×

 

Välj kommun för detaljerat innehåll

Vårdbiträde SVA-grund

Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som förstaspråk. Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som vårdbiträde inom vård och omsorg.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Vi är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att utbildningen är certifierad och kvalitetssäkrad.

Nationellt yrkespaket från 1 juli 2021

Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Syftet är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska. Läs mer om förändringarna på Skolverket sida.

Yrkeskompetens

Som vårdbiträde arbetar du inom vård och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdbiträden kommer ha goda möjligheter till arbete.

Lokal information – Västerås stad

 

Studieform Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: 

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform

 

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

 

Ansökan Västerås

Är du folkbokförd i Västerås stad ansöker du till vår utbildning via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdatum. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Lokal information – Falu kommun

 

Studieform Klassrum dagtid

Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller på studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Ansökan Falun

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Övriga upplysningar

En hälsodeklaration lämnas vid kursstart.

Ladda ned infoblad om Vårdbiträde SVA i Falun

Kontakta oss

KUI Västerås Utbildningscenter

Karlsgatan 3 (vån 3), 722 14 Västerås

Lås mer om KUI Västerås Utbildningscenter

Kontakt för dig som bor i Västerås, Hallstahammar, Arboga, Köping, Kungsör

Telefontider alla vardagar kl. 08.00-12.00 samt 13.00-15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30-16.30 (om inget annat anges)

Läs mer om Västerås utbildningscenter ››

KUI Falun Utbildningscenter

Gruvgatan 2, 791 62 Falun

Lås mer om KUI Falun Utbildningscenter

Kontakt för dig som bor i Falun, Hofors

Telefontider alla vardagar kl. 08.00-12.00 samt kl. 13.00-15.00
Skolans är öppen alla vardagar kl. 08.30-16.30 (om inget annat anges)

Mer om Falun utbildningscenter ››

Vårdbiträde SVA-grund

Kurser

 
1600
Kurs Kurskod
Poäng
Matematik Nationell delkurs 1 GRNMATA
100
Matematik Nationell delkurs 2 GRNMATB
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 GRNSVAA
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Summa 1600

Vårdbiträde SVA-grund

Kurser

 
1600
Kurs Kurskod
Poäng
Matematik Nationell delkurs 1 GRNMATA
100
Matematik Nationell delkurs 2 GRNMATB
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 GRNSVAA
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Summa 1600

Bra att veta

Godkänt betyg i SFI D

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under din praktik följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktiken är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

För sökande elever är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Du ansöker till utbildningen via vuxenutbildningen i din hemkommun. Läs mer här

Utbildningen är kostnadsfri. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med fler kurser för att kunna få anställning som undersköterska. Kontakta skolan för mer information.

Välj en annan kommun