×
 

Undersköterska

inom äldreomsorgen och hemtjänst

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.
Information ikon - dekorativt

Stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att finnas mycket stora möjligheter till arbete det närmaste åren.

Vad gör undersköterskan inom hälso- och sjukvården?

En undersköterska inom hälso- och sjukvården observerar patienternas tillstånd och rapporteringar förändringar till andra yrkesgrupper. Det kan t.ex. handla om att ta prover, plocka fram provsvar och journaler, förbereda patienterna för behandling samt assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar.

I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan inom hälso- och sjukvården hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser. Ibland ingår det i arbetet att bädda sängar, servera mat till patienter och fylla på förråd med material.

Undersköterskan dokumenterar patienternas tillstånd och vilka åtgärder som vidtas. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.

Hur blir jag undersköterska inom hälso- och sjukvården?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Skyddad yrkestitel 1 juli 2023

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Detta innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer om vad det innebär på Socialstyrelsen webbsida ››

Genomsnittlig lön

30.700

Genomsnittlig månadslön för undersköterskor inom vård- specialavdelningar. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, hämtad 2022-08-25

Hur många finns det?

38.132

Enligt SCBs statistikdatabas fanns det år 2020 3 703 Män och 34 429 Kvinnor inom yrket. Totalt: 38 132 stycken.

Mycket stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att finnas mycket stora möjligheter till arbete det närmaste åren. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete. Även på 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för undersköterskor kommer vara mycket stora. Källa: Arbetsförmedlingen

Framtid.se bedömer att det inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden. Källa: Framtid.seFramtidsutveckling i Sverige AB.

Glad manlig sjuksköterska med armarna i kors

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om undersköterska yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Här berättar Anna Stenberg om sitt jobb som undersköterska. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. På vårdavdelningar arbetar undersköterskan ofta i team med sjuksköterskor och läkare.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.