×

 

Undersköterska Kombo

Denna utbildning riktar sig till dig som vill studera en yrkesutbildning och samtidigt lära dig svenska på grundläggande nivå. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska inom många olika verksamheter, exempel på sjukhus med alla olika specialiteter som psykiatri, medicin, kirurgi. Du kan även arbeta inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet.

Denna utbildning riktar sig till dig som vill studera en yrkesutbildning och samtidigt lära dig svenska på grundläggande nivå.

Efter avslutad utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Som utbildad undersköterska kan du arbeta inom många olika verksamheter som till exempel på sjukhus med alla olika specialiteter som psykiatri, medicin, kirurgi. Du kan även arbeta inom äldreomsorgen eller inom funktionshinderområdet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation.

Vi gör en kartläggning av dina tidigare kunskaper och ge dig en introduktion till valt yrkesområde och studieform. Efter genomförd orienteringskurs påbörjas din kombinationsutbildning.

Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

Yrken och arbetsmarknad

Läs mer om vad de olika yrkena innebär samt om arbetsmarknad och medellöner.

Yrken du kan arbeta med efter avslutad utbildning

Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

Att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen innebär att du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistent, stödassistent eller boendestödjare

Att arbeta som personlig assistent eller stödassistent innebär att du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Skötare inom psykiatrisk vård

Att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård innebär att du arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Om du ger stöd och service i hemmiljön kallas du för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår undersköterskeutbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i samtliga kurser.

Håll mig uppdaterad!

Gör intresseanmälan så skickar vi dig information om kommande starter, ansökningsdatum och öppna hus. OBS! Detta är ej är en ansökan. Ansökan gör du via din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Lokal information – Ekerö kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Ekerö kommun. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Ekerö centrum kan du ta Buss 317 till Brommaplan och därefter tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Restid ca 29 min. Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Lokal information – Håbo kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Håbo kommun. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Bålsta station kan du ta pendeltåg till Odenplan och därefter Tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Restid ca 45 min. Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Lokal information – Järfälla kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Järfälla kommun. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Jakobsberg centrum kan du ta Pendeltåg till Odenplan och därefter tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Restid ca 26 minuter. Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Lokal information – Sundbybergs stad

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Sundbybergs stad. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Sundbybergs centrum kan du ta tunnelbanans blåa linje till Fridhemsplan. Restid ca 8 min.

Från Sundbybergs station kan du ta pendeltåg till Stockholm Odenplan och därefter tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Restid ca 13 min.

Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Lokal information – Upplands-Bro kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Bro station kan du ta pendeltåg till Stockholm Odenplan och därefter tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Restid ca 39 min. Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Lokal information – Värmdö kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Värmdö kommun. Du läser i klassrum på Stockholm utbildningscenter som ligger på Fridhemsplan, Kungsholmen i Stockholm. Här finns skoladministration, APL-samordnare, resurspedagog, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Välkommen till oss!

 

Hitta till Stockholm utbildningscenter

Från Värmdö kan du ta Buss eller Saltsjöbanan till Slussen och därefter tunnelbanans gröna linje till Fridhemsplan. Hitta till Stockholms utbildningscenter ››

 

Upplägg

Utbildningen är förlagd måndag-fredag i våra ljusa på Stockholm utbildningscenter som ligger på Drottningholmsvägen 37, plan 2. Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blå linje, buss samt pendeltåg. Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform.

 

Bläddra i utbildningskatalogen för Stockholmsregionen

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Undersköterska Kombo Stockholm

Kurser

 
2050
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Orienteringskurs KGYORI11B
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02
50
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100
Summa 2150

Bra att veta

Godkänt betyg i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper.

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Praktiken är en naturlig del av din utbildning. du följer din handledares schema på din praktikplats. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete.

För att du ska kunna göra APL krävs ett intyg från belastningsregistret som du ansöker om via polismyndigheten.

Du har APL i kurserna Omvårdnadsarbete 1 och Psykiatri 1.

Under denna utbildning kombinerar du både teori och praktiskt lärande. Vi har material för praktiska övningar inom barn och fritid. Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Du kan läsa fristående kurser ur denna yrkesutbildning för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Du hittar kurserna här

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Läs mer om validering ››

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››

KUI Stockholm utbildningscenter

Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm

Lås mer om KUI Stockholm utbildningscenter

För dig som bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun

Telefontider
Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.30 – 12.00 och 13.00- 15.00 samt Tisdag och Fredag kl. 08.30-12.00

Öppettider
Skolan är öppen vardagar kl. 08.00 – 17.00 alternativt när all undervisning är avslutad eller annat anges.

Mer om Stockholm utbildningscenter ››