Implementering av välfärdsteknik
inom vård och omsorg

Välfärdsteknik är digital teknik om syftar till att öka trygghet, aktivitet och delaktighet för en person som har förhöjd risk till att få en funktionsnedsättning. Tekniken kan användas av personen själv, av deras närstående eller av vårdpersonalen. Tekniken kan innefatta ex. läkemedelspåminnare, trygghetslarm, gps-larm, nattillsyn via kamera m.m.

Vem är utbildningen för?

Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg hos KUI Yrkeshögskola vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller inom relevant yrkesområdet inom LSS såsom skötare, elevassistent, habiliteringsassistent eller liknande.

Distans med schemalagda onlinelektioner

Kursen bedrivs på distans med en studietakt på 50%. Genom att välja distansstudier får du förmånen att bo var som helst i Sverige samtidigt som du aktivt deltar i undervisningen. Denna möjlighet innebär att kursen är öppen för alla som är intresserade. Kursen inkluderar regelbundna onlinelektioner som hålls en gång i veckan enligt ett fastställt schema. Studierna genomförs via KUI Yrkeshögskola och sträcker sig över en period av 14 veckor.

Målet med kursen

Målet är att ge en djupare förståelse för de komplexa faktorer som påverkar implementeringen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Du får kunskap om hur tekniken kan integreras på ett meningsfullt sätt för att förbättra kvaliteten på vård och omsorgstjänster. Du utvecklar färdigheter i att identifiera behov, välja lämpliga teknologiska lösningar och implementera dessa i verksamheten på ett effektivt sätt.

Kursen fördjupar din förståelse av de etiska frågor som kan uppstå när välfärdsteknik används inom vård och omsorg. Du kommer att diskutera och analysera de moraliska dilemman som kan uppstå när tekniken interagerar med integritet, självbestämmande och människovärdighet. Genom dessa diskussioner kommer du att kunna ta mer medvetna och etiskt välgrundade beslut i din roll som välfärdstekniksamordnare.

Under kursen kommer du också att studera och tillämpa relevanta lagar och förordningar som styr användningen av välfärdsteknik inom vård- och omsorgssektorn. Du kommer även att förvärva färdigheter i att navigera och följa dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och även ansvarsfull implementering av teknologiska lösningar.

Efter avslutad kurs kommer du att vara väl rustad för att tillsammans med ditt team och andra intressenter kunna implementera välfärdsteknik på din arbetsplats. Du kommer även att ha kunskapen och förmågan att identifiera möjligheter, lösa utmaningar och skapa en bättre vård- och omsorgsmiljö genom smart teknikanvändning. Dessutom kommer du att ha förmågan att hålla dig uppdaterad med den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen inom välfärdsteknik, och du kommer att kunna aktivt bidra till ditt eget och din verksamhets fortsatta lärande och framsteg.

Vår YH-kurs ger dig

 • Kunskaper om faktorer som påverkar implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.
 • Färdigheter om de olika stegen vid implementering av välfärdsteknik.
 • Etiska aspekter och dilemman i samband med välfärdsteknik.
 • Färdigheter att implementera välfärdstekniska hjälpmedel i verksamheten.
 • Färdigheter att arbeta med välfärdsteknik utifrån gällande lagar och förordningar.
 • Kompetens att handleda kollegor i välfärdsteknik.
 • Kunskap att genom samarbete implementera välfärdsteknik på arbetsplatsen.
 • Kompetens att bevaka den tekniska utvecklingen inom området och även verka för det fortsatta egna och verksamhetens lärande.

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Snabba fakta

STATUS Öppen för sen ansökan

STUDIEFORM Distans

STUDIESTART(ER) v. 41 (okt-2023), v. 7 (start 12 feb-24)

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor

STUDIETAKT Halvtid

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

ANSÖKNINGSPERIOD Ansökan öppen för sen ansökan 15 aug – 4 okt

Ansökan

Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera dig eller logga in.
 2. Välj kurs och ort.
 3. Ladda upp betyg och intyg.
 4. Skicka in ansökan

Infoblad om kursen

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online. Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Klicka för att öppna infobladet

Bra att veta

Inför studiestart i september 2023

 • Kursen startar vecka 38.
 • Kursen slutar vecka 51.
 • Schemalagda lektioner.
 • Lektionerna är cirka 1.5 – 2 timmar långa.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för YH-kursen

Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från arbete som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla våra YH-utbildningar, YH-program och YH-kurser är helt kostnadsfria och berättigar dig även till studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Sök studiemedel hos CSN »

Att ansöka till vår YH-kurs

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Studieform

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Kursen bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans. Du har därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Har du fler frågor kontakta KUI Yrkeshögskola på 08-522 506 80 eller yrkeshogskola@kui.se

Alla kan ansöka

Alla kan ansöka till en kort YH-utbildning, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs längre upp i rullistan. Vi erbjuder våra kurser på distans, vilket betyder att du kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss.

Kontakta oss

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Studera med fjärrundervisning hos KUI Yrkeshögskola

Inledande träff

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Fjärrundervisning

YH-kursen bedrivs med hjälp av fjärrundervisning på distans och innehåller därför vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande får tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

KUI Yrkeshögskolans Lärare

KUI Yrkeshögskola har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen. Utöver vanlig undervisning bjuder vi även in olika externa föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning inom sitt område.

YH-kursen kräver datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är fjärrundervisning på distans krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera för att kunna studera YH-kursen Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Rekommendation

94%

Andel av våra studerande som rekommenderar KUI till andra. (KUI yrkeshögskola VT2022).

40 YH-poäng
Fjärrundervisning på distans
Kompetensutveckling inom ett specifikt område

Frågor och svar

96% har ett relevant jobb efter avslutad utbildning, enligt vår senaste sysselsättningsundersökning

95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

92% tycker att vi bidrar till att de studerande når sina mål, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022

93% av våra studerande på YH är nöjda med sin utbildning i helhet, enligt vår senaste studerandeenkät för YH våren 2022