Hälsocoach och Personlig tränare

Gör skillnad i människors vardag!

Under denna 1-åriga yrkesutbildningen till Hälsocoach och Personlig tränare kommer du att få praktisk utbildning inom områden som friskvård, träning och ledarskap. Vår kurs är anpassad för att ge dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att framgångsrikt guida och stödja andra människor på deras väg mot en hälsosammare livsstil. Genom en kombination av teoretisk undervisning och praktiska övningar kommer du att utveckla en djup förståelse för olika träningsmetoder, kosttillskott, och hur man skapar individuellt anpassade träningsprogram. Våra lärare kommer att vägleda dig genom de senaste trenderna och metoder inom hälsocoaching och personlig träning.

Utbildningen Hälsocoach och Personlig tränare ger dig kunskaper om människors hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder samt om att bemöta och leda människor med ett coachande förhållningssätt. Du får kunskaper både på bredden och på djupet kring hur kost, fysisk aktivitet och återhämtning påverkar vår prestationsförmåga samt allmänna hälsa på sikt.

Sammansättningen av kurser samt kursordning i utbildningen utgår från Skolverkets programstruktur för Barn- och fritidsprogrammets inriktning Fritid och Hälsa samt gemensamma europeiska referensramar för kvalifikationer inom yrkesområdet (EQF 4).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) skapar en direkt koppling mellan utbildning och arbetsliv. APL förbereder blivande yrkesverksamma inför krav och förväntningar inom sina respektive branscher. APL blandar teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Eleverna utför arbetsuppgifter inom det relevanta yrkesområdet på en riktig arbetsplats.

Möjligheten till certifiering enligt europeisk standard säkerställer att elever är väl förberedda för arbetsmarknaden inte bara på nationell nivå utan också internationellt.

Vem är Personlig tränare och Hälsocoach för?

Om du är en person som trivs med att arbeta nära människor och även har ett genuint intresse av att göra skillnad i människors vardag, kan en karriär som personlig tränare vara det perfekta valet för dig. Detta yrke lockar också de som vill utveckla sina ledarskapsförmågor och ta på sig rollen som en inspirerande ledare inom områden som friskvård, träning och hälsa. Att arbeta som personlig tränare handlar inte bara om att hjälpa människor att uppnå sina fitnessmål. Det kan också handla om att leda och coacha dem på ett stödjande och motiverande sätt. Om du vill vägleda andra mot en hälsosammare livsstil, kan detta yrke ge dig möjligheten att göra en verklig skillnad i människors liv. Du utvecklar samtidigt din egen kompetens inom träning och ledarskap.

Snabba fakta

VALD KOMMUN Hälsocoach och Personlig tränare

LÄNGD 40 veckor (1 år)

STUDIEFORM Distans, Klassrum

POÄNG 800

STUDIESTARTER Inga kommande starter

Praktiska övningar

Programmet kombinerar teori och praktik där du oavsett studieform deltar i laborationer, träningstillfällen, ledarskapsövningar och praktiska examinationer. Exempel på dessa kan vara: konditionsträningslaboration, styrketräningslaboration, praktisk konditionsträning, praktisk styrketräning, massage, praktiskt ledarskap samt seminarier och presentationer på skolan kring kursuppgifter. De praktiska momenten genomförs på skolan om inget annat anges.

APL ingår i Hälsocoach och personlig tränare

Målet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) är att du ska ha möjlighet att utveckla dina kunskaper direkt ute i arbetslivet. Det ger dig en värdefull inblick i det dagliga arbetslivet, inklusive dess rutiner och arbetsmoment, vilket är avgörande för att förstå yrkesområdets praktiska aspekter. Utöver detta fungerar APL också som en naturlig kontaktyta mot olika företag och organisationer inom branschen, och det kan öppna dörrar för framtida sysselsättning.

För att säkerställa en balans mellan teori och praktik är APL planerat att omfatta cirka 15% av den totala utbildningstiden. Detta motsvarar 180 timmar. För att anpassa APL-upplevelsen efter individuella behov kan eleven själv välja hur dessa timmar ska fördelas under studietiden. Dock finns en riktlinje att cirka 90 timmar bör genomföras under den första terminen. De återstående timmarna kan förläggas till den andra terminen om så önskas. För studenterna som börjar sin utbildning i januari finns också möjligheten att genomföra APL under sommaruppehållet.

Flexibiliteten sträcker sig även till hur APL utförs. Eleven har möjlighet att i samråd med verksamheten välja om APL ska koncentreras till en intensiv period över tre veckor med en 30-timmars arbetsvecka eller om det istället ska spridas ut över en längre tidsperiod.

Denna flexibilitet gör att både eleven och verksamheten kan anpassa APL-upplevelsen för att maximera inlärning och nytta, samtidigt som den skapar möjligheter att anpassa APL till individuella behov och preferenser.

KUI har licensieringsrätt via EuropeActive

Vi utfärdar certifikat för Personlig tränare

De elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att, till självkostnadspris (i dagsläget ca. 3000kr), certifiera sig till personlig tränare enligt EuropeActive (tidigare EHFA) standards.

KUI har licensieringsrätt via EuropeActive (vanligen kallade internationell PT-licens). Det betyder av vi kan certifiera enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer (www.europeactive.eu). Licensen är internationellt giltig.

Certifierade elever får möjlighet att ingå i EREPS; den europeiska unionens register över yrkesverksamma inom tränings- och friskvårdsverksamheter.

Digital lärplattform - Omniway

Vi tror att studier för framtiden ska vara en enkel och rolig upplevelse. Därför har vi lagt ned mycket arbete för att göra detta till verklighet. På KUI ger vi dig möjlighet att studera på dina egna villkor och tillhandahåller en rad olika verktyg som gör dina studier smidiga och givande.

En av de resurserna som du kommer att ha tillgång till är vår lärplattform. Omniway är skapad för att göra dina studier så flexibla som möjligt. Med denna plattform kan du enkelt komma åt alla dina kurser när som helst på dygnet. Oavsett om du är en morgonmänniska eller en nattuggla kan du logga in i Omniway och fortsätta dina studier. Det bästa av allt är att du kan använda plattformen från din mobil, surfplatta eller dator, vilket ger dig total frihet att studera var du än befinner dig.

Europeactive logga
Ereps logga

Hälsocoach och Personlig tränare - poängplan

Kurser

800
Kurs
Kurskod
Poäng
Aktivitets­ledarskap
PEDAKI00S
100
-------------------------------

Kursens syfte

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter. Du lär dig om verksamhetens organisation, målsättning och verksamhetsform. I kursen ingår även att du planerar och genomför aktiviteten inom den verksamhet du valt.

Kursens centrala innehåll

 • Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
 • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
 • Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.
Läs mer om kursen här »
Entreprenör­skap
ENTENR0
100
-------------------------------

Kursens syfte

Den här kursen ger dig kunskap om entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för din utbildning. Kursen lär dig om idéutvecklingsprocesser och grundläggande projektmetodik.

Kursens centrala innehåll

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • IIdéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
Läs mer om kursen här »
Hälsopedagogik
HALHAL0
100
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen om Hälsopedagogik lär dig om frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress. Du får kunskaper om innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Du lär dig även om interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Kursens centrala innehåll

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
Läs mer om kursen här »
Kost och hälsa
HALKOC0
100
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen behandlar bland annat näringslära, livsmedelskvalitet och betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människor hälsa. Den ger även kunskaper om olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.

Kursens centrala innehåll

 • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
 • Hygien, smitta och smittspridning.
 • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
 • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, kulturella och etiska skäl och hantering av detta.
 • Kritisk användning av information från olika källor.
Läs mer om kursen här »
Mental träning
HALMEN0
100
-------------------------------

Kursens syfte

Innehåll

Kursens centrala innehåll

 • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
 • Olika stressorer i vardagen.
 • Teoretiska modeller för stresshantering.
 • Aktuell forskning inom området.
 • Motivation och målfokusering.
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
 • Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.
Läs mer om kursen här »
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100
-------------------------------

Kursens syfte

Innehåll

Kursens centrala innehåll

 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
 • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
 • Yrkesroll och ledarskap.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
 • Metodik för utvecklingssamtal.
Läs mer om kursen här »
Träningslära 1
TRNTRN01
100
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen ger kunskaper om anatomi och fysiologi, närings- och kostkunskap, motionsmiljöers betydelse, människor olika förutsättningar för fysisk aktivitet samt olika träningsmetoder.

Kursens centrala innehåll

 • Anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler.
 • Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa.
 • Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa.
 • Människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet i olika situationer.
 • Motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation.
 • Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper.
 • Metoder för att arbeta skadeförebyggande samt akut omhändertagande och grundläggande behandling av skada i samband med fysisk aktivitet.
 • Etiska normer och regler för träningsverksamhet.
Läs mer om kursen här »
Träningslära 2
TRNTRN02
100
-------------------------------

Kursens syfte

Kursen ger kunskaper om kroppens anatomi och fysiologi med fokus på energigivande processer, energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans, olika träningsmetoder samt tester för att mäta fysiska kvaliteter.

Kursens centrala innehåll

 • Kroppens anatomi och fysiologi med fokus på energigivande processer.
 • Kroppens energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans utifrån tränings- och hälsoperspektiv.
 • Användande av kostregistrering och kostdataprogram.
 • Olika faktorers påverkan på individers upplevelse av fysisk aktivitet och träning.
 • Tränings- och motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation.
 • Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration.
 • Tester för att mäta fysiska kvaliteter, till exempel konditions- och rörlighetstester.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av träningsprogram för individer och grupper.
 • Skadeförebyggande träning samt enklare träningsprogram för rehabilitering, till exempel efter idrottsskada.
Läs mer om kursen här »
Summa 800

Bra att veta

Grundläggande behörighet

En vuxen har grundläggande behörighet för att delta vid komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

 • Är bosatt i Sverige,
 • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 • I övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Läs mer om behörighet för komvux »

Praktiska övningar

I utbildningen  kombineras teori och praktik där du oavsett studieform deltar i laborationer, träningstillfällen, ledarskapsövningar och praktiska examinationer. Exempel på dessa kan vara: konditionsträningslaboration, styrketräningslaboration, praktisk konditionsträning, praktisk styrketräning, massage, praktiskt ledarskap samt seminarier och presentationer på skolan kring kursuppgifter. De praktiska momenten genomförs på skolan om inget annat anges.

Praktik / APL

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Syftet är att du ska utveckla och befästa kunskaper och förmågor i relation till programmets yrkesinriktning ute i verksamheter. Utöver det får eleven också insyn i det dagliga arbetet och dess olika rutiner och arbetsmoment. Vidare ger APL också en kontaktyta mot olika verksamheter som eventuellt kan generera sysselsättning för eleven.

APL ska utgöra cirka 15 procent av utbildningen totala tid. Det motsvarar 180 timmars APL.

Eleven kan själv välja hur sitt APL ska fördelas under studietiden med reservationen att ungefär 90 timmar genomförs den första terminen och den resterande tiden den andra terminen. APL kan också genomföras under sommaruppehållet för de elever som startar sin utbildning i januari.

Eleven kan också välja i samråd med verksamheten om APL genomförs koncentrerat under tre veckor á 30 timmars arbetsvecka eller om det istället ska spridas ut över en längre tid.

På så sätt finns en flexibilitet för både eleven och verksamheten.

Läs mer om APL »

Licensiering personlig tränare PT

Elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att till självkostnadspris (i dagsläget ca 3 000 kr) certifiera sig till personlig tränare.

Fysiologi

 • Kroppens aeroba och anaeroba energisystem
 • Syretransport och de syretransporterande organen
 • Energiomsättning vid aktivitet och i vila.
 • Skelettmuskalurens styrning och arbete.
 • Tillvägagångssätt för att kontrollera aktiviteters intensitet genom t.ex. genom pulsmätning eller uppskattad ansträngning (Borg-skalan).
 • Kroppens val av energisubstrat (kolhydrater, fett, protein) vid olika fysiska aktiviteter

Anatomi

 • Skelettets, ryggradens och skelettmuskulaturens uppbyggnad med fokus på stora muskelgrupper som aktiveras vid fysisk aktivitet
 • Cirkulationssystemets uppbyggnad
 • Nervsystemets indelning och uppbyggnad
 • Leders, ligaments och senors uppbyggnad och de rörelser olika typer av leder tillåter
 • Hudens uppbyggnad
 • Grundläggande biomekaniska principer
 • Grundläggande anatomisk terminologi

Träningslära

 • Principer inom träningslära såsom progression, overload, specificitet och variation
 • Skapa målstyrda träningsprogram utifrån individens behov och förutsättningar
 • Anabol-, katabol fas samt superkompensation
 • Skapa kravprofil och kapacitetsanalys

Förebyggande av skador i samband med fysisk aktivitet

 • Skapa en säker träningsmiljö och ta hand om akuta mjukdelsskador enlig PRICE-metoden samt ge HLR och LABC
 • Rehabilitering av vanligt förekommande skador i samband med fysisk aktivitet
 • Skadeförebyggande träning och prehabilitering
 • Identifiera riskmoment vid olika typer av fysisk aktivitet

Träningsmetoder

 • Olika konditionsträningsmetoder: t.ex. distans- och uthållighetsträning, intervaller, HIIT, tröskelträning, använda pulsen som redskap i pulsbaserad konditionsträning
 • Olika styrketräningsmetoder: T.ex. Styrketräning med fria vikter (hantlar, skivstång, kettlebells etc.) Baslyft såsom knäböj, marklyft och bänkpress.
 • Styrketräning i maskin, med kroppsvikt, med motstånds-/gummiband.
 • Styrketräning som rehabilitering och skadeförebyggande metod
 • Olika rörlighetsmetoder: Dynamisk och statisk rörlighetsträning och stretching, KAT-metoden för rörelseträning
 • Använda uterummet som träningsmiljö

Kost och näringslära

 • Kostens betydelse för prestation och hälsa
 • Näringsämnenas funktion och metabolism.
 • Rådande näringsrekommendationer för olika grupper.
 • Kritisk granska olika dieter och kosttillskott
 • Metoder för att beräkna energiförbrukning och energiintag
 • Användning av kostregistreringsprogram

Testmetoder

 • Olika tester för att mäta fysiska delkapaciteter som styrka, kondition och rörlighet. T.ex. Coopers-test Ergometertest/Åstrandtest, Sit and reach test, test av 1RM (one repetition maximum)
 • Värdera olika testmetoders validitet och reliabilitet
 • Standardisering vid genomförande av tester

Ledarskap

 • Kommunikation verbalt och visuellt
 • Motivation och strategier för att skapa och bibehålla motivation
 • Modeller för beteendeförändring, t.ex. trans-teoretiska modellen
 • Olika ledarstilar och deras påverkan på individ och grupp
 • Professionellt förhållningssätt

Gymnasieexamen

För att få gymnasieexamen kompletterar du med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN.

Frågor och svar om CSN »

Martin Brunn
LÄRARE
Lås mer om Martin Brunn

Jag arbetar som lärare på KompetensUtvecklingsInstitutet på KUI Stockholm. Jag har arbetat heltid på skolan sedan 2012 och känner mig lyckligt lottad att få arbeta med ämnen som jag brinner för, teoretiskt såväl som praktiskt. Min lärarexamen tog jag 2012 vid Uppsala Universitet med inriktning mot gymnasieskolan inom ämnena Idrott och Hälsa samt Engelska. Jag har därefter läst fristående kurser inom träningslära, anatomi och fysiologi främst via GIH i Stockholm. Valet av lärarprogrammet kom av att jag alltid varit intresserad av idrott och träning. Som barn och ungdom prövade jag på flera olika idrotter bl.a. medeldistanslöpning, bandy och fotboll där det i fotboll ledde till en elitsatsning fram till ca. 20 årsåldern. I dagsläget motionerar jag enbart för nöjets skull och för alla de hälsofördelar det ger. Vid sidan av arbetet har jag tillsammans med min sambo två barn i förskolan, vars naturliga rörelseglädje är en påminnelse om hur viktigt det är för oss människor att vara fysiskt aktiva och något jag hoppas förmedla i min undervisning.

Samuli Pärssinen
LÄRARE
Lås mer om Samuli Pärssinen

Jag arbetar som lärare på KompetensUtvecklingsInstitutet på KUI Stockholm. Som ungdom hade jag ingen idrott som jag utövade utan gillade mest att lyssna på musik och spela datorspel. Detta ändrades när jag kom i kontakt med gym för första gången och blev fascinerad utav möjligheten att kunna skulptera kroppen och samtidigt göra den starkare. Jag gillade det individuella och utmaningen utav att kunna lyfta tyngre vikter och allt eftersom tiden gick kom jag underfund med att jag ville arbeta med träning på heltid och bestämde mig för att utbilda mig. Det gjorde jag mellan 2008-2010 på lillsveds idrottsfolkhögskola till idrottsledare/hälsocoach det var två fantastiska år i mitt liv som jag bär med mig för resten av mitt liv. Åren 2010-2014 arbetade jag på gym som grupp/gyminstruktör tillsammans med ett riktigt härligt gäng.  2012 bestämde jag mig dock att tillägna en del av min tid att arbeta på skola och utveckla min pedagogik vilket sedan föranledde till att jag 2016 valde att utbilda mig till yrkeslärare inom ämnet friskvård & hälsa. I samma veva bestämde jag mig även för att testa att tävla i classic bodybuilding (det slutade inte i någon nämnvärd placering) men jag var en erfarenhet rikare i vad som krävs för att ta sig till en riktig bra form. Sedan 2019 arbetar på heltid på hälsocoach/pt programmet, här trivs jag jättebra och älskar att se eleverna utvecklas och samtidigt utveckla mig själv i mötet med människan.

Licensierade elever berättar

Gett mig en bred kunskapsbas

All kunskap jag fick via utbildningen tar jag med mig och utvecklar mitt företag, Jenni Tenbrock kost & hälsa, där jag hjälper människor att hitta en hälsosamma balans och att nå sina mål. /Jenni Tenbrock

Gett mig kunskap som jag tar med mig för livet

Jag har fått en väldigt stabil grund för min fortsatta tränarkarriär men också min egen träning ett bättre djup. Dessutom har jag träffat trevliga klasskamrater som har skänkt min både kontakter och vänskap. /Emil Fitoussy

Gett mig möjlighet att byta karriärsbana

Den här utbildningen har gett mig möjlighet att arbeta med att hjälpa människor. Nu kommer jag att både arbeta som coach/personlig tränare på en träningsstudio samt starta upp en egen verksamhet. @emmahedstrom.se

Vanliga frågor och svar

Din väg till ett meningsfullt yrkesliv

Vi erbjuder yrkesutbildningar som rustar dig för framgång inom växande och viktiga samhällsområden. Genom både teoretisk och praktisk kompetensutveckling ger vi dig de verktyg du behöver för att utmärka dig på arbetsmarknaden. Gör din passion till din yrkesbana med KUI!

Arbeta med människor

Öppna möjligheten till givande arbete med människor. Vi tror på att skapa en meningsfull och positiv inverkan i samhället genom att matcha passionerade och utbildade individer med möjligheter inom växande samhällsområden. Ta steget mot en givande framtid!

Möjligheter för alla åldrar - alltid

Ålder är ingen begränsning; komvux öppnar dörrar för elever i alla åldrar och skapar en inkluderande miljö där erfarenhet och ny kunskap möts i en givande gemenskap. Komvux – där ålder aldrig hindrar din väg mot lärande och yrkesframgång.