Välj din hemkommun

Finns ej din kommun i listan finns chans att söka via interkommunal ersättning. Läs mer här »

Undersköterska med svenska som andraspråk

Erbjuds endast i Uppsala och Helsingborg

Undersköterskeutbildningen tillsammans med svenska som andraspråk är en möjlighet för dig som vill arbeta inom vård och omsorg samtidigt som du förbättrar din svenska. Här kan du lära dig yrket och samtidigt utveckla dina språkkunskaper. Detta är en givande och praktisk utbildning som inte bara ger dig yrkeskompetens utan också förbättrar din svenska och ökar dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen till undersköterska med svenska som andraspråk är skapad för att hjälpa dig att förvärva de nödvändiga färdigheterna för att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper i svenska. Det är ett utmärkt sätt att komma in i vårdbranschen och samtidigt stärka din förmåga att kommunicera och interagera på svenska.

Under utbildningen kommer du att lära dig om olika aspekter av vård och omsorg, inklusive hur man ger omsorg och stöd till individer med olika behov. Du kommer att utveckla kunskap om hygien, säkerhet och medicinska procedurer som är nödvändiga för att utföra ditt arbete på ett professionellt sätt.

Samtidigt som du lär dig yrket kommer du också att fokusera på att förbättra din svenska. Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva på svenska. Detta är viktigt eftersom kommunikation är en central del av arbete inom vård och omsorg, där du behöver kunna kommunicera effektivt med både patienter och kollegor.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha möjlighet att arbeta som undersköterska och vara redo att ta hand om människor med omsorgsbehov. Dessutom kommer dina förbättrade språkkunskaper att öppna dörrar för dig inom olika områden där kunskap i svenska är värdefull.

Undersköterska med svenska som andraspråk ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska inom många olika verksamheter, exempel på sjukhus med alla olika specialiteter som psykiatri, medicin, kirurgi. Du kan även arbeta inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Förkunskaper för undersköterska med svenska som andraspråk

Godkänt betyg i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper.

Bifoga dina betyg i din ansökan. Om du inte har betyg ska du kontakta din hemkommun för bedömning av din kunskapsnivå. Bedömningen ska du bifoga din ansökan.

Kommunen som anordnar utbildningen ansvarar för antagningen till utbildningen. Till vissa utbildningar kan det finnas särskilda antagningsregler. Kontakta alltid kommunen direkt om du har frågor om antagningen.

Obligatorisk APL/Praktik

Under din APL får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Under din praktik följer du din handledares schema. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken. Läs mer om APL »

Studiemedel - CSN

Samtliga våra utbildningar är berättigade till studiemedel hos CSN. Om du planerar att ansöka om studiestöd eller har frågor som rör din ekonomi under din studietid, så är det till CSN du vänder dig. Utforska och få fullständig information om CSN i vår detaljerade guide här »

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår undersköterskeutbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever får efter avslutade studier ett diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete.

Att få arbete efter undersköterska med svenska som andraspråk

Undersköterskor är ett bristyrke i Sverige och det finns en hög efterfrågan på utbildade undersköterskor inom vård- och omsorgssektorn. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att antalet äldre har ökat, vilket har lett till ett växande vårdbehov. Det har dessutom under lång tid utbildats för få undersköterskor.

Eftersom undersköterskor har en central roll inom vården och omsorgen är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med utbildade undersköterskor på arbetsmarknaden. För att motverka bristen på undersköterskor har regeringen vidtagit flera åtgärder, såsom att satsa på utbildning och att öka lönenivåerna inom yrket.

Var kan jag arbeta som undersköterska?

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Läs mer om yrken »

Digital lärplattform – Omniway

Vårt mål är att göra dina studier till en rolig och engagerande resa. Genom att ge dig tillgång till Omniway med dess användarvänliga gränssnitt och interaktiva funktioner, strävar vi efter att ge dig möjligheten att lära och utvecklas på ditt eget sätt. Oavsett om du föredrar att studera hemma, på väg till jobbet eller på en kafé, så är Omniway där för att stödja din inlärning. Vi är stolta över att erbjuda en modern och tillgänglig plattform som hjälper dig att enkelt och flexibelt nå dina utbildningsmål.

Klassrumsstudier

Du läser på heltid under 100 veckor. Du får lära dig att utföra vård- och omsorgsarbete, medicinska ord, medicinteknisk utrustning, planera, dokumentera, utvärdera samt bemöta och kommunicera. Du har schemalagda lärarledda lektioner på plats 3 dagar/vecka. Övrig tid studerar du via vår webbaserade lärplattform. Under utbildningen tränar du praktiskt på puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR. Studieverkstad erbjuds för dig som behöver extra hjälp i studierna.

Klassrumsstudier

Du deltar på schemalagda lärarledda lektioner på Uppsala utbildningscenter 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand i vår webbaserade lärplattform Omniway. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater. På skolan finns gott om elevutrymmen där du kan studera och umgås med dina klasskamrater.

Undersköterska med svenska som andraspråk

Poängplan

2200
Kurs
Kurskod
Poäng
Social omsorg 1
SOASOC01
100
Om bl.a. människans livsvillkor, centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg, rehabilitering i hemmet, etiskt förhållningssätt, personnära omsorg, administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk delkurs 2 är till för dig som redan behärskar svenskans grundläggande skrivregler och den grammatik som lärs ut på SFI:s D-nivå. Här går vi vidare med att läsa och skriva längre texter i olika genrer. Du kommer att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation och hur man gör egna muntliga presentationer. Du får till exempel läsa och reflektera över skönlitterära texter, träna på att argumentera, läsa och skriva faktatexter samt lära dig grunderna i källkritik.

Läs mer om kursen »


Orienteringskurs, gymnasial yrkessvenska
KGYORI11F1
100
En orienteringskurs i yrkessvenska stödjer eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk. Det kan ske till exempel genom att eleven får läsa yrkesrelaterade texter och använda yrkesrelaterade begrepp i ett muntligt sammanhang.

Läs mer om kursen »


Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Om bl.a. sjukdomstillstånd, omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård, nutritionslära, basala hygienrutiner, livets slutskede och smärtlindring.

Läs mer om kursen »


Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Om bl.a. människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, delegering samt smitta och smittspridning.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC
200
Vi går ännu mer på djupet i hur man läser och skriver i olika genrer och du kommer fortsätta att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation samt hur man gör egna muntliga presentationer. Du får också lära dig mer om språklig variation och bli medveten om hur man använder språket på ett mer formellt sätt.

Läs mer om kursen »


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
FUTFUN01
100
Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

Läs mer om kursen »


Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Om bl.a. vanligt förekommande psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, synen på psykisk hälsa och ohälsa, psykiatrins möjligheter till stöd samt bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD
200
Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Du kommer att arbeta vidare med läsförståelse genom läsning av en skönlitterär bok och andra texter av olika slag. Du får fortsätta träna på hörförståelse och muntliga presentationer. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering.

Läs mer om kursen »


Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Om bl.a. människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, delegering samt smitta och smittspridning.

Läs mer om kursen »


Omvårdnad 2
OMVOMV02
100
Om bl.a. sjukdomstillstånd, riskfaktorer, undersökningsmetoder, behandling av sjukdomstillstånd, avvikelsehantering, medicintekniska uppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rehabilitering och habilitering.

Läs mer om kursen »


Anatomi och fysiologi 2
ANOANA02
50
Om bl.a. ämnesomsättning, vätske-, elektrolyt- och näringsbalans, människans fortplantning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Kursen ger bland annat kunskaper om muntliga presentationer och muntligt berättande, strategier för att skriva olika typer av texter, ordförråd, läsning och samtal, språkvariation.

Läs mer om kursen »


Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Om bl.a. frisk- och riskfaktorer, hälso- och sjukvård, rehabilitering, dokumentation, vårdplanering, medicintekniska uppgifter, medicinteknisk utrustning, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

Läs mer om kursen »


Psykologi 1
PSKPSY01
50
Om bl.a. psykologins historiska framväxt, kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi samt psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering.

Läs mer om kursen »


Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50
Om bl.a. demokrati och politiska system, folkrätten, mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö, sociala livsvillkor och privatekonomi.

Läs mer om kursen »


Social omsorg 2
SOASOC02
100
Om bl.a sociala verksamheter, planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter samt yrkesroll och ledarskap.

Läs mer om kursen »


Psykiatri 2
PSYPSK02
100
Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, bruk och missbruk, samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän, suicidprevention, behandlingsformer och samtalsmetoder.
APL 3 = 4 veckor - Psykiatri 2 och Hälso- och sjukvård 2 (läses parallellt)

Läs mer om kursen »


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
FUTFUN02
100
Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

Läs mer om kursen »


Hälso- och sjukvård 2
HAOHAL02
100
Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder, medicinska åtgärder vid sjukdomar, smärta och smärtbehandling, symtomlindring, krishantering, medicinteknisk utrustning, Barn-HLR och S-HLR vuxen.
APL 3 = 4 veckor - Psykiatri 2 och Hälso- och sjukvård 2 (läses parallellt)

Läs mer om kursen »


Vård och omsorg specialisering
VADVAD00S
100
En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

Läs mer om kursen »


Summa 2200

Undersköterska med svenska som andraspråk

Poängplan

2200
Kurs
Kurskod
Poäng
Social omsorg 1
SOASOC01
100
Om bl.a. människans livsvillkor, centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg, rehabilitering i hemmet, etiskt förhållningssätt, personnära omsorg, administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk delkurs 2 är till för dig som redan behärskar svenskans grundläggande skrivregler och den grammatik som lärs ut på SFI:s D-nivå. Här går vi vidare med att läsa och skriva längre texter i olika genrer. Du kommer att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation och hur man gör egna muntliga presentationer. Du får till exempel läsa och reflektera över skönlitterära texter, träna på att argumentera, läsa och skriva faktatexter samt lära dig grunderna i källkritik.

Läs mer om kursen »


Orienteringskurs, gymnasial yrkessvenska
KGYORI11F1
100
En orienteringskurs i yrkessvenska stödjer eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk. Det kan ske till exempel genom att eleven får läsa yrkesrelaterade texter och använda yrkesrelaterade begrepp i ett muntligt sammanhang.

Läs mer om kursen »


Omvårdnad 1
OMVOMV01
100
Om bl.a. sjukdomstillstånd, omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden, personlig vård, nutritionslära, basala hygienrutiner, livets slutskede och smärtlindring.

Läs mer om kursen »


Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100
Om bl.a. människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, delegering samt smitta och smittspridning.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC
200
Vi går ännu mer på djupet i hur man läser och skriver i olika genrer och du kommer fortsätta att träna på hörförståelse, muntlig kommunikation samt hur man gör egna muntliga presentationer. Du får också lära dig mer om språklig variation och bli medveten om hur man använder språket på ett mer formellt sätt.

Läs mer om kursen »


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
FUTFUN01
100
Om bl.a. funktionsnedsättningar, professionellt förhållningssätt, livsvillkor, tillgänglighet och sinnesstimulering.

Läs mer om kursen »


Psykiatri 1
PSYPSY01
100
Om bl.a. vanligt förekommande psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, synen på psykisk hälsa och ohälsa, psykiatrins möjligheter till stöd samt bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD
200
Moment från de tidigare delkurserna fördjupas. Du kommer att arbeta vidare med läsförståelse genom läsning av en skönlitterär bok och andra texter av olika slag. Du får fortsätta träna på hörförståelse och muntliga presentationer. Stort fokus ligger på att skriva egna texter på en mer formell nivå och du får lära dig mer om källhantering.

Läs mer om kursen »


Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50
Om bl.a. människokroppens uppbyggnad och funktion, medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, delegering samt smitta och smittspridning.

Läs mer om kursen »


Omvårdnad 2
OMVOMV02
100
Om bl.a. sjukdomstillstånd, riskfaktorer, undersökningsmetoder, behandling av sjukdomstillstånd, avvikelsehantering, medicintekniska uppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter samt rehabilitering och habilitering.

Läs mer om kursen »


Anatomi och fysiologi 2
ANOANA02
50
Om bl.a. ämnesomsättning, vätske-, elektrolyt- och näringsbalans, människans fortplantning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

Läs mer om kursen »


Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100
Kursen ger bland annat kunskaper om muntliga presentationer och muntligt berättande, strategier för att skriva olika typer av texter, ordförråd, läsning och samtal, språkvariation.

Läs mer om kursen »


Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100
Om bl.a. frisk- och riskfaktorer, hälso- och sjukvård, rehabilitering, dokumentation, vårdplanering, medicintekniska uppgifter, medicinteknisk utrustning, Första hjälpen och Vuxen-HLR.

Läs mer om kursen »


Psykologi 1
PSKPSY01
50
Om bl.a. psykologins historiska framväxt, kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi samt psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering.

Läs mer om kursen »


Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50
Om bl.a. demokrati och politiska system, folkrätten, mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö, sociala livsvillkor och privatekonomi.

Läs mer om kursen »


Social omsorg 2
SOASOC02
100
Om bl.a sociala verksamheter, planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter samt yrkesroll och ledarskap.

Läs mer om kursen »


Psykiatri 2
PSYPSK02
100
Om bl.a. psykiska sjukdomar, samsjuklighet, bruk och missbruk, samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän, suicidprevention, behandlingsformer och samtalsmetoder.
APL 3 = 4 veckor - Psykiatri 2 och Hälso- och sjukvård 2 (läses parallellt)

Läs mer om kursen »


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
FUTFUN02
100
Om bl.a. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, och pedagogiska arbetssätt.

Läs mer om kursen »


Hälso- och sjukvård 2
HAOHAL02
100
Om bl.a. vård- och omsorgsåtgärder, medicinska åtgärder vid sjukdomar, smärta och smärtbehandling, symtomlindring, krishantering, medicinteknisk utrustning, Barn-HLR och S-HLR vuxen.
APL 3 = 4 veckor - Psykiatri 2 och Hälso- och sjukvård 2 (läses parallellt)

Läs mer om kursen »


Vård och omsorg specialisering
VADVAD00S
100
En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

Läs mer om kursen »


Summa 2200

Vad gör man som undersköterska?

En undersköterska, eller förkortat USKA, är en person som arbetar nära människor med fokus på personlig omvårdnad och medicinska insatser. Du arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, hemsjukvård, äldreomsorg och hemtjänst. Du arbetar på vårdavdelningar med patienter som är inlagda av olika anledningar. Du kan arbeta på en mottagning eller vårdcentral där patienter kommer på kortare besök. Ditt jobb är att observera patienternas tillstånd och rapporterar förändringar till andra yrkesgrupper.

undersköterska undersöker patient

Yrken du kan arbeta inom

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan till KUI Komvux får du information om våra utbildningar och kommande studiestarter. Du får information om andra evenemang kopplade till komvux, såsom öppna hus och mässor. Det är gratis att anmäla intresse och du kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Välj utbildningar och kurser

Välj vilka utbildningar du är intresserade av samt vilken kommun du bor i för att få rätt sorts utskick. Har du frågor eller funderingar kan du skriva de i "övrigt"-fältet eller chatta med oss direkt på vår hemsida. Du hittar chattfönstret längst ned till höger på skärmen.

Anmäl intresse

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi information till dig via e-post. Observera att det här inte är en ansökan. Ansökan gör du via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vanliga frågor och svar