×
 

Skötare inom psykiatrisk vård

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare.

En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

Skötare arbetar i ett vårdteam tillsammans med kollegor, men ibland också med sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och undersköterska. Ofta har man några patienter som man har ett speciellt ansvar för och fungerar som deras kontaktperson. Man kan också ha andra sjukvårdsuppgifter, till exempel att ta prover, ge injektioner och dela ut läkemedel, efter personlig delegering från sjuksköterska.

Man kan arbeta på skiftande arbete och arbetsplatser inom barn, vuxen eller äldrepsykiatri. Psykiatrin kan också vara mer specialiserad såsom rättspsykiatrin, allmänpsykiatrin och enheter som är specialiserade på en viss diagnos t. ex. psykoser eller missbruksvård. Det kan vara öppenvård eller slutna avdelningar.

Utanför sjukhusen arbetar man ofta vid ett gruppboende som kan vara en större lägenhet eller ett hus där flera patienter/brukare bor. Eftersom vårdavdelningar och många gruppboenden är bemannade dygnet runt så kan arbetstiderna variera. Ofta arbetar man enligt ett schema som innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Det kan också ingå nätter, men nattpersonalen har ofta ett eget schema och arbetar då enbart på nätter.

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Den fortsatt växande befolkningen bidrar till ett ökat vårdbehov de kommande åren. Samtidigt är medelåldern i yrkesgruppen relativt hög, vilket medför att det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för skötare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Hur blir jag skötare inom psykiatrisk vård?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning. Hitta din utbildning här ››

Lön skötare psykiatrisk vård

Medellön: 28 600 kr per månad

Källa: Lönesök, SCB

Elev berättar

Film från Region Östergötland