YH-FLEX Specialist­­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre

Ansökan öppen 18 mars - 21 maj 2024

YH-flex är en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen för dig som har yrkeskunskaper motsvarande en betydande del av denna yrkeshögskoleutbildning. Du validerar och tillgodoräknar dig yrkeskompetens och kompletterar därefter med utbildning.

YH-FLEX Specialistundersköterska
inom vård och omsorg av äldre

Validering för yrkeshögskoleexamen

Om du har mångårig yrkeserfarenhet och kunskap inom vård av äldre, har du möjligheten att validera din erfarenhet för att kvalificera dig för en utbildning mot en yrkeshögskoleexamen som Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre. Denna utbildning ger dig de kompetenser och färdigheter som krävs inom vård och omsorg av äldre personer och din erfarenhet kommer att vara en värdefull tillgång på din väg mot examen.

För att kunna söka till YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre bör du redan vara verksam som undersköterska och ha omfattande yrkeserfarenhet inom äldreomsorg som motsvarar en betydande del av utbildningen. Genom YH-FLEX har du möjlighet att studera på 50% och på distans, vilket ger dig flexibiliteten att kombinera ditt arbete med dina studier.

Studieform YH-FLEX

YH-FLEX utgör en snabbare och mer flexibel väg mot en YH-examen, specifikt för de som redan besitter omfattande yrkeserfarenhet som motsvarar en betydande del av utbildningen för en Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre på yrkeshögskolan. Genom YH-FLEX har du möjligheten att validera din befintliga yrkeskompetens för att korta ned studietiden. Du får sedan en individuell studieplan för att läsa in det innehåll som du inte redan har.

Snabba fakta

STATUS Stängd för ansökan

UTBILDNINGSTYP YH Flex, Yrkeshögskola

YH-POÄNG Individuellt

STUDIEFORM Flex

STUDIETAKT Halvtid

FÖRKUNSKAPER Yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska

STUDIESTART Ansökan öppnar 18 mars 2024

Kartläggning och validering

I den första fasen av utbildningen går du igenom en valideringsprocess där din reella kompetens noggrant bedöms. Resultatet av denna validering utgör grunden för att identifiera vilka delar av utbildningen du redan besitter kunskaper om och därför inte heller behöver läsa igen.

Individuellt anpassade studier

I den andra fasen av utbildningen tilldelas du en individuellt anpassad utbildningsplan som fokuserar på de specifika delarna av utbildningen som du inte redan har tillgodoräknat dig. Detta innebär att utbildningens längd är anpassad och varierar beroende på den mängd kunskap och kompetens du redan besitter och som har validerats under den första fasen av utbildningen.

Du läser på 50% och distans

Under YH-FLEX Specialist­­­­undersköterska inom vård och omsorg av äldre studerar du på 50% och distans. Denna utbildningsstruktur är utformad för att underlätta för yrkesverksamma att smidigt kombinera sina studier med sina arbetsåtaganden. Det ger flexibilitet och gör det möjligt för dem att anpassa sitt schema så att de kan fortsätta att arbeta medan de samtidigt bedriver sin utbildning.

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN. Se frågor och svar om CSN »

Har du frågor?

Har du frågor och utbildningen kan du maila oss på yrkeshogskola@kui.se eller ringa 08-522 506 80. Du kan även chatta med oss direkt på hemsidan!

Vad gör en Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre?

Specialistundersköterskor inom vård och omsorg av äldre har en viktig och specialiserad roll inom äldreomsorgen. Deras arbetsuppgifter omfattar medicinsk omvårdnad, vårdplanering och rehabilitering. De hanterar även äldre patienters psykiska hälsa och erbjuder stöd till familjer och anhöriga. Kommunikation och dokumentation är centrala i deras arbete, och de arbetar aktivt med förebyggande vård.

Deras bemötande präglas av respekt och värdighet, och de strävar efter att göra vården personcentrerad. Specialistundersköterskor spelar en avgörande roll för att säkerställa att äldre människor får den vård och omsorg de behöver för att leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Dator med internetuppkoppling

Eftersom huvuddelen av utbildningen är webbaserad, är det viktigt att du har datorvana. Du måste ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera. Detta är avgörande för att du ska kunna delta effektivt i de online-komponenter som ingår i utbildningen och dra full nytta av de digitala resurserna och interaktionerna som erbjuds.

Lärare

KUI har dedikerade lärare som har ansvaret för att leverera den övergripande undervisningen. Utöver detta samarbetar vi med inbjudna föreläsare som kommer från arbetslivet och delger deras expertis och erfarenheter inom sina respektive områden. Dessa gästföreläsare bidrar med unik kunskap och djupdyker i ämnen som är relevanta och aktuella, vilket berikar utbildningens innehåll och ger våra studenter en bredare och mer mångfacetterad förståelse.

Bra att veta

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå

Du uppfyller något av nedanstående:
 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Läs mer om grundläggande behörighet »

Godkänt betyg i utvalda kurser

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning:
 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

Detta är en svår fråga att svara på

Är du osäker på om du är behörig att ansöka till denna utbildning?

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan ändå. Saknas det behörigheter eller dokument i din ansökan kommer du att få ett mail med exakt det du behöver komplettera för att bli behörig.

Tänk dock på att du behöver komplettera det som saknas innan ansökan går ut – så ansök i tid för att få längsta tid möjliga att komplettera det du saknar!

LIA-period / Praktik

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska erfarenhet av yrket som specialistundersköterska samt tillfälle för reflektion och analys av arbetet. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri och den kompletterande utbildningen efter din validering är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansök om CSN

Ansökan steg för steg

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

 • Gå till ansökan
  Klicka på ansökningsknappen för den ort du vill studera i. Knappen ligger i sidhuvudet på denna utbildningssida.
 • Registrera dig / Logga in
  Har du aldrig ansökt förut behöver du registrera ett konto via yh-antagning.se. Har du redan ett konto så loggar du in med dina användaruppgifter.
 • Ladda upp relevanta dokument
  Ladda upp dina gymnasiebetyg, arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 • Skicka in ansökan
  I sista steget skickar du in din ansökan. När du har gjort det kommer vi att granska den och återkoppla till dig via mail om du behöver komplettera något (ex. skicka in ytterligare betyg eller intyg).

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på yhansokan@kui.se eller ring 019-10 00 80.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

POÄNGPLAN

200 YH-poäng

200
Kurs
Kurskod
Poäng
Gerontologi och geriatrik
50
Äldrepsykiatri
55

Kursen fokuserar på olika aspekter av psykisk hälsa och ohälsa hos äldre individer, inklusive riskfaktorer, missbruk och beroendeproblematik. Den tar även upp olika sjukdomstillstånd och deras orsaker, samt komplexa vård- och omvårdnadssituationer. Särskilt behandlas demenssjukdom och kognitiv svikt, samt hur dessa tillstånd påverkar individen och deras närstående. Dessutom ingår behandlingsmetoder enligt nationella riktlinjer.

Efter kursen förväntas de studerande ha kunskaper om olika psykiska tillstånd såsom depression, psykos, suicid och ångest, samt beroendeproblematik. De ska även förstå vanliga pseudodiagnoser hos äldre och dess konsekvenser. Vidare ska de ha kunskaper om frisk- och riskfaktorer vid psykisk ohälsa och beroende hos äldre, inklusive behandling och förebyggande åtgärder, samt nutrition och läkemedelsanvändning.

Dessutom ska de studerande ha förståelse för hjärnans fysiologi och förändringar vid demenssjukdom och kognitiv svikt, samt kunna tillämpa personcentrerad omvårdnad och anpassat bemötande vid dessa tillstånd. De ska även ha färdigheter i att använda situationsanpassade metoder enligt nationella riktlinjer, både vid psykisk ohälsa och demenssjukdom.

  Kursen ger specialiserad kunskap om
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre individer, inklusive frisk- och riskfaktorer.
 • Beroendeproblematik och missbruk hos äldre, med fokus på orsaker och behandlingsmetoder.
 • Demenssjukdom och kognitiv svikt: fysiologiska förändringar, beteendemässiga och psykiska symtom samt personcentrerad omvårdnad.
 • Anpassat bemötande och vårdstrategier för äldre med psykisk ohälsa och demenssjukdom, inklusive användning av nationella riktlinjer.
 • Bedömning, förebyggande åtgärder och specialiserad vård inom det multiprofessionella teamet för äldre med komplexa vårdbehov relaterade till psykisk hälsa och demenssjukdom.

--------------------------------
Palliativ vård av äldre i livets slutskede
15
Pedagogiskt ledarskap, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling
25
Välfärdsteknik och hjälpmedel
15
Lärande i arbetslivet (LIA)
20
Examensarbete
20
Summa 200

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Yrkeshögskola får du information om våra kurser och kommande kursstarter. Du får information om andra evenemang kopplade till YH, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.
Intresseanmälan YH

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka kurser eller utbildningar du är intresserade av för att få rätt sorts utskick. Du kan välja mellan alla våra långa YH-utbildningar på 2 år, våra YH-flex utbildningar eller våra korta YH-kurser. Du kan anmäla dig till fler.

Anmäl intresse

Gör en intresseanmälan så får du löpande information om kommande studiestarter, ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till KUI yrkeshögskola. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Välj utbildning (du kan välja flera)

Genom att fylla i en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn, e-postadress och mobilnummer med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics och Edit News.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@kui.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Vill du inte samtycka till ovan kan du istället maila oss yrkeshogskola@kui.se

 

 

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utbildningens upplägg eller kursinformation kontaktar du KUI Yrkeshögskola eller chattar med oss. Har du frågor om ansökan och antagning kontaktar du YH-antagningen.

Utbildningens studieorter

Stockholm

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar 18 mars 2024

Linköping

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar 18 mars 2024

Eskilstuna/Visby*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar 18 mars 2024

Uppsala/Umeå*

Inledande träff genomförs digitalt via länk.

Studiestarter

Augusti 2024 – Ansökan öppnar 18 mars 2024

Rekommendation

94%

94% av våra studerande rekommenderar KUI Yrkeshögskola till andra.

Jämn könsfördelning

KUI arbetar ständigt för att få både YH-utbildningarna och även arbetsmarknaden efter avslutad utbildning så jämställd som möjligt. Vi ser därför gärna att flera män ansöker till våra utbildningar.

Se filmer om YH-Flex och utbildningen