare berättar om vår yrkesutbildning

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen