×
 

Boendestödjare

Vad innebär yrket?

Att arbeta som boendestödjare (boendeassistent) innebär att motivera och stödja personer med psykisk funktionsnedsättning Som boendestödjare motiverar, stimulerar och stödjer du personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera sin vardag. Insatserna kan omfatta aktiviteter både i och utanför boendet.

Yrkestiteln är inte enhetlig över hela landet. Andra titlar för samma eller liknande arbetsuppgifter kan vara omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, vårdare inom funktionsvariation eller arbetshandledare.

Vad gör en boendestödjare?

Du stöttar, peppar och uppmuntrar personen du jobbar med och hjälper hen att få ett bra och självständigt liv. Tillsammans gör ni praktiska saker som att betala räkningar, handla och laga mat. Din kanske viktigaste uppgift är att träna personens sociala förmåga.

Du kan utföra arbetet både i brukarens enskilda bostad och i närområdet. Arbetstiderna är förlagda efter brukarnas behov och kan variera mellan dag och kvällstid, både vardagar och helger.

Du arbetar även med dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.

Boendeformer

Vid psykisk ohälsa kan man behöva hjälp och stöd för att kompensera konsekvenserna av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns olika boendeformer för olika behov av stöd. En person kan få stöd i sin egen bostad i så kallat ordinärt boende eller mer omfattande stöd i gruppbostad eller servicebostad i så kallad bostad med särskild service.

Arbetsmarknaden

Befolkningen fortsätter att öka vilket påverkar efterfrågan på yrkesgruppen positivt. Samtidigt väntas inte tillgången på vårdare och boendestödjare vara tillräcklig för att möta efterfrågan på fem års sikt trots att personer som arbetar inom yrkena kan ha olika utbildningsbakgrund. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för vårdare och boendestödjare.

*Källa: Arbetsförmedlingen, yrkesprognoser 2022-04-04

Hur blir jag Boendestödjare?

För att arbeta som undersköterska utbildar du dig inom gymnasieskolan på Vård- och omsorgsprogram. Inom vuxenutbildningen kallar vi utbildningen för Undersköterska yrkesutbildning. KUI erbjuder utbildningen på många platser i Sverige. Enligt det nya nationella yrkespaketet har fördjupningskurserna (inriktningarna) tagits bort för att säkerställa att alla får samma utbildning. 

28 500 kr/månad

Genomsnittlig månadslön Källa: Arbetsförmedlingen

Hur många boendestödjare finns det i Sverige?

Enligt SCBs statistikdatabas fanns det år 2020 18 911 Män och 51 246 Kvinnor inom yrket. Totalt: 70 157 stycken.

Jobbmöjligheter

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns mycket goda möjligheter till arbete under 2022 och under de kommande fem åren.

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om undersköterska yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Yrkesfilm från Eskilstuna kommun

Boendestödjaren Jonathan berättar om sitt arbete som boendestödjare inom Eskilstuna kommuns socialpsykiatri. Som stödassistent/Boendestödjare arbetar man med personer som beviljats insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.