×
 

Hitta din utbildning

  • Välj utbildningtyp

  • Välj ämnesområde

  • Återställ allt

Undersköterska

Undersköterska

Nationellt yrkespaket för att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

POÄNG 1500

LÄNGD Individuell, ca 75 veckor, 1500, 70 veckor, 60 veckor (1,5 år), 75 veckor (1,5 år), Individuell (max 1,5 år), 75 veckor, 1500 p, 70 veckor (1,5 år), ca 70 veckor (1,5 år)

STUDIEFORM Flex, Klassrum, Distans, Klassrum, Lärling, Flex

KOMMUN(ER) Arboga, Avesta, Borlänge, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Håbo, Huddinge, Järfälla, Norrtälje, Falun, Finspång, Hallstahammar, Hofors, Kungsör, Köping, Lidingö, Linköping, Markaryd, Motala, Nacka, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tierp, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Växjö, Åtvidaberg, Östersund, Österåker, Östhammar

Barnskötare Elevassistent

Barnskötare Elevassistent

Om pedagogik, lärande och kommunikation. Efter utbildningen kan du direkt börja arbeta som barnskötare eller elevassistent.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

POÄNG 1300, 1650, 1450, 1560, 1100, 1400

LÄNGD Individuell (max 1,5 år), 82 veckor (1,5 år), 45+20 veckor, 65 veckor (1,5 år), ca 65 veckor (1,5 år), ca 78 veckor, 50 veckor, ca 60 veckor, ca 70 veckor, 65 veckor, 78 veckor, 70 veckor, 75 veckor, ca 75 veckor

STUDIEFORM Distans, Flex, Klassrum, Flex, Lärling, Klassrum

KOMMUN(ER) Arboga, Avesta, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Eskilstuna, Falun, Finspång, Hallstahammar, Huddinge, Håbo, Järfälla, Kungsör, Köping, Lidingö, Linköping, Motala, Nacka, Norrtälje, Nyköping, Nykvarn, Oxelösund, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Strängnäs, Sundbyberg, Södertälje, Tierp, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Åtvidaberg, Östhammar, Östersund, Österåker

Hälsocoach och Personlig tränare

Hälsocoach och Personlig tränare

1-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med friskvård, träning och ledarskap. Möjlighet för PT-licensiering. KUI är auktoriserade via EuropeActive.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

POÄNG 800

LÄNGD 40 veckor (1 år)

STUDIEFORM Distans, Klassrum, Klassrum

KOMMUN(ER) Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Upplands-Bro, Värmdö

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska ge förutsättningar att höja kompetensen för äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning, Komvuxkurs

STUDIEFORM Distans, Flex, Klassrum

KOMMUN(ER) 61

Barnskötare Elevassistent Lärling

Barnskötare Elevassistent Lärling

En utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du tillbringar den största delen av utbildningen ute på en arbetsplats.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

POÄNG 1000, 1350, 1300

LÄNGD 50 veckor, 65 veckor, 1,5 år

STUDIEFORM Lärling

KOMMUN(ER) Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Håbo, Järfälla, Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Österåker

Undersköterska Lärling

Undersköterska Lärling

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats.

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

POÄNG 1550, 1500, 1500 poäng

LÄNGD 70 veckor, 85 veckor

STUDIEFORM Lärling

KOMMUN(ER) Arboga, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Nykvarn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Österåker

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Om bl.a. människors hälsa, hälsofrämjande arbetssätt och salutogent förhållningssätt.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALHAL0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 43

Psykologi 1

Psykologi 1

Om behandlingsformer och hur förebyggande arbete bedrivs för personer med psykisk sjukdom.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSKPSY01

POÄNG 50

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Palliativ vård

Palliativ vård

Om bl.a. livshotande sjukdomar, vård i livets slutskede, symtomlindring och etiska frågeställningar. 

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SJULIN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 15

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Om bl.a. psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, omsorgsprocessen, kriser och personcentrerad vård.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSYPSY01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Samhälls­kunskap 1a1

Samhälls­kunskap 1a1

Om demokrati och de mänskliga rättigheterna, både de individuella och de kollektiva rättigheterna.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SAMSAM01a1

POÄNG 50

LÄNGD 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 33

Social­pedagogik

Social­pedagogik

Om bl.a. socialpedagogiskt arbete, problematiska livssituationer, utanförskap och inkludering.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 33

Special­pedagogik 1

Special­pedagogik 1

Om bl.a. olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser, arbetssätt och olika begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SPCSPE01

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Special­pedagogik 2

Special­pedagogik 2

Om bl.a. arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet samt lagar och förordningar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SPCSPE02

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Om bl.a. samtalssituationer, handledningsprocessen samt pedagogiska metoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEAVÅD0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 34

Vård och omsorg specialisering

Vård och omsorg specialisering

Fördjupning inom ex. funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD VADVAD00S

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 29

Svenska 1

Svenska 1

Om bl.a. muntlig och skriftlig framställning, analys av skönlitteratur och grundläggande språkliga begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SVESVE01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 30

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Om bl.a. muntliga presentationer, skriftliga texter, ordförråd, läsning och språkvariation.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SVASVA01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 31

Kommunikation

Kommunikation

Om bl.a. det sociala sammanhanget, samtal som redskap, konflikthantering och digitala medier.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDKOU0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 48

Människors miljöer

Människors miljöer

Om bl.a. levnadsmiljöer, levnadsvillkor, identiteter, genus, demokrati och mänskliga rättigheter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDMÄI0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 44

Psykiatri 2

Psykiatri 2

Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, fysiska, psykosociala, suicidprevention och behandlingsformer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PSYPSK02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

Om bl.a. människors lärande, utveckling och socialisation samt lärmiljöers påverkan på lärandet.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDLÄR0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 44

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg

Om bl.a. människokroppen, vanliga sjukdomar, personlig omvårdnad och egenvård.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GRUGRD0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 47

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

Om barns levnadsvillkor, medie- och kamratkulturer och vuxnas betydelse.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDBAS0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 45

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten

Om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle samt innebörden av kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOIETN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 48

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

Om bl.a. olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEGSKP0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 36

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Om olika pedagogiska teorier, pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD PEDPED0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 46

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Om fritidsvanor och aktiviteter samt dess betydelse för hälsa, lärande och växande.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FRTFRD0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 36

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1

Om människokroppens uppbyggnad och funktion, smitta, smittspridning och läkemedel.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ANOANA01

POÄNG 50

LÄNGD 5 veckor, 10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 33

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 2

Om ämnesomsättning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ANOANA02

POÄNG 50

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 37

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1

Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FUTFUN01

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 38

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2

Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD FUTFUN02

POÄNG 100

LÄNGD Se din hemkommun för kursstart

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Om bl.a. det normala åldrandet, demenssjukdomar, palliativ vård samt kost och måltid.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD GERGER0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 42

Hälso- och sjukvård 1

Hälso- och sjukvård 1

Om bl.a. hälso- och sjukvård, medicintekniska uppgifter, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAOHAL01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 43

Hälso- och sjukvård 2

Hälso- och sjukvård 2

Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAOHAL02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Om bl.a. omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård och basala hygienrutiner.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD OMVOMV01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Om bl.a. sjukdomstillstånd, medicintekniska uppgifter och hälso- och sjukvårdsuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD OMVOMV02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 40

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Om bl.a. människans livsvillkor, bemötande, sociala och aktiverande uppgifter och serviceuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 34

Social omsorg 2

Social omsorg 2

Om bl.a. socialtjänstens förebyggande åtgärder, boendeformer, personcentrerad vård och etiska begrepp.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOASOC02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 35

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Om bl.a. kostens och måltidens betydelse, fysisk aktivitet och vila, näringslära, allergier och specialkost.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALKOC0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 27

Träningslära 1

Träningslära 1

Om anatomi och fysiologi, närings- och kostkunskap, motionsmiljöer, förutsättningar för fysisk aktivitet samt olika träningsmetoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD TRNTRN01

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Träningslära 2

Träningslära 2

Om anatomi och fysiologi, energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans samt träningsmetoder och tester.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD TRNTRN02

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Massage 1

Massage 1

Om bl.a anatomi och fysiologi, grundgrepp, klassisk massage, taktil massage och spänningsbehandling.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD MAAMAA01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 21

Sociologi

Sociologi

Om bl.a. skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala strukturer, normer, segregering, diskriminering och jämställdhet.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOISOO0

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 23

Komplementär­medicin

Komplementär­medicin

Om bl.a. komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAKOM0

POÄNG 100

LÄNGD 5-10 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Kost, måltid och munhälsa

Kost, måltid och munhälsa

Om bl.a. näringsbehov, nutrition, måltidens betydelse, specialkost samt munhygien och munvård hos äldre och sjuka.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAKOS0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Mental träning

Mental träning

Om stressorer i vardagen, teoretiska modeller för stresshantering samt mentala avslappnings- och träningsmetoder.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALMEN0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 24

Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa

Om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. 

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HAAFRI0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 25

Komvuxarbete Barn och fritid

Komvuxarbete Barn och fritid

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KVARBF

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 38

Komvuxarbete Vård och omsorg

Komvuxarbete Vård och omsorg

En uppgift om 100 gymnasiepoäng som ska visa att du som elev är förberedd för högskolestudier eller arbete inom ett visst yrkesområde.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD KVARVO

POÄNG 100

LÄNGD 5 veckor

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 39

Barn- och ungdomshälsa

Barn- och ungdomshälsa

Om bl.a. förebyggande barnhälsoarbete samt barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD BAOBAR0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 26

Ergonomi

Ergonomi

Om bl.a. om folkhälsoarbete och förmåga att ergonomiskt anpassa rörelser till olika situationer.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD HALERG0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 24

Rättspsykiatri

Rättspsykiatri

Om bl.a. sambandet mellan psykisk störning och kriminalitet samt rättspsykiatrisk vård och omvårdnad.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD ATRAT0

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 23

Socialt arbete 1

Socialt arbete 1

Om bl.a. socialpolitik, sociala frågor, lagar och regler samt vanligt förekommande arbetsuppgifter.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOCSOC01

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 13

Socialt arbete 2

Socialt arbete 2

Om bl.a. sociala frågor, etiska begrepp och riktlinjer samt yrkesroll och ledarskap.

TYP Komvux, Komvuxkurs

KURSKOD SOCSOC02

POÄNG 100

STUDIEFORM Distans

KOMMUN(ER) 13