×
 

Utbildningar om salutogent och etiskt förhållningssätt

Gå en kväll- eller heldagsutbildning

Ett salutogent förhållningssätt är en hälsofrämjande och förebyggande strategi som fokuserar på att främja hälsa och välbefinnande snarare än att enbart behandla sjukdom och sjukvård. Termen "salutogen" kommer från latin och betyder "ursprung till hälsa". Det är kontrasten till ett patogent förhållningssätt, som fokuserar på att identifiera och behandla sjukdomar och sjukdomsfaktorer.

Att kombinera ett salutogent och etiskt förhållningssätt

Att kombinera ett salutogent förhållningssätt med ett etiskt förhållningssätt innebär att sträva efter att främja hälsa och välbefinnande samtidigt som man agerar på ett moraliskt och rättvist sätt. Här är två sätt hur dessa två förhållningssätt sammanvävs:

Respekt för autonomi och värdighet: Ett etiskt förhållningssätt inkluderar respekt för individens rätt att fatta beslut om sin egen hälsa och välbefinnande. Ett salutogent förhållningssätt stöder detta genom att fokusera på att stärka individens förmåga att göra hälsosamma val och ta kontroll över sin egen hälsa.

Öppen kommunikation: Både ett salutogent och ett etiskt förhållningssätt främjar öppen och ärlig kommunikation. Detta inkluderar att vara tydlig i sitt agerande och sina intentioner, men att samtidigt vara redo att lyssna på andras perspektiv och åsikter.

Historik bakom salutogent förhållningssätt

Salutogent förhållningssätt utvecklades av den israeliske medicinaren och sociologen Aaron Antonovsky på 1970-talet. Han föreslog att vi även bör utforska de resurser och faktorer som främjar hälsa. Istället för att bara fokusera på riskfaktorer och sjukdomsorsaker. Han introducerade begreppet "känsla av sammanhang" (Sense of Coherence, SOC) som en central komponent i det salutogena förhållningssättet. Känslan av sammanhang beskriver en persons förmåga att förstå, hantera och även finna meningsfullhet i sina livsutmaningar och erfarenheter.

Salutogent förhållningssätt innebär att främja resiliens, coping-strategier, socialt stöd och positiva livsstilsval för att stärka människors hälsa och välbefinnande. Det betonar att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan snarare ett positivt tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välmående.

Exempel på salutogena strategier

Hälsofrämjande aktiviteter, utbildning om hälsosamma beteenden och att också stödja människors egen förmåga att hantera stress och utmaningar. Det kan även vara att skapa sammanhangsfulla sociala och samhälleliga strukturer som främjar hälsa och välbefinnande.

Etiskt förhållningssätt

Ett etiskt förhållningssätt, inom olika sammanhang och professioner, refererar till hur individer eller också organisationer agerar och beslutar utifrån etiska principer och värderingar. Det innebär att man gör moraliskt och rättvisa val som tar hänsyn till olika aspekter av moral, rättvisa och även tar ansvar gentemot andra människor, samhället och miljön. Ett etiskt förhållningssätt innebär att man strävar efter att agera på ett sätt som är förenligt med etiska normer och ideal.

Viktiga aspekter av ett etiskt förhållningssätt

Respekt för människovärdet: Ett etiskt förhållningssätt innebär att man värdesätter varje individs inneboende värdighet och respekterar deras rättigheter och även integritet.

Rättvisa och rättvisa fördelning: Det handlar om att göra rättvisa beslut och agera på ett sätt som inte diskriminerar eller skapar orättvisa. Det innebär att man strävar efter att behandla alla lika och också fördela resurser och möjligheter rättvist.

Ansvar och ansvarsskyldighet: Att vara medveten om och även ta ansvar för konsekvenserna av ens handlingar och beslut. Det inkluderar även att vara redo att rätta till fel eller orättvisor om de uppstår.

Empati och medkänsla: Ett etiskt förhållningssätt innebär ofta att ha medkänsla och förståelse för andra människors perspektiv och behov.

Följa etiska riktlinjer och normer: I många professioner finns det etiska koder och riktlinjer som ska följas för att säkerställa professionell och etisk praxis. Att följa dessa riktlinjer är en viktig del av ett etiskt förhållningssätt.

Ett etiskt förhållningssätt är grundläggande inom många områden, inklusive medicin, utbildning och många andra. Det hjälper till att skapa en rättvis och även ansvarsfull samhällelig och professionell miljö där människor kan lita på varandras handlingar och beslut.

Behöver du hjälp?

Chatta med oss direkt på hemsidan för att få hjälp att hitta det du söker. Du kan även bläddra bland vanliga frågor och svar i vår kunskapsbank »

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vem kan gå utbildningarna?

Våra utbildningstyper välkomnar alla yrkesverksamma inom våra specialiserade områden. Vi riktar oss till de som nyss påbörjat sin yrkeskarriär och även de som har lång erfarenhet inom sitt yrkesområde. Oavsett om du är nybörjare eller veteran inom din yrkesroll och känner en önskan att fördjupa din kunskap och utveckla din kompetens, så har vi de passande utbildningarna för dig! Vi strävar efter att stödja din professionella tillväxt oavsett var du befinner dig i din karriärresa.

Alla kan gå en av våra utbildningar för att kompetensutveckla sina kunskaper. För att boka en av våra öppna företagsutbildningar krävs inga förkunskaper. Om du vill beställa en utbildning till ett helt företag eller en avdelning kan du göra en förfrågan om uppdragsutbildning. Detta kan du göra som företag eller organisation och ej som privatperson.

Öppna utbildningar hos KUI

Våra öppna/bokningsbara utbildningar är till för privatpersoner och även deltagare från olika företag och organisationer. En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). Vi erbjuder de inom alla våra olika fält (förskola, äldreomsorg, LSS, psykiatri etc.). Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området. Utbildningarna går antingen på distans via en digital länk i MS Teams, eller på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm. Utbildningsformen står vid varje bokningslänk.

Vanliga frågor och svar

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.