×
 

Undersköterska SFI-kombo

Läser du SFI och vill arbeta inom vården? Studera till undersköterska hos oss på KUI utbildningscenter i Växjö! I utbildningen ingår yrkeskurser, arbetsplatsförlagd utbildning (praktik), praktiska övningar på skolan och studier i SFI eller svenska som andraspråk. När du är klar med din utbildning kan du arbeta som undersköterska.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Obligatoriskt informationsmöte

När du lämnat in en komplett ansökan och uppfyller behörighetskraven blir du kallad till ett obligatoriskt informationsmöte. Därefter sker urval och antagning.

Inför studiestarten 17 januari 2022

  • Informationsmöte: 12 nov (för alla behöriga sökande)
  • Urval och antagning: 8 dec

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår undersköterskeutbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i samtliga kurser.

Snabba fakta

Kommun(er) Växjö kommun

Studieform(er) Klassrum

Poäng 1500

Omfattning ca 2 år

Ämnen Vård och omsorg


Viktiga datum

Ansök

1

Introduktion

Du läser två orienteringskurser som ger dig en allmän introduktion till studierna och yrket.

2

SFI + yrkeskurser

Du läser SFI parallellt med yrkeskurser till Undersköterska.

3

SVA-grund + yrkeskurser

Du läser fyra delkurser inom Svenska som andraspråk grund samtidigt som du fortsätter med dina yrkeskurser till Undersköterska. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå om du har behov av att läsa ytterliga svenska.

4

SVA 1, Samhällskunskap + yrkeskurser

Du läser kurserna Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att kunna få ditt diplom som undersköterska. Parallellt fortsätter du läsa yrkeskurser till Undersköterska.

5

Examen

Efter genomförd utbildning har du formell kompetens för att arbeta som undersköterska inom olika verksamheter inom vård och omsorg.

Yrken du kan arbeta med efter avslutad utbildning

Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral.

Undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

Att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen innebär att du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen.

Personlig assistent, stödassistent eller boendestödjare

Att arbeta som personlig assistent eller stödassistent innebär att du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Skötare inom psykiatrisk vård

Att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård innebär att du arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

Poängplan

Kurser

 
1500
Kurs Kurskod
Poäng
Orienteringskurs studieteknik SGRORI71B
Orienteringskurs validering SGRORI71D
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
SFI kurs B SFIKUB91, SFIKUB92
SFI kurs C SFIKUC91, SFIKUC92, SFIKUC93
SFI kurs D SFIKUD91, SFIKUD92, SFIKUD93
Svenska som andraspråk grund GRNSVA2
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Summa 1500

Bra att veta

Studerande på SFI kurs C eller D bedöms ha förutsättningarna att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För att studera utbildningen måste du studera SFI och därefter svenska som andraspråk grund. Om du avbryter dina studier i SFI eller svenska som andraspråk grund avbryter du även dina studier i yrkeskurserna till undersköterska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande motsvarande minst 15% av den totala yrkesutbildningen. När du har ditt arbetsplatsförlagda lärande följer du din handledares arbetsschema vilket innebär att du kan behöva genomföra ditt arbetsplatsförlagda lärande på dagtid, kvällstid och eventuellt helg.

För att du ska kunna göra APL kan det krävas ett intyg från belastningsregistret som du ansöker om via polismyndigheten.

Under denna utbildning kombinerar du både teori och praktiskt lärande. Vi har material för praktiska övningar inom vård och omsorg. Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se. Kurslitteratur lånar du gratis under hela din studietid.

Kontakt

KUI Växjö Utbildningscenter
VIDEUM SCIENCE PARK, HUS ALPHA FRAMTIDSVÄGEN 10 B, PLAN 4, 352 22 VÄXJÖ
Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››