Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett tillstånd som inte har en enkel orsak utan snarare uppstår som ett resultat av en samverkan mellan flera komplexa faktorer. Denna sammansmältning av element inkluderar genetiska faktorer, biologiska komponenter, miljöpåverkan och livshändelser. Att förstå och erkänna detta komplexa samspel är avgörande för att förebygga, diagnostisera och behandla psykiska besvär på ett effektivt sätt. Tidig intervention och stöd är också viktigt för att hjälpa barn och unga att hantera och övervinna psykisk ohälsa och arbeta mot en bättre mental hälsa.

Genetiska faktorer, som om det finns en historia av psykisk ohälsa inom familjen, kan öka barn och ungas risk för att utveckla liknande tillstånd. Även om ärftlighet spelar en roll, är det viktigt att komma ihåg att den inte ensam räcker som förklaring. Biologiska faktorer är en annan kritisk komponent. Många psykiska besvär har kopplingar till obalanser i hjärnans neurotransmittorer. Dessa obalanser kan påverka hur barn upplever sina känslor, beter sig och tänker. Miljöfaktorer såsom skadliga ämnen, dålig näring och konstant stress kan ha en påverkan på hjärnans funktion och öka risken för psykisk ohälsa. Även stressiga och traumatiska händelser, som olyckor, övergrepp, skilsmässa eller förlust av nära och kära, kan utlösa eller försämra psykisk ohälsa.

Vem är utbildningen för?

Kursen Psykisk ohälsa hos barn och unga vänder sig till dig som redan har minst ett års erfarenhet, motsvarande en halvtidsanställning, inom yrken såsom barnskötare, förskollärare, lärare eller andra relevanta områden inom vård, omsorg eller LSS som har en direkt koppling till barn och unga. Det inkluderar yrken som undersköterska, stödassistent, elevassistent eller liknande. Din befintliga erfarenhet och kunskap i att arbeta med barn och unga är värdefull och utgör en grund för att vidareutveckla dina färdigheter och fördjupa din förståelse inom detta område.

Interaktiv distansundervisning

Branschspecifik kompetens

Digital lärplattform dygnet runt

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

STUDIEFORM Distans

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor (50%)

STUDIETAKT Halvtid

FLER STUDIESTARTER september 2024 (inväntar besked från MYH)

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

Anmäl intresse

Beställ som uppdragsutbildning

Ge ditt företag en konkurrensfördel genom att investera i utbildning på era egna villkor – stärk kompetensen, främja innovation och öka tillväxten med uppdragsutbildning anpassad efter era behov.

Målet med utbildningen

I denna kurs kommer du att utveckla en mångsidig uppsättning färdigheter inriktade på att effektivt kommunicera, bemöta och stödja barn och unga som kämpar med psykisk ohälsa. Ditt tillvägagångssätt kommer att grundas på två viktiga principer: personcentrering och salutogent förhållningssätt. Genom dessa ramar kommer du att lära dig att se varje barn som unik och fokusera på deras styrkor och möjligheter för att främja en hälsosam utveckling.

Kursen kommer också att ge dig kompetens att arbeta med ett brett perspektiv som inkluderar barn, familjer och nätverk. Du kommer att förstå vikten av att samarbeta med olika aktörer och professioner som kan bidra till att skapa en stödjande miljö.

Kursen kommer även att omfatta en fördjupad förståelse för ämnen som missbruk, spelberoende och gaming hos barn och unga. Du kommer att lära dig att känna igen dessa problem och få verktyg för att stödja de som påverkas. Dessutom kommer du att utforska hur olika medieinfluenser påverkar barns och ungas psykiska hälsa och hur man hanterar dessa utmaningar.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom kursen går helt digitalt måste du ha färdigheter i att använda en dator och tillhörande applikationer. Du behöver t.ex. enkelt kunna ansluta till onlinelektionerna, hantera och navigera vår digitala lärplattform samt skriva och utföra inlämningsuppgifter och presentationer. Att även ha tillgång till en pålitlig dator, stabil internetuppkoppling samt en fungerande webbkamera och mikrofon är grundläggande för att du ska kunna delta fullt ut i studierna.

Innan kursen börjar är det en god idé att prova din utrustning och internetanslutning för att försäkra dig om att allt fungerar korrekt. Om du stöter på tekniska problem finns våra lärare tillgängliga för att assistera dig och svara på eventuella frågor som kan uppstå. Vi är här för att hjälpa dig på vägen.

Distans med onlinelektioner

Med distansstudier, även kallat fjärrundervisning eller online-utbildning, kan du delta i kursen från vilken plats som helst, så länge du har tillgång till internet. Denna flexibilitet gör det möjligt för dig att balansera studier med arbete, familj och andra åtaganden på ett effektivt sätt. Du har schemalagda onlinelektioner 1 gång i veckan.

Digital lärplattform

Lärplattformen är en central del av vår pedagogiska strategi och syftar till att främja interaktion och lärande vid distansstudier. Här kan du enkelt komma åt scheman, kursmaterial, litteratur och övningsuppgifter från vilken plats som helst, när som helst i din mobil, surfplatta eller dator. Du får även feedback på dina inlämningsuppgifter direkt i plattformen.

Efter Psykisk ohälsa hos barn och unga

 • Ska du kunna kommunicera, bemöta och stödja barn och unga med psykisk ohälsa utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt.
 • Du ska kunna arbeta med barn-, familj, och nätverksperspektiv samt samverka med olika aktörer som kan bidra till en gynnsam utveckling för barnet eller den unga.
 • Efter kursen kan du självständigt och i samarbete med andra, arbeta med god kvalitet i det sociala vård-och behandlingsarbetet för barn och unga med psykisk ohälsa.
 • Kursen ger dig kompetens att samverka i tvärprofessionella team, oavsett huvudman eller kollegiala team.

KUI Yrkeshögskolans Lärare

Vid KUI Yrkeshögskola är undervisningen ledd av engagerade lärare som inte bara har gedigen erfarenhet inom sina respektive utbildningsområden utan även aktiv yrkeserfarenhet. Utöver den ordinarie undervisningen utvidgar vi lärandet genom att välkomna olika externa föreläsare från både näringslivet och akademiska världen. Dessa gästföreläsare delar generöst med sig av sin expertis och fördjupar våra kunskaper inom sina specialområden, vilket riktar sig mot en bred och givande utbildning.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

1 år motsvarande 50% som barnskötare, förskollärare, lärare eller relevant yrkesområde inom vård, omsorg eller LSS kopplat till barn och unga såsom undersköterska, stödassistent, elevassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Inledande träff

I början av kursen kommer vi att starta med en introduktion där vi undersöker syftet med utbildningen och den övergripande kursplanen. Därutöver kommer vi att bekanta oss med skolans dagliga rutiner samt utforska användningen av lärplattformen och online-mötesverktyget. Dessa verktyg kommer att vara centrala för vår inlärningsmiljö genom hela kursen.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på halvfart och distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Studietips vid distansstudier

Studietips kan göra dina studier mer produktiva genom att erbjuda olika strategier och tekniker som hjälper dig att utnyttja din tid på bästa sätt när du ska plugga på distans.

Läs mer om:

 • Skapa en dedikerad studieplats
 • Skapa en studierutin
 • Sätt tydliga mål
 • Använd en kalender eller planeringsverktyg
 • Undvik distraktioner
 • Interagera med lärare och medstudenter
 • Ta pauser
 • Var självdisciplinerad
 • Ha realistiska förväntningar

Se alla tips »

Kontakta oss

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Frågor och svar

Aktuell och efterfrågad utbildning

Med fokus på att möta branschens aktuella behov strävar vi efter att erbjuda kurser och program som ger relevant och användbar kunskap. Våra utbildningar är anpassade för att svara på dagens krav och förbereda individer för framgångsrika karriärer inom sina respektive områden.

Ta nästa steg i karriären

Med våra program och kurser skapar vi möjligheter för yrkesutveckling och personlig tillväxt. Oavsett om du strävar efter att förbättra dina befintliga färdigheter eller utforska nya områden, erbjuder vårt utbud den nödvändiga kunskapen och stödet för att hjälpa dig nå nya höjder. Låt din karriärresa börja här!

Anpassad studieform för yrkesverksamma

Vi förstår vikten av att balansera yrkesliv och lärande. Därför erbjuder vi en studieform som är anpassad för yrkesverksamma. Vårt flexibla upplägg möjliggör att du kan kombinera arbete med studier, vilket gör det enklare för dig att ta nästa steg i din karriär. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och anpassad utbildningsupplevelse.