Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Forskning pekar på betydande brister i kunskap och rutiner inom vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig personalutbildning kan vi minska risken för vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom investering i utbildning fyller vi kunskapsgap, främjar medvetenhet och etablerar starka rutiner som skyddar både patienter och personal. Detta stärker säkerheten och skapar en trygg vårdmiljö, i linje med grundläggande vårdmål.

Vårdhygien handlar om att arbeta för att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan inom hälso- och sjukvård och i de flesta fall går det att förebygga med systematiska arbetssätt för hygienrutiner på arbetsplatsen.

Vem är utbildningen för?

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Distans med schemalagda onlinelektioner

Under kursens gång bedriver du dina studier på distans med en studietakt på 50%. Den flexibilitet som distansstudier erbjuder gör det möjligt för dig att bo var som helst i Sverige, samtidigt som du aktivt engagerar dig i undervisningen. Detta innebär att kursen är öppen för alla intresserade sökande. I kursen ingår regelbundna onlinelektioner en gång i veckan enligt ett förutbestämt schema. Studierna genomförs via KUI Yrkeshögskola och sträcker sig över en period av 10 veckor.

Målet med utbildningen

Kursen ger dig den kompetens som krävs för att ta på dig ökat ansvar inom din verksamhet. Genom att avlasta chefer, handleda kollegor och säkerställa efterlevnaden av uppsatta rutiner, kommer du att spela en central roll i att skapa en välfungerande och trygg arbetsmiljö. Detta är nyckeln till att frigöra chefers tid för strategiska beslut. Dessutom ger det dig befogenhet att direkt påverka och stärka den operativa driften på plats.

Du får även kompetens att förstå och tillämpa evidensbaserade metoder för vårdhygien och du blir därför en aktiv aktör i att skydda de som är mest utsatta och samtidigt upprätthålla höga standarder för vårdkvalitet.

En annan aspekt i kursinnehållet är fördjupad kunskap kring smittskyddsarbete i extraordinära situationer, exempelvis under pandemier och epidemier. Kunskapen du får tillgång till inom detta område är värdefull inte bara i akuta situationer, utan även för att stärka din förmåga att agera proaktivt och strategiskt när det gäller förebyggande åtgärder och snabb respons.

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger dig

 • Fördjupade kunskaper i smitta och smittspridning samt färdigheter i att minska smittspridning inom vård och omsorg.
 • Kompetens att handleda sina kollegor i att förebygga samt minska smittspridningen i vård och omsorgssituationer.
 • Fördjupande kunskaper vad vårdrelaterade infektioner innebär samt kompetens att förebygga dessa med hänsyn tagen till den enskildes integritet.
 • Kunskap om föreskrifter inom vårdhygien samt färdighet att praktiskt omsätta dessa i verksamheten.
 • Fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi, smittrisker i arbetsmiljön samt smittförebyggande åtgärder för särskilt utsatta grupper i vård och omsorg.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) September 2024 (inväntar besked från MYH)

YH-POÄNG 25

OMFATTNING 10 veckor

STUDIETAKT Halvtid

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

Anmäl intresse

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Klicka för att öppna infobladet

Bra att veta

Inför studiestart februari 2024

 • Studiestart: v. 7 (12 februari 2024)
 • Studieslut: v. 18 (april 2024)
 • Schemalagda onlinelektioner 1 gånger i veckan.
 • Lektionerna är cirka 1.5 – 2 timmar långa.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig att gå denna kurs behöver du uppfylla ett antal kriterier. De första kriterierna är de grundläggande behörigheterna för yrkeshögskolestudier. Läs mer nedan:

 • Kunskaper i svenska

  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

 • Utbildning på gymnasienivå – Du uppfyller något av nedanstående:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Särskilda förkunskaper för YH-kursen

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Att ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Studieform

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Kursen bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Har du fler frågor kontakta KUI Yrkeshögskola på 08-522 506 80 eller yrkeshogskola@kui.se

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till våra kurser, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss.

Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Studera med fjärrundervisning hos KUI Yrkeshögskola

Inledande träff

Kursen startar med en introduktion där vi granskar målen för utbildningen samt den övergripande planeringen av utbildningen. Vi går också igenom skolans rutiner samt lärplattform och onlinemötesplattform, vilka kommer att vara huvudsakliga verktyg under hela studieperioden.

Fjärrundervisning

Kursen genomförs med fjärrundervisning på distans. Du har därför schemalagda onlinelektioner varje vecka. Onlinelektionerna ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang. Du får koppla teori till praktik samt att delta i reflektionsövningar i grupp. Kursens struktur är anpassad för att underlätta för yrkesverksamma att kombinera studierna med arbete. Den flexibla fjärrundervisningen möjliggör deltagande oavsett var de befinner sig geografiskt.

KUI Yrkeshögskolans Lärare

KUI Yrkeshögskola har anställda lärare som har ansvar för den övergripande undervisningen. De är engagerade och har utöver teoretisk kunskap även praktisk yrkeserfarenhet inom sitt utbildningsämne. Dessutom välkomnar vi olika externa föreläsare från både arbetslivet och forskningsområdet. Dessa föreläsare bidrar med sin expertkunskap och ger fördjupning inom sina specifika områden.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom utbildningen genomförs med fjärrundervisning på distans, förutsätter vi att du har god vana vid att använda en dator. För att kunna delta behöver du ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera.

Vi rekommenderar att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursen börjar för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du råkar stöta på några tekniska frågor, finns vi tillgängliga för att stödja dig och besvara eventuella frågor som kan dyka upp.

Rekommendation

95%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola VT2022).

10 veckors utbildning
Fjärrundervisning på distans
Kompetensutveckling inom ett specifikt område

Frågor och svar