Välj din hemkommun

Finns ej din kommun i listan finns chans att söka via interkommunal ersättning. Läs mer här »

Vårdbiträde utbildning

Vårdbiträden är en viktig del av vård och omsorg och arbetar med att ge praktiskt stöd och omsorg till patienter, äldre eller personer med funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplatsen och patienternas eller personernas specifika behov. Deras arbete är avgörande för att säkerställa en hög livskvalitet för de personer som behöver vård och omsorg, och det kräver medkänsla och tålamod samt förmågan att hantera olika vård- och omsorgssituationer.

Att arbeta som Vårdbiträde kan innefatta arbetsuppgifter såsom personlig omvårdnad som hjälp med hygien, påklädning och förflyttningar, samt ansvar för mat och näring enligt särskilda behov. Ibland hanterar de även läkemedel och ger emotionellt stöd. I äldreomsorg och hemtjänst kan de utföra hushållssysslor och stödja med praktiska uppgifter. Dokumentation är en viktig del av deras arbete, och de rapporterar om patienternas tillstånd och framsteg. Vårdbiträden ser även till att miljön är säker och fungerar som en kommunikationslänk mellan patienter och vårdteamet. Vårdbiträde utbildning ger dig den kunskap och kompetens som krävs för att direkt kunna gå ut i arbetslivet efter avslutad utbildning.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår utbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever får efter avslutade studier ett diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. Läs mer om VO-college

Snabba fakta

VALD KOMMUN Arboga

DU LÄSER VIA Västerås utbildningscenter

LÄNGD 40 veckor

STUDIEFORM Flex

POÄNG 800

FÖRKUNSKAPER Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel

STUDIESTARTER jan, mar, aug, okt

Ansök

VALD KOMMUN Köping

DU LÄSER VIA Västerås utbildningscenter

LÄNGD 40 veckor

STUDIEFORM Flex

POÄNG 800

FÖRKUNSKAPER Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

STUDIESTARTER jan, mar, aug, okt

Ansök

VALD KOMMUN Kungsör

DU LÄSER VIA Västerås utbildningscenter

LÄNGD 40 veckor

STUDIEFORM Flex

POÄNG 800

FÖRKUNSKAPER Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

STUDIESTARTER jan, mar, aug, okt

Ansök

VALD KOMMUN Markaryd

LÄNGD 40 veckor

STUDIEFORM Klassrum

POÄNG 800

FÖRKUNSKAPER Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

STUDIESTARTER Löpande antagning

Ansök

VALD KOMMUN Västerås

DU LÄSER VIA Västerås utbildningscenter

LÄNGD 40 veckor

STUDIEFORM Flex

POÄNG 800

STUDIETAKT Heltid

FÖRKUNSKAPER Svenska, Svenska som andraspråk och Matematik (delkurs 2) grundläggande nivå

STUDIESTARTER jan, mar, aug, okt

VIKTIGA DATUM
Ansökan öppnar: 26 Jul 2024 Sista ansökan: 29 Aug 2024 Studiestart: 21 Oct 2024

Ansök

Obligatorisk APL

Under arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du tillämpa dina teoretiska kunskaper i i praktiken. Det är alltså här som du får chansen att tillämpa de koncept och färdigheter du har lärt dig i en verklig arbetsmiljö. För att stödja dig och säkerställa att din praktik blir så givande som möjligt, utser man en kompetent handledare direkt på arbetsplatsen. Denna handledare kommer att vara din guide och bollplank under hela praktikperioden.

När du väl är på arbetsplatsen följer du handledarens arbetsschema och engagerar dig aktivt i de arbetsuppgifter och rutiner som är relevanta för ditt utbildningsområde. Det är här du får den ovärderliga praktiska erfarenheten som kompletterar dina teoretiska kunskaper.

Din lärare fortsätter att vara en viktig del av din utbildning genom att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation med både dig och din handledare. Detta möjliggör att eventuella frågor, utmaningar eller framsteg kan diskuteras och hanteras effektivt. Din lärare gör också regelbundna besök på arbetsplatsen för att observera och utvärdera din framsteg och säkerställa att din utbildning är i linje med de teoretiska grundvalarna. Läs mer om APL »

Vidareutbildning till Undersköterska

Vårdbiträde utbildning är strukturerad så att du efter examen har möjlighet att fortsätta din utbildning och vidareutveckla dina kompetenser till att bli undersköterska. Detta öppnar upp nya möjligheter och karriärvägar inom vården och ger dig chansen att arbeta mer självständigt och med mer ansvar inom vårdsammanhang. Läs mer om utbildning till Undersköterska »

Digital lärplattform Omniway

Omniway är en innovativ studieplattform som ger dig flexibilitet i dina utbildningsmöjligheter. Du har full frihet att komma åt dina kurser när som helst, oavsett om det är tidigt på morgonen eller mitt i natten. Plattformen är tillgänglig på olika enheter, inklusive mobiltelefoner och datorer, vilket gör det enkelt för dig att studera var du än befinner dig. Du får även en introduktion vid kursstart om hur du loggar in, navigerar och använder verktyget.

Interaktiv kurslitteratur

Hos KUI kan du använda Cortexio för digital och interaktiv kurslitteratur i många av våra kurser. Här har du fler fördelar än bara att läsa text. Du kan lyssna på texten, få förklaringar till svåra ord och delta i interaktiva quizar som hjälper dig att fördjupa ditt lärande och omvandla teori till praktik. Det är ett kraftfullt verktyg för din utbildning.

Förmågor som kan vara bra att ha

Förmågor som kan vara mycket värdefulla inom detta yrkesområde inkluderar en empatisk förmåga att förstå och relatera till andra människors känslor och behov. Det är också viktigt att vara uppmärksam på detaljer och att kunna kommunicera effektivt och samarbeta smidigt med olika människor.

Kungsörs kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Kungsörs kommun. Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Lärarledd undervisning, praktiska övningar och examinationer genomför du via vårt utbildningscenter i Västerås. I utbildningen ingår APL (praktik) samt obligatoriska praktiska moment. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom.

Bläddra bland flikarna nedan för se specifik information för just Kungsörs kommun ↓

Individuellt anpassade studier

Individuellt anpassade studier (IAS) innebär att du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på plats på Västerås Utbildningscenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: 

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås Utbildningscenter (klassrum)
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås Utbildningscenter för extra stöd av lärare (flexibla studier)
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform (distans)

Ansökan

Om du är folkbokförd i Arboga kommun är ansökningsprocessen för våra utbildningar enkel och smidig genom kommunens vuxenutbildning. Det är viktigt att notera att det är din hemkommun, i detta fall Arboga kommun, som beviljar din studieplats. Kom ihåg att du behöver bifoga alla dina gamla betyg för att säkerställa att du uppfyller förkunskaperna för utbildningen.

Läs mer om ansökan via Arboga kommun

Individuellt anpassade studier

Individuellt anpassade studier (IAS) innebär att du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på plats på Västerås utbildningscenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan

Ansökan

Om du är folkbokförd i Köpings kommun är ansökningsprocessen för våra utbildningar enkel och smidig genom kommunens vuxenutbildning. Det är viktigt att notera att det är din hemkommun, i detta fall Köpings kommun, som beviljar din studieplats. Kom ihåg att du behöver bifoga alla dina gamla betyg för att säkerställa att du uppfyller förkunskaperna för utbildningen.

Läs mer om ansökan via Köpings kommun

Individuellt anpassade studier

Individuellt anpassade studier (IAS) innebär att du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på plats på Västerås utbildningscenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan

Ansökan

Om du är folkbokförd i Kungsörs kommun är ansökningsprocessen för våra utbildningar enkel och smidig genom kommunens vuxenutbildning. Det är viktigt att notera att det är din hemkommun, i detta fall Kungsörs kommun, som beviljar din studieplats. Kom ihåg att du behöver bifoga alla dina gamla betyg för att säkerställa att du uppfyller förkunskaperna för utbildningen.

Läs mer om ansökan via Kungsörs kommun

Distansstudier

Du studerar på egen hand i en webbaserade lärplattform. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer i kurserna genomförs på plats i Markaryd. Du kan kombinera arbete och studier.

Ansökan

Om du är folkbokförd i Markaryds kommun är ansökningsprocessen för våra utbildningar enkel och smidig genom kommunens vuxenutbildning. Det är viktigt att notera att det är din hemkommun, i detta fall Markaryds kommun, som beviljar din studieplats. Kom ihåg att du behöver bifoga alla dina gamla betyg för att säkerställa att du uppfyller förkunskaperna för utbildningen.

Läs mer om ansökan via Markaryds kommun

Fjärrundervisning

Från och med januari 2023 har du fjärrundervisning. Det innebär att din undervisning är bestämd enligt ett fastställt schema men platsen kan skilja sig åt, antingen sitter du gemensamt i klassrummet eller deltar i lektionen digitalt via dator samma tid.

Ansökan

Om du är folkbokförd i Västerås stad är ansökningsprocessen för våra utbildningar enkel och smidig genom kommunens vuxenutbildning. Det är viktigt att notera att det är din hemkommun, i detta fall Västerås stad, som beviljar din studieplats. Kom ihåg att du behöver bifoga alla dina gamla betyg för att säkerställa att du uppfyller förkunskaperna för utbildningen.

Läs mer om ansökan via Västerås stad

Poängplan vårdbiträde

Bas

700
Kurs
Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Social omsorg 1
SOASOC01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska 1
SVESVE01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Summa 800

Poängplan vårdbiträde

Bas

700
Kurs
Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Social omsorg 1
SOASOC01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska 1
SVESVE01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Summa 800

Poängplan vårdbiträde

Bas

700
Kurs
Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Social omsorg 1
SOASOC01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska 1
SVESVE01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Summa 800

Poängplan vårdbiträde

Bas

700
Kurs
Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Social omsorg 1
SOASOC01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska 1
SVESVE01
100

Svenska 1 eller SVA 1

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Summa 800

Kurser Vårdbiträde Västerås 800 poäng

700
Kurs
Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Psykologi 1
PSKPSY01
50
Social omsorg 1
SOASOC01
100

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska 1
SVESVE01
100

100
Kurs
Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Summa 900

Grundläggande behörighet

En vuxen har grundläggande behörighet för att delta vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

  • Är bosatt i Sverige,
  • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • I övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Läs mer om behörighet för komvux »

Förkunskaper

För att kunna läsa denna yrkesutbildning behöver du vara klar med SFI samt Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4).

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Komvux får du information om våra utbildningar och kommande studiestarter. Du får information om andra evenemang kopplade till komvux, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka utbildningar du är intresserade av samt vilken kommun du bor i för att få rätt sorts utskick. Har du frågor eller funderingar kan du skriva de i "övrigt"-fältet eller chatta med oss direkt på vår hemsida. Du hittar chattfönstret längst ned till höger på skärmen.

Anmäl intresse

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi information till dig via e-post. Observera att det här inte är en ansökan. Ansökan gör du via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vanliga frågor och svar

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.