×
 

Utbildningar inom äldreomsorg

Gå en heldagsutbildning på plats eller distans

Att delta i kompetensutvecklande utbildningar inom äldreomsorg är avgörande på många sätt. För det första höjer det kvaliteten på vården och omsorgen som ges till äldre. Genom att fortbilda sig kan vårdpersonal förbättra sina kunskaper och lära sig nya metoder för att hantera åldersrelaterade behov och sjukdomar.

Kompetensutveckling på individnivå

På individnivå innebär kompetensutveckling inom äldreomsorg en möjlighet till en mer djupgående personlig och professionell tillväxt för dig som vårdpersonal. Det sträcker sig bortom enbart tekniska färdigheter och omfattar en mer holistisk utveckling. Genom att förbättra dina kommunikationsfärdigheter med äldre skapar du en ökad förståelse och förmåga att skapa meningsfulla och stödjande relationer. Att lära dig hantera stressiga situationer på ett effektivt sätt gynnar inte bara de äldre som får en stabil och trygg miljö utan ger också dig verktyg för att bevara din egen mentala och emotionella hälsa.

Att öka din medvetenhet kring etiska frågor inom äldreomsorgen är också en viktig del av din kompetensutveckling. Det handlar om att utveckla din egen moraliska kompass som hjälper dig att fatta beslut som är både rättvisa och etiskt sunda för de äldres välbefinnande. Genom detta bidrar du till att skapa en mer empatisk och värdig vårdmiljö där varje individ behandlas med respekt och förståelse för deras unika behov och önskemål.

Kompetensutveckling för arbetsgivare

För dig som arbetsgivare är investeringen i din personals kompetens en investering i arbetsklimatet och kvaliteten i vården. Genom att visa att du värdesätter dina anställda skapar du en atmosfär av ömsesidig respekt och förtroende. Detta kan generera en ökad arbetsglädje och engagemang hos personalen och skapa en kultur där alla strävar efter att leverera sin bästa prestation. En sådan positiv arbetsmiljö har en direkt inverkan på de äldre, då en glad och engagerad personal skapar en trygg och trivsam miljö för deras vård och omsorg.

Med en åldrande befolkning blir behovet av kvalificerad personal inom äldreomsorgen allt mer brådskande. Att investera i kompetensutveckling är att plantera frön för framtiden. Det säkerställer att vi har en välutbildad och engagerad arbetskraft redo att möta de ökande kraven och de unika utmaningarna som följer med att vårda och stödja äldre med olika behov och önskemål.

Behöver du hjälp?

Chatta med oss direkt på hemsidan för att få hjälp att hitta det du söker. Du kan även bläddra bland vanliga frågor och svar i vår kunskapsbank »

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vem kan gå utbildningarna?

Vi erbjuder en mängd olika utbildningstyper som välkomnar alla yrkesverksamma inom våra specialiserade områden. Vår målgrupp sträcker sig från de som nyligen har påbörjat sin yrkeskarriär till de med lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden. Oavsett om du befinner dig i början av din yrkesresa eller har en gedigen bakgrund och strävar efter att fördjupa din kunskap och utveckla din kompetens, har vi utbildningar som passar just dig.

Vi är fast beslutna att stödja din professionella tillväxt, oavsett var du befinner dig i din karriärresa. Vårt mål är att erbjuda resurser och kunskap som hjälper dig att nå dina mål och utvecklas i din yrkesroll. Vi välkomnar alla yrkesverksamma som delar vår passion för att lära och växa, och vi ser fram emot att vara en del av din fortsatta utveckling.

Vanliga frågor och svar

Målinriktad utbildning för yrkesverksamma

Vår kompetensutvecklingsplattform erbjuder yrkesverksamma en målinriktad inlärningsupplevelse. Genom att anpassa utbildningar och moduler efter individuella yrkesfält och behov kan vi säkerställa att varje deltagare får relevant och praktisk kunskap som direkt kan tillämpas inom deras yrkesområde.

Dynamisk utformning, tillgänglig för alla

KUI strävar efter att göra kompetensutveckling tillgänglig för alla oavsett tid och plats. Genom flexibla strukturer och tillgängliga resurser har ni som företag möjligheten att helt själva bestämma upplägget. Detta möjliggör en sömlös integration av kompetensutveckling i er dagliga rutin utan att störa arbetsflödet.

Kompetensutveckling som gör skillnad

Upplev kompetensutveckling som verkligen gör skillnad! Vår engagerande utbildningsapproach är noggrant utformad och anpassad för att inte bara tillgodose individuella behov, utan också för att maximera lärande och öka kompetensen inom yrkesområdet. Genom interaktiva metoder siktar vi på att skapa en meningsfull inlärningsupplevelse.