×
 

Personlig assistent

Vad innebär yrket?

Att arbeta som personlig assistent innebär att du kompenserar och underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Vad gör en personlig assistent?

Att vara personlig assistent innebär att du arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsvariation. Du kan arbeta på brukarens arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Du vägleder och motiverar och samtalar. Du hjälper till med allt som hör vardagen till och de sysslor måste göras varje dag, till exempel laga frukost och middag, städa och tvätta hemma, handla mat, resa, arbeta, umgås med vänner eller göra annat på fritiden.

En personlig assistent kan arbeta med olika människor som har olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel handla om rörelsebegränsningar, syn- eller hörselproblematik eller en intellektuell funktionsnedsättning. Ibland är du hos en person en längre tid, medan andra kan ha behov av en enda stödinsats, till exempel att handla mat eller hjälp med att duscha. En del brukare behöver hjälp även på nätterna.

Arbetet är anpassat utifrån den individ, eller brukare, man arbetar med och kan därmed vara mycket varierande. Den personliga assistenten ska möjliggöra för den enskilde att leva ett liv på samma villkor som andra i samhället.

Samverkan och arbetsgivare

I arbetet samverkar man med många utanför boendet. Det kan röra sig om anhöriga och vänner till brukaren men även om kontakter med bland annat sjukvården, arbetsterapeuter och fritidspersonal samt andra.

Arbetsgivare är till exempel kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Du kan arbeta med både barn eller vuxna, äldre och funktionshindrade.

Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Arbetsmarknaden

Den fortsatt växande befolkningen i kombination med den demografiska utvecklingen leder till ett ökat behov av personliga assistenter de kommande åren. Samtidigt väntas inte tillgången på personliga assistenter vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för personliga assistenter.

*Källa: Arbetsförmedlingen, yrkesprognoser 2022-04-29

Hur blir jag personlig assistent?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning. 

27 600 kr/månad

Genomsnittlig månadslön Källa: Arbetsförmedlingen

Hur många personliga assistenter finns det i Sverige?

Enligt SCBs statistikdatabas fanns det år 2020 18 880 Män och 47 640 Kvinnor inom yrket. Totalt: 66 520 stycken.

Jobbmöjligheter

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns mycket goda möjligheter till arbete under 2022 och under de kommande fem åren.

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om undersköterska yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Att jobba som personlig assistent - från Humana Assistans

Är du intresserad av att jobba som personlig assistent? Här får du veta hur det är att jobba för Humana Assistans.