×
 

Äldreomsorg och hemtjänst

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildning och kompetensutveckling på olika nivåer för dig som vill börja eller redan arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst. Vi utbildar både chefer och medarbetare men även hela verksamheter. Vi erbjuder utbildningar för de utan någon erfarenhet alls inom området. Våra utbildningar skapar, breddar, fördjupar och förnyar din yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Kompetensutveckling inom äldreomsorg och hemtjänst

Sveriges befolkning lever allt längre. De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. För att hänga med i utvecklingen inom äldreomsorg krävs det att personal och chefer inom området har tillräcklig kompetens och utbildning för att klara av utmaningar som kan uppstå.

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder yrkeshögskola och företagsutbildningar inom äldreomsorg för chefer, ledare, ansvariga, biståndshandläggare, boendestödjare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och övrig vård- och omsorgspersonal.

Vi erbjuder även gymnasiala utbildningar inom vård och omsorg för dig som inte har någon erfarenhet alls och som vill få formell yrkeskompetens att börja arbeta inom äldreomsorgen.

Vi erbjuder flera olika utbildningstyper

Om du arbetar i eller vill börja ditt arbetsliv inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänsten, finns det många olika yrkestitlar och arbetsuppgifter att välja mellan. Arbetar du redan inom fältet kan det räcka med att gå enstaka kompetenshöjande kurser inom specifika ämnen eller områden. Vill du starta din karriär inom sektorn måste du istället gå en längre utbildning för att få kunskapen och kompetensen att börja arbeta. Vi på KUI har ett stort utbud av olika utbildningstyper för alla behov. Se alla utbildningstyper »

Fortbildning och kompetensutveckling

Som arbetsgivare kan man ibland ha behov av att utbilda eller vidareutbilda ett större antal medarbetare, som en hel avdelning eller en hel arbetsgrupp. KUI rekommenderar då att få en helt egen anpassad utbildning som genomförs på er arbetsplats, våra utbildningscenter eller digitalt.

Är du privatperson eller en enstaka medarbetare kan du istället vända dig till vårt kalendarium, där alla våra datumbelagda utbildningar finns. Dessa kan du boka direkt via webben och delta digitalt eller på plats beroende på kursens platsutbud. Läs om hur du bokar en utbildning »

Låt dig inspireras på nytt och att ta del av det allra senaste inom din yrkesroll. Vi matchar olika behov och erbjuder utbildningar inom de senaste ämnena, problemställningarna och ger dig den senaste forskningen inom äldreomsorg, äldrevård och hemtjänst.

För dig som redan arbetar inom äldreomsorg

Är du redan yrkesverksam inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst men känner att det är dags för ett nytt steg? Då är Yrkeshögskolan något för dig. Med hjälp av våra yrkeshögskoleutbildningar kan du specialisera din kunskap och få mer ansvar, andra arbetsuppgifter och en helt ny titel. Vi erbjuder en utbildning där du kan specialisera din kunskap inom Multisjuka äldre.

För dig utan erfarenhet

För dig som vill göra en förändring och byta karriär eller för dig som ska börja ditt arbetsliv och vill arbeta inom äldreomsorg, eller sjukvård erbjuder vi olika utbildningar och kurser inom komvux. Du kan antingen gå en längre yrkesutbildning hos KUI eller välja ut enstaka kurser. Vad passar dig bäst?

Äldreomsorg
Äldreomsorg - företagsutbildning
Äldreomsorg

Vad erbjuder vi?

Företagsutbildning

För dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper inom äldreomsorg! Anmäl intresse »

Yrkeshögskola

För dig som vill ta nästa steg i karriären! Anmäl intresse »

Komvux

För dig utan erfarenhet inom området! Anmäl intresse »

 

Frågetecken

Frågor och svar

Bläddra bland alla våra frågor och svar i kategorier som företagsutbildning, komvux, yrkeshögskola m.fl. Hittar du inte det du söker efter kan du alltid chatta med oss!

Komvux inom äldreomsorg

Är du på väg att starta ditt arbetsliv och vill börja arbeta inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst? Vi erbjuder komvuxutbildningar där du kan studera till undersköterska eller vårdbiträde eller så väljer du att studera enstaka kurser inom vård och omsorg. Vad passar dig bäst?

Komvux är en utbildningsform som motsvarar en gymnasial utbildning. Det innebär att du får betyg precis som på gymnasiet. Komvux drivs med kommunen som huvudman och du söker till en Komvuxutbildning genom din hemkommun. Vi erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar inom äldreomsorg, äldrevård och hemtjänst som ger dig formell yrkeskompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården eller äldreomsorgen och vårdbiträde. Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens. Hitta utbildning »

Vi erbjuder en Undersköterska utbildning som är på ca 1,5 år och erbjuds i flera av våra avtalskommuner. Du kan anpassa dina studier så det passar din livssituation t.ex. om du vill kombinera arbete med studier. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom vårdsektorn.

Konferens äldreomsorg Stockholm

Välj studieform

Beroende på vilken kommun du bor i kan du välja om du vill studera i klassrum, på distans, som lärling eller med flexibla studier (vilken studieform som gäller för just dig är upp till din hemkommun).

Klassrum

Studerar du i klassrum deltar du i lärarledda lektioner på något av våra utbildningscenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform Omniway, eller i öppen studieverkstad på utbildningscenter där du kan få handledning av en lärare.

Distans

Studerar du på distans innebär det att du studerar via vår webbaserade lärplattform Omniway som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ett av våra utbildningscenter. Obligatoriska praktiska moment och examinationer genomförs på plats i skolan. I utbildningen ingår även APL arbetsplatsförlagt lärande som genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier

Flexibla studier innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra utbildningscenter. Du får också tillgång till vår lärplattform Omniway som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ett utbildningscenter. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Lärling

Studieformen lärling innebär att du fyra dagar i veckan genomför utbildningen på en arbetsplats och en dag i veckan på skolan. Du har en lärare och mentor på skolan och en handledare på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen inleds med en orienteringskurs. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform Omniway.

Utbildningstyper inom komvux

Utbildning för framtiden

Med en yrkesutbildning hos KUI Komvux kan du få en nischad utbildning som leder till en yrkestitel inom våra specialiserade områden vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Denna utbildningsform är perfekt för dig som vet vad du vill.

Yrkesutbildningar går ofta att läsa på plats, på distans eller som lärling på en arbetsplats, det är din hemkommun som bestämmer vilka studieformer du kan välja mellan. Målet med alla utbildningar är att de ska leda till jobb efter avslutad utbildning, alternativt komplettera din nuvarande kompetens.

En yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.

APL / Praktik

En speciellt viktig del av en yrkesutbildning är APL eller praktik. Praktiken innebär att man är ute på en riktig arbetsplats och testar på riktiga arbetsuppgifter. En av yrkesutbildningarnas styrkor är just möjligheten att få testa på ett yrke direkt på arbetsplatsen. En annan fördel är att du på så sätt knyter viktiga kontakter för framtiden. Erfarenheten från praktiken väger tungt när du sedan ska söka jobb inom det område du utbildat dig i.

Komvux enstaka kurser

KUI har ett stort urval av olika enskilda kurser inom våra specialiserade områden på gymnasienivå (komvux). Hos oss kan du läsa allt från Anatomi och fysiologi till Skapande verksamhet. De enskilda komvuxkurserna är till för att du ska kunna läsa in de betyg från gymnasiet som du saknar inom ett yrkesprogram, såsom Elevassistent eller Undersköterska. De enskilda komvuxkurserna har som syfte att ge dig en formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb.

Vad är prövning på komvux?

Ett sätt att läsa in en kurs som du blivit nekad till är att be om så kallad prövning. Då betalar du en avgift på cirka 500 kronor, läser in kursen hemifrån och tenterar sedan kursen hos oss på KUI. Prövning ger i allmänhet inte rätt till studiemedel från centrala studiestödsnämnden, CSN. Har man däremot inte läst kursen tidigare kan man få rätt till studiemedel. Kontakta CSN för mer information kring studiemedel.

 

Yrkesutbildningar

Undersköterska

UNDERSKÖTERSKA

Gymnasial yrkesutbildning där du efter avslutad utbildning får formell kompetens att arbeta som undersköterska inom vårdsektorn
Kost och nutrition webbutbildning

VÅRDBITRÄDE

En yrkesutbildning för dig som vill få kompetens att arbeta som vårdbiträde inom vård och omsorg.

Enstaka kurser

ANATOMI OCH FYSIOLOGI 1

Om människokroppens uppbyggnad och funktion, smitta, smittspridning och läkemedel.

GERONTOLOGI OCH GERIATRIK

Om bl.a. det normala åldrandet, demenssjukdomar, palliativ vård samt kost och måltid.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1

Om bl.a. hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

Yrkeshögskola inom äldreomsorg

Våra utbildningar inom YH är till för dig som redan arbetar som undersköterska inom äldreomsorg eller äldrevård och vill ta nästa steg! Yrkeshögskola är en framgångsrik utbildningsform som ofta leder till arbete direkt efter studierna. KUI erbjuder 2 åriga YH-program för kvalificerade yrkesroller inom Multisjuka äldre samt kortare kurser för att bredda sig inom ett särskilt ämne. Vad passar dig bäst?

För att säkerställa att våra yrkeshögskoleutbildningar möter arbetslivets krav bedrivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Utbildningarna inom yrkeshögskola är interaktiva och planeringen av upplägg sker i dialog med yrkets vardagspraxis. Du får under utbildningen föreläsningar, praktiska övningar och hjälp med praktikplats. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

Äldreomsorg

Teori och praktik

När du går en YH-utbildning hos oss varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-program måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Ansök till Yrkeshögskola

Du ansöker till våra YH-utbildningar enkelt via respektive utbildningssidor. Där finns en knapp som leder dig till yh-antagningens webbansökan. Du kommer behöva göra ett konto på yh-antagning.se. Läs allt om ansökan till YH här.

Behörighet för yrkeshögskolestudier

För att söka till våra YH-program så krävs det att du har vissa förkunskaper. Först och främst behöver du Grundläggande behörighet oavsett vilken utbildning du är intresserad av. Därefter krävs även särskilda förkunskaper som varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan behöver du även besitta minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Yrkeshögskoleutbildning på distans

Vår utbildning till specialistundersköterska inom multisjuka äldre läser du på 50% och distans. På så sätt kan du kombinera studier på distans med arbete på din nuvarande arbetsplats. Vi erbjuder utbildningen i olika orter (se specifik information på utbildningssidan) och cirka 8-10 gånger träffas man på plats på skolan för gemensam uppföljning.

Utbildningstyper inom Yrkeshögskola

Vill du ta nästa steg i ditt yrke?

Yrkeshögskoleutbildningar eller YH-program är till för dig som redan är utbildad inom barn och fritid eller vård och omsorg och som ger dig en ny kvalificerad yrkesroll anpassad efter arbetsmarknadens behov. Varje yrkeshögskoleutbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Teori och praktik

Under utbildningarna varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

YH korta kurser

En kortare YH kurs är under 100 YH-poäng och du studerar de på cirka 10-20 veckor. Utbildningarna leder inte till en examen utan passar dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Alla våra korta kurser går helt på distans, vilket betyder att du kan kombinera arbete med studier.

Vem är de till för?

De korta YH-utbildningarna är kurser eller mindre kurspaket som riktar sig till dig som vill förnya din kompetens inom ditt arbete, men också till dig som vill ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

En flexiblare väg

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. Ansök idag och studera bara det du inte redan kan!

KUI erbjuder flera utbildningar i form av YH-Flex. Studieformen YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskole­­­­utbildning. ­Syftet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. Läs mer om YH-Flex »

Vem kan ansöka?

Alla kan ansöka till våra YH-Flex utbildningar, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på halvfart och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

För arbetsgivare och företag

KUI erbjuder alla YH-program och kurser som uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Uppdragsutbildning inom YH är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal.

Flexibelt upplägg

Vi har flexibla lösningar och upplägg på våra utbildningen och vi utgår från uppdragsgivarens önskemål. Däremot måste kursens namn, antal poäng, innehåll och mål vara detsamma som i motsvarande YH utbildning. En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen.

YH program inom äldreomsorg

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

SPECIALIST
UNDERSKÖTERSKA
MULTISJUKA ÄLDRE

Yrkeshögskoleprogram på 200 YH-poäng. Går på halvfart och distans. För dig som arbetar som undersköterska inom äldreomsorg eller äldrevård.

YH Kurser inom äldreomsorg

Palliativ vård

PALLIATIV VÅRD

Om att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt.

VÅRDHYGIEN

Om att ta ett utökat ansvar i din verksamhet gällande vårdhygien och smittspridning.

Företagsutbildning inom äldreomsorg

Vill du som privatperson eller ni som företag vidareutbildas inom aktuella ämnen och den senaste forskningen? Vi erbjuder hundratals kurser inom äldreomsorg, äldrevård och hemtjänst. Med vår spetskompetens inom äldreomsorg kan vi hjälpa er med både heldagskurser och kvällsföreläsningar. Ni väljer om ni vill genomföra de på distans eller på plats. Boka en kurs direkt via vår hemsida eller kontakta oss om du söker en utbildning anpassad efter ert företags behov.

KUI har lång erfarenhet av att utbilda, fortbilda och kompetensutveckla medarbetare och chefer inom äldreomsorg, äldrevård och hemtjänst. Vi har företagsutbildning inom äldreomsorg som passar alla - oavsett om du har arbetat inom fältet länge eller om du är helt ny inom din yrkesroll. Företag kan beställa färdiga utbildningskoncept via vår hemsida eller få specialanpassade uppdrag baserade på era önskemål. Privatpersoner kan boka utvalda kurser direkt via vår hemsida. Hos KUI kan du välja kompetensutveckling för dig själv eller din personal med hjälp av våra olika utbildningstyper.

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Företagsutbildning inom äldreomsorg för företag

Sveriges befolkningen blir allt äldre vilket sätter högre krav på äldreomsorgen och äldrevården. När fler blir äldre, samtidigt som personal och chefer inom yrket går i pension får branschen en brist i yrkesverksamma och kvaliteten på vården får ofta ta konsekvenserna.

Företagsutbildning inom äldreomsorg hjälper er att hålla er befintliga och nya personal uppdaterade inom sina olika yrkesroller och ger er chansen att ligga i framkant när det kommer till kompetensnivån på er arbetsplats.

"Det kommer behövas många utbildade undersköterskor och vårdbiträden även i framtiden. Det finns alltså ett mycket stort rekryteringsbehov: fram till år 2030 behövs det 150 000  personer inom äldreomsorgen."

Kommunal.se, inhämtad 2022-08-20

Våra utbildningar inom äldreomsorg och hemtjänst är specifikt framtagna för arbetsplatser och verksamheter inom yrkesfältet och varenda en går att anpassa helt efter era önskemål. Ni väljer själva om ni vill genomföra utbildningen på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter runt om i Sverige eller på distans via MS Teams.

Kompetensutveckling inom äldreomsorg för privatpersoner

Är du privatperson som vill lära dig mer om ett visst ämne, få de senaste forskningsrönen eller fördjupa dina kunskaper för att höja din kompetens i din yrkesroll? Vi erbjuder många olika öppna utbildningar för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst.

Våra utbildningar ger dig högre kompetens och en extra skjuts i din karriär som kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden. Våra utbildningar är framtagna för dig som vill gå enstaka kompetenshöjande kurser. Delta på distans eller på plats i Stockholm.

Kompetensutveckling inom äldreomsorg för chefer och medarbetare

Vi hjälper er att uppnå era verksamhetsmål genom att erbjuda kompetensutvecklande utbildningar för både er personal och för chefer inom äldreomsorg. Att uppnå en god arbetsplats där medarbetare trivs krävs ett tryggt och modigt ledarskap - se vår utbildning Ledarskap i vård och omsorg. Ett gott ledarskap leder till en fungerande och välmående arbetsgrupp och ökar också verksamhetens effektivitet och resultat. För att öka välmående på jobbet är det även viktigt att medarbetarna känner sig bekväma och trygga med sina kollegor. Alla är vi olika och där några kanske vill ha fasta rutiner och regelverk i jobbet, vill andra ha mer frihet och spontanitet. Det är därför viktigt att införa en balans där alla känner sig nöjda. Vi erbjuder i dessa fall utbildningar inom kommunikation och arbetsmiljö för att öka era chanser till en stimulerande och god arbetsplats. Genom utbildning får du inte bara nya kunskaper och insikter du får dessutom chans att dela idéer och visioner med branschkollegor. Vidareutbildning ökar möjligheten att följa med i utvecklingen och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv.

Flexibla lösningar för företagsutbildning inom äldreomsorg

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

När ni beställer en uppdragsutbildning kan ni välja mellan ett redan färdigt utbildningskoncept eller få ett helt anpassat efter era önskemål. Välj att genomföra utbildningen på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter eller digitalt via MS Teams.

Våra utbildningstyper

Får det vara lite kunskap?

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Det innebär att du, förutom ny kunskap, även får möjlighet att ta del av många olika sorters erfarenheter och knyta nya kontakter.

Vill du utbilda en hel avdelning eller en större grupp? Gör en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Datumlagd utbildning

En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). De erbjuds inom alla våra olika fält. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området.

Stärk din verksamhet genom kompetensutveckling

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen.

Färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar

KUI Företagsutbildning har 100-tals färdiga utbildningskoncept, men kan även skräddarsy utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Kontakta oss för att få veta mer om våra olika utbildningskoncept och hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vem kan beställa en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning måste beställas av en arbetsgivare/arbetsplats. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt utbud med öppna utbildningar här »

Få unika insikter och kunskaper

En konferens är en större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen. KUI genomför fyra konferenser per år inom förskola, LSS, äldreomsorg samt för Sjuksköterskor. Alla är välkomna att delta!

Senaste forskning och kunskap

Rikskonferenserna är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet och är experter inom sitt område och kan därför ge dig kompetensutveckling och fördjupad kunskap om olika ämnen.

Helt digitala utbildningar för dig som vill utvecklas inom din yrkesroll

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan boka en av våra webbutbildningar.

Oberoende av tid och plats

Utbildningarna är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Evidensbaserad pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Vi kan även specialanpassa webbutbildningarna enligt era önskemål. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vanliga frågor och svar

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.