Psykisk ohälsa hos äldre

Forskning visar på en oroande förekomst av psykiska besvär bland äldre personer. Enligt undersökningar upplever var tredje kvinna och var femte man över 77 år ångest. Dessutom är depression så vanligt förekommande bland äldre personer att det kan betraktas som ett allmänhälsoproblem. Det är dock bekymmersamt att undersökningar visar att dessa äldre personer inte får den hjälp och stöd de behöver.

Denna brist på tillräcklig hjälp kan delvis förklaras av en rad faktorer. Det kan finnas en underdiagnostisering av psykisk ohälsa hos äldre personer, vilket leder till att deras behov inte uppmärksammas eller adresseras i tillräcklig utsträckning. Dessutom kan det finnas brister i äldreomsorgen och det psykiska hälsovårdssystemet, vilket resulterar i otillräckliga resurser och svårigheter att erbjuda adekvat vård och stöd. För att möta dessa utmaningar krävs det en ökad medvetenhet och satsningar på äldreomsorg och psykisk hälsa hos äldre. Det är viktigt att utbilda vårdpersonal och samhället i stort om de specifika behoven och utmaningarna som äldre personer med psykiska besvär står inför. Dessutom bör resurser och stöd ökas inom äldreomsorgen för att kunna erbjuda en mer omfattande och individanpassad vård.

Vem är utbildningen för?

Psykisk ohälsa hos äldre vänder sig till dig som arbetar som undersköterska med inriktning äldre eller inom relevant yrkesområde där psykisk ohälsa hos äldre förekommer.

Distans med schemalagda onlinelektioner

Under kursen kommer du att delta i distansstudier med en studietakt på 100%. Denna flexibla studieform ger dig möjlighet att bo var som helst i Sverige samtidigt som du aktivt deltar i undervisningen. Detta öppnar upp för att alla, oavsett geografiskt läge, kan ansöka till kursen. Studieupplägget inkluderar regelbundna onlinelektioner två gånger i veckan enligt ett schemalagt schema. Ditt studiematerial och kursaktiviteter tillhandahålls av KUI Yrkeshögskola och du genomför dina studier under en period av 8 veckor.

Målet med utbildningen

Kursen syftar till att förse dig med specialiserad kunskap om vanligt förekommande psykisk ohälsa hos äldre, inklusive situationer som kriser, ångesttillstånd, depressioner och även psykoser. Genom kursen kommer du att få möjlighet att fördjupa din förmåga att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta samt dokumentera omvårdnaden och omsorgen för äldre personer med psykisk ohälsa. Du kommer också lära dig att identifiera potentiella risker, känna igen varningssignaler och proaktivt motverka psykisk ohälsa samt risken för suicid hos äldre personer i så tidigt skede som möjligt.

Kursen utvecklar dina förmågor att tillämpa omsorg och bemötande som främjar den enskildes återhämtning och tillfrisknande genom samarbete med andra yrkesgrupper på både individ- och familjenivå. Du får även kompetens som gör det möjligt för dig att självständigt och i samarbete med dina kollegor förbättra och vidareutveckla omsorgen för äldre personer med psykisk ohälsa. Du lär dig att förstå problematiken med beroende hos äldre och även hur det påverkar både individens och anhörigas situation.

Vår YH-kurs ger dig kunskaper om

 • Frisk och riskfaktorer vid psykisk ohälsa hos äldre.
 • Prevention och återhämtning.
 • Korrelation mellan psykisk ohälsa och sociala kontexter hos äldre.
 • Psykisk ohälsa samt specifik omsorg och omvårdnad hos äldre.
 • Bemötande och psykosociala aspekter i förhållande till äldre personer med psykisk ohälsa och deras även närstående.
 • Redogöra för ett etiskt förhållningssätt vid vård och omsorg av äldre med psykisk ohälsa.
 • Suicid och suicidprevention hos äldre.
 • Signaler och indikationer om beroende hos äldre.
 • Beroendeproblematik och dess konsekvenser för den enskilde, närstående och också omgivning.
 • Identifiera hot- och våldssituationer samt hur hot- och våldssituationer kan förebyggas.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STATUS Öppen för sen ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) v. 43 (okt-2023)

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 8 veckor (100%)

STUDIETAKT Heltid

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen 19 september - 16 oktober 2023

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Klicka för att öppna infobladet

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för YH-kursen

1 år motsvarande 50% som undersköterska eller relevant yrkesområde inom äldreomsorg.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Sök studiemedel hos CSN »

Att ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Studieform

En YH-kurs bedrivs på halvfart och på distans.

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

En kort YH-utbildning bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Har du fler frågor kontakta KUI Yrkeshögskola på 08-522 506 80 eller yrkeshogskola@kui.se

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på halvfart och distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Kontakta oss

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Studera med fjärrundervisning hos KUI Yrkeshögskola

Inledande träff

I början av kursen kommer vi att introducera ämnet genom att diskutera kursens mål och den övergripande planen för utbildningen. Dessutom kommer vi att gå igenom skolans etablerade rutiner samt bekanta oss med de primära verktygen som används under studierna, nämligen lärplattformen och den onlinebaserade mötesplattformen.

Fjärrundervisning

Kursen genomförs med fjärrundervisning på distans och innefattar därför schemalagda onlinelektioner där de studerande ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang, förena teori med praktik och även delta i gruppdiskussioner. Kursstrukturen är skapad för att underlätta för yrkesverksamma att delta i undervisningen.

KUI Yrkeshögskolans Lärare

KUI Yrkeshögskola har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen. Utöver vanlig undervisning bjuder vi även in olika externa föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning inom sitt område.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom kursen genomförs genom fjärrundervisning på distans är det nödvändigt med goda kunskaper inom datoranvändning. För att kunna delta i studierna behöver du tillgång till en dator med pålitlig internetanslutning och även en fungerande webbkamera. Det är dessa verktyg som kommer att vara avgörande för din förmåga att engagera dig och dra nytta av utbildningen.

Rekommendation

94%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola HT2022).

8 veckors utbildning
Fjärrundervisning på distans
Kompetensutveckling inom ett specifikt område

Frågor och svar

96% har ett relevant jobb efter avslutad utbildning, enligt vår senaste sysselsättningsundersökning

95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

92% tycker att vi bidrar till att de studerande når sina mål, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

93% av våra studerande på YH är nöjda med sin utbildning i helhet, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022