×
 

Undersköterska

inom äldreomsorgen och hemtjänst

Som undersköterska inom äldreomsorgen ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos hemma hos personen, om inte arbetet kräver att man är två.
Information ikon - dekorativt

Stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att finnas mycket stora möjligheter till arbete det närmaste åren.

Vad gör en undersköterska inom äldreomsorgen och hemtjänst?

En stor del av arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen handlar om personliga omvårdnadsinsatser. Det kan handla exempelvis handla om att hjälpa en person att duscha och tvätta sig, serviceuppgifter i hemmet t ex städ och inköp, tillaga maten, göra inköp, städa eller byta kläder. Du har även medicinska arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att ge medicin, lägga om sår, linda ben, sondmata, kontrollera puls, temp och blodtryck samt hantera katetrar.

Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du är också delaktig i att upprätta genomförandeplaner, dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillståndet för den äldre.

Hur blir jag undersköterska inom äldreomsorgen?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Skyddad yrkestitel 1 juli 2023

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Detta innebär att det kommer att behövas ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer om vad det innebär på Socialstyrelsen webbsida ››

Genomsnittlig lön

30.300

Genomsnittlig månadslön för undersköterskor inom hemtjänst, äldreboenden och hemsjukvård. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, hämtad 2022-08-25

Hur många finns det?

128.985

Enligt SCBs statistikdatabas fanns det år 2020 12 945 Män och 116 040 Kvinnor inom yrket. Totalt: 128 985 stycken.

Mycket stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att finnas mycket stora möjligheter till arbete det närmaste åren. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete. Även på 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för undersköterskor kommer vara mycket stora. Källa: Arbetsförmedlingen

Framtid.se bedömer att det inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom den närmaste tiden. Källa: Framtid.seFramtidsutveckling i Sverige AB.

Manlig undersköterska med äpplen i handen

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om undersköterska yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Här berättar Anna Stenberg om sitt jobb som undersköterska. Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. På vårdavdelningar arbetar undersköterskan ofta i team med sjuksköterskor och läkare.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.