NPF inriktning barn och unga

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en grupp av medicinska tillstånd som påverkar hur hjärnan arbetar och fungerar. Dessa tillstånd påverkar ofta en persons kognitiva, emotionella och beteendemässiga funktioner. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna inkluderar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AST (Autism Spectrum Disorder), Tourettes syndrom och språkstörning. Dessa tillstånd är nära relaterade och delar vissa gemensamma drag, men de har också sina unika kännetecken.

Vem är kursen för?

NPF inriktning barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Kursen är även för dig inom vård och omsorg eller socialt arbete i de verksamheter där barn och unga med NPF är aktuellt.

Distans med schemalagda onlinelektioner

Under kursen läser du helt på distans med 50% studietakt. Distansstudier innebär att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå delta i undervisningen. Kursen har schemalagda onlinelektioner 2 gånger/veckan, utöver det är det egna studier som gäller. Du läser under 20 veckor hos KUI Yrkeshögskola.

Målet med utbildningen

Utbildningen ger dig en djupgående insikt i några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Du får kunskaper om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), AST (Autism Spectrum Disorder) och Tourettes syndrom. Du får lära dig om kännetecknen för varje funktionsnedsättning, inklusive hur de påverkar barn och ungas kognitiva, sociala och emotionella funktioner. Utbildningen ger dig även kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen.

Du lär dig om 2E-begreppet (twice exceptional), vilket refererar till barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samtidigt som de har en särskild begåvning eller hög IQ. Vi undersöker hur dessa unika individer kan identifieras, stödjas och utvecklas på ett sätt som främjar både deras begåvning och hantering av funktionsnedsättningarna.

Du får kompetens och kunskap om vikten av att tidigt identifiera olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur tidig intervention och stöd kan göra en avgörande skillnad i barnen och ungas utveckling och livskvalitet.

Utbildningen ger också en bredare förståelse av funktionsnedsättningar genom att inkludera en inblick i andra, mindre framträdande former av neurodiversitet. Detta innefattar de "tysta" eller osynliga introverta barn och unga. Dessa kanske inte alltid är uppenbart i behov av stöd men ändå kan ha sina unika utmaningar. Dessutom inkluderas barn med hög känslighet, vars förmåga att uppfatta och bearbeta intryck på ett djupare sätt också behöver förståelse och stöd.

NPF inriktning barn och unga ger dig kunskaper om

 • De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette.
 • Språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli.
 • Vilka konsekvenser får barn och unga i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor.
 • Grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi.
 • 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning.
 • Särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga.
 • Barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) september 2024 (inväntar besked från MYH)

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 20 veckor (50%)

STUDIETAKT Halvtid

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan är stängd

Anmäl intresse

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Klicka för att öppna infobladet

Bra att veta

Grundläggande behörighet

För att vara behörig att gå denna kurs behöver du uppfylla ett antal kriterier. De första kriterierna är de grundläggande behörigheterna för yrkeshögskolestudier. Läs mer nedan:

 • Kunskaper i svenska

  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

 • Utbildning på gymnasienivå – Du uppfyller något av nedanstående:

  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Särskilda förkunskaper

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från arbete som barnskötare, förskollärare eller relevant yrkesområde (LSS) kopplat till barn och unga såsom stödassistent, elevassistent eller liknande.

Om du har arbetat inom gymnasiet som elevassistent, resurs eller annat kopplat till barn/unga med NPF eller LSS har du behörighet.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Att ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se.
 2. Välj kurs.
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 4. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Studieform

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Kursen bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda onlinelektioner där du får tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Har du fler frågor kontakta KUI Yrkeshögskola på 08-522 506 80 eller yrkeshogskola@kui.se

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-kurs, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss.

Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Studera med fjärrundervisning hos KUI Yrkeshögskola

Inledande träff

Du inleder utbildningen med en introduktion där vi sätter tonen genom att definiera målen för utbildningen och ge en översikt av den övergripande utbildningsplanen. Vi bekantar oss med skolans rutiner och går igenom användningen av viktiga resurser, såsom vår lärplattform och onlinemötesverktyget. Dessa webbaserade kanaler kommer att utgöra ryggraden i vårt lärande, och genom att förstå deras funktioner kommer vi att bygga en stark grund för framgångsrika studier.

Fjärrundervisning

Utbildningen genomförs med fjärrundervisning på distans. Studieformen innebär att du kan studera var du än befinner dig. Inom ramen för detta koncept inkluderar utbildningen schemalagda digitala lektioner. Här får du tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang, skapa kopplingar mellan teori och praktik, samt delta i gruppdiskussioner. Utbildningsupplägget är utformat med hänsyn till att underlätta för yrkesverksamma, så att du kan delta i undervisningen utan att det påverkar din arbetslivssituation i hög grad.

KUI Yrkeshögskolans Lärare

KUI Yrkeshögskola har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen. Utöver vanlig undervisning bjuder vi även in olika externa föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning inom sitt område.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom huvuddelen av utbildningen bedrivs genom fjärrundervisning på distans, är det viktigt att du har goda kunskaper i att använda en dator. För att kunna delta i studierna behöver du tillgång till en dator med pålitlig internetuppkoppling och en fungerande webbkamera. Dessa verktyg är nödvändiga för att säkerställa en smidig och effektiv studiemiljö under utbildningen.

Vi rekommenderar att du testar utrustning och internetanslutning innan kursstart för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du behöver teknisk support kommer vi att finnas tillgängliga för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor som du kan ha.

Rekommendation

95%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola VT2022).

20 veckors utbildning
Fjärrundervisning på distans
Kompetensutveckling inom ett specifikt område

Frågor och svar

96% har ett relevant jobb efter avslutad utbildning, enligt vår senaste sysselsättningsundersökning

95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

92% tycker att vi bidrar till att de studerande når sina mål, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

93% av våra studerande på YH är nöjda med sin utbildning i helhet, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022