Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa. Genom kursen får du bland annat specialiserad kunskap om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Sämre psykisk hälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd.

Vem är utbildningen för?

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Distans med schemalagda onlinelektioner

Kursen går helt på distans med en studiehastighet på 50%. Distansstudiernas flexibilitet möjliggör det att du kan bo var som helst i Sverige, samtidigt som du engagerar dig i undervisningen. Detta upplägg gör det möjligt för alla intresserade att ansöka till kursen. Kursen omfattar regelbundna onlinelektioner 2 gånger/veckan enligt en förutbestämd tidsplan. Kursen genomförs på 12 veckor via KUI Yrkeshögskola.

Målet med utbildningen

Kursen utgör en möjlighet att förvärva spetskompetens inom området psykisk ohälsa. Du får djupgående förståelse för ämnet och utvecklar även praktisk kompetens för att stötta personer som drabbats av psykisk ohälsa. Du får en omfattande kunskapsbas som omfattar olika aspekter av psykisk ohälsa, dess orsaker, diagnostiska metoder och evidensbaserade behandlingsstrategier.

Särskilt fokus ligger på suicidprevention – ett område som kräver känslighet, medvetenhet och specialiserad kunskap. Genom att erhålla dig dessa färdigheter blir du rustad att aktivt och effektivt arbeta med att förebygga suicid. Du lär dig att identifiera riskfaktorer och varningssignaler, samt utveckla strategier för att erbjuda stöd och hjälp till individer som befinner sig i en sårbar situation.

Denna kurs bidrar inte bara till din personliga utveckling utan har också en betydande inverkan på vården och omsorgen i samhället. Genom att öka din kompetens inom området skapar du förutsättningar för en kvalitetssäkrad vård och omsorg för personer som lider av psykisk ohälsa. Din förmåga att effektivt hantera utmaningar inom detta område och erbjuda adekvat stöd kan potentiellt rädda liv och även göra en verklig positiv skillnad för dem som behöver det mest.

Psykisk ohälsa, suicid & suicidprevention ger dig

 • Specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa/ohälsa och sociala kontexter.
 • Fördjupad kompetens i att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
 • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.
 • Specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.
 • Specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.
 • Utvecklade färdigheter i att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå.
 • Kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

SNABBA FAKTA

STATUS Stängd för ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) september 2024 (inväntar besked från MYH)

YH-POÄNG 30

OMFATTNING 12 veckor (50%)

STUDIETAKT Halvtid

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

Anmäl intresse

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Klicka för att öppna infobladet

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Särskilda förkunskaper för YH-kursen

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant verksamhetsområde (inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri) som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Sök studiemedel hos CSN »

Att ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Studieform

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Kursen bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Har du fler frågor kontakta KUI Yrkeshögskola på 08-522 506 80 eller yrkeshogskola@kui.se

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss.

Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Studera på distans med fjärrundervisning

Inledande träff

Vi inleder kursen med en ingående introduktion där vi noggrant går igenom de övergripande målen för utbildningen samt den övergripande planen för utbildningsförloppet. Under inledningen går vi även igenom skolans rutiner. Kursens utbildningsledare guidar er runt i den digitala lärplattformen samt introducerar er i onlinemötesplattformen. Dessa två verktyg är de två huvudsakliga verktygen ni använder er av under studierna.

Fjärrundervisning

Kursen använder fjärrundervisning på distans och inkluderar därmed schemalagda onlinelektioner 2 gånger i veckan. Onlinelektionerna ger dig chansen att applicera dina kunskaper i nya sammanhang. Du skapar kopplingar mellan teori och praktik. Du får dessutom reflektera över ämnesinnehållet genom gruppdiskussioner.

Utbildningsformen är strategiskt utformad för att skapa en givande och flexibel inlärningsmiljö, där distans inte hindrar de studerande från att engagera sig djupgående i kursinnehållet och utveckla sina färdigheter på ett meningsfullt sätt.

KUI Yrkeshögskolans utbildningsledare

KUI Yrkeshögskola har engagerade utbildningsledare som tar hand om den övergripande undervisningen. Utöver sin expertis inom området, har de även praktisk yrkeserfarenhet från sitt utbildningsområde. Förutom den vanliga undervisningen så bjuder vi in olika externa föreläsare från arbetslivet och forskningsområdet som delar med sig av kunskap och ger fördjupning inom sina respektive områden.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom utbildningen använder fjärrundervisning på distans, förutsätter vi att du har god vana att använda en dator. För att delta i studierna behöver du tillgång till en dator med en pålitlig internetuppkoppling och en fungerande webbkamera. Dessa verktyg är avgörande för att garantera en problemfri och effektiv studiemiljö under utbildningen.

Vi föreslår att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursens start för att försäkra dig om att allt är i ordning. Om du stöter på tekniska frågor, står vi till ditt förfogande för att erbjuda stöd och svara på eventuella frågor som kan uppstå.

Rekommendation

95%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola VT2022).

12 veckors utbildning
Fjärrundervisning på distans
Kompetensutveckling inom ett specifikt område

Frågor och svar

96% har ett relevant jobb efter avslutad utbildning, enligt vår senaste sysselsättningsundersökning

95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

92% tycker att vi bidrar till att de studerande når sina mål, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

93% av våra studerande på YH är nöjda med sin utbildning i helhet, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022