Bläddra bland flikarna för mer information ↓

YH-Flex Stödpedagog

Validering för yrkeshögskoleexamen

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Stödpedagog?

För att kunna ansöka till YH-flex Stödpedagog arbetar du som stödassistent eller skötare och har omfattande yrkeskunskaper av arbete inom LSS-verksamhet som motsvarar en betydande del av utbildningen. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Vad arbetar en Stödpedagog med?

En stödpedagog kan ha många olika arbetsuppgifter beroende på sin arbetsgivare. Vissa arbetar mer på ett övergripande plan medan andra arbetar direkt med praktiska arbetsuppgifter, men kärnan i yrket ligger i ett nära arbete med brukaren. Som stödpedagog arbetar du med personer som har en utvecklingsstörning/funktionshinder.

Studieform YH-Flex

YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av en yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog. Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och kompletterar därefter med utbildning.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

STUDIETAKT Halvtid

FÖRKUNSKAPER Yrkeserfarenhet som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet

STUDIESTART 1 augusti 2023

Upplägg YH-Flex

Den första delen av utbildningen innebär att din reella kompetens (kunskaper, färdigheter och kompetenser) bedöms genom validering (kartläggning) som ett underlag för att tillgodoräkna dig betydande del av utbildningen. Den andra delen av utbildningen består av en individuellt anpassad kompletterande utbildning för att nå examen.

YH-Flex på halvfart och distans

YH-Flex Stödpedagog bedrivs på halvfart och distans. Under utbildningen ges den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang samt att koppla samman teori och praktik. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN. Se frågor och svar om CSN »

Har du frågor?

Har du frågor och utbildningen kan du maila oss på yrkeshogskola@kui.se eller ringa 08-522 506 80. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Ladda ned infoblad

Ladda ned ett A4-papper med information om utbildningen, eller läs direkt online.

Länken är delningsbar och alla länkar klickbara.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper från Barn- och fritidsprogrammet:
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2 100p

— Eller —

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Specialpedagogik 2, 100p

Yrkeserfarenhet

Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet motsvarande heltid från arbete med stöd till personer inom funktionsnedsättning.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Hur du ansöker

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 • Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 • Välj kurs
 • Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kurser du kan tillgodoräkna dig

Dokumentation och kvalitetssäkring

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Läs mer om kursen

Etik och professionellt förhållningssätt

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Läs mer om kursen

Funktionsnedsättningar

Kursen behandlar funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen för den enskilde så som begränsningar i socialt samspel och kommunikation, begränsande upprepade beteenden, koncentrationssvårigheter, kognitiva nedsättningar, bristande impulskontroll och inlärningssvårigheter.

Läs mer om kursen

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

Kursen behandlar kommunikation och sampel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitivt stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Läs mer om kursen

Människans utveckling

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Läs mer om kursen

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

Kursen behandlar pedagogiska teorier, metoder, arbetssätt och redskap för att kunna utveckla arbetssätt och därmed påvisa förbättringsmöjligheter för verksamheten. Vidare behandlar kursen vägledande arbetssätt samt förmåga att tillämpa och stödja ett pedagogiskt förhållningssätt på individ-, grupp- och verksamhetsnivå i syfte att skapa ett lärande och engagerande arbetsklimat.

Läs mer om kursen

Praktisk juridik inom social omsorg

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Läs mer om kursen

Lärande i arbetslivet

Den studerande ska ges erfarenhet av yrket som stödpedagog samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet.

Läs mer om kursen

Examensarbete

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna Funktionsnedsättningar, Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd eller Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt.

Läs mer om kursen

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

 

 

Våra studieorter

Västerås

Du läser på distans och halvfart.

Din kompletterande utbildning kan innehålla träffar på plats i studieorten på Västerås utbildningscenter. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Luleå – Satellitort

Luleå är en satellitort till Västerås, vilket innebär att din kompletterande utbildning kan innehålla träffar via videolänk på plats i Luleå. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Stockholm

Du läser på distans och halvfart.

Din kompletterande utbildning kan innehålla träffar på plats i studieorten på Stockholms utbildningscenter. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Visby – Satellitort

Visby är en satellitort till Stockholm, vilket innebär att din kompletterande utbildning kan innehålla träffar via videolänk på plats i Visby. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Växjö

Din kompletterande utbildning kan innehålla träffar på plats i studieorten på Växjö utbildningscenter. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Varberg – Satellitort

Varberg är en satellitort till Växjö, vilket innebär att din kompletterande utbildning kan innehålla träffar via videolänk på plats i Varberg. Den kompletterande utbildningen baseras på hur din individuella studieplan ser ut efter genomförd självskattning och kartläggning.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Malmö

Du läser på distans och halvfart i Malmö.

Studiestarter
1 augusti 2023 – Ansökan öppen 6 mars – 22 maj 2023

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Se filmer om YH-Flex och Stödpedagog