×

 

Välj kommun för detaljerat innehåll

Barnskötare Validering

Barnskötare Validering i Boråsregionen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet men saknar formell utbildning (betyg).

Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som barnskötare. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Du kan kombinera arbete med studier. Kompletterande utbildning sker individuellt via vår webbaserade lärplattform men också genom studieträffar i Borås.

Validering – så här går det till

Informationsmöte

Informationsmöte online eller på plats i Borås innan utbildningsstart, mer information i samband med antagning till utbildningen.

Kartläggning och bedömning

Initialt genomförs en kartläggning av dina befintliga kunskaper. Dokumentation i form av befintliga betyg och intyg samlas in. Därefter upprättas en individuell studieplan tillsammans med läraren. I studieplanen anges vilka kurser/mål du avser att validera och vilka kurser/mål du behöver komplettera genom utbildning.

Examination och praktiska moment

Validering, examination och praktiska moment sker på plats i Borås.

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplatt-form men också genom studieträffar i Borås.

Efter avslutad utbildning

Du får en utbildning som ger dig en god grund för att jobba som barnskötare.

Håll mig uppdaterad!

Gör intresseanmälan så skickar vi dig information om kommande starter, ansökningsdatum och öppna hus. OBS! Detta är ej är en ansökan. Ansökan gör du via din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Lokal information – Borås stad

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Bollebygds kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Herrljunga kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Marks kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Svenljunga kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Tranemo kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Ulricehamns kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Lokal information – Vårgårda kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Boråsregionens Vuxenutbildning som erbjuder gymnasial yrkesutbildning för vuxna i kommunerna: Bollebygd, Borås, Herrljunga (samarbete med Vårgårda), Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Du ansöker du denna utbildning via Borås stad.

Kompletterande utbildning sker individuellt via lärplattform men också genom studieträffar i Borås. Validering, examination och praktiska moment sker också på plats i Borås.

Utbildningslokal: Klintegatan 14, 506 40 Borås

 

Ladda ned infoblad

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Barnskötare Validering

Kurser

 
1300
Kurs Kurskod
Poäng
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Summa 1300

Bra att veta

  • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk.
  • Samt 1 års erfarenhet av arbete inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet under senaste 3 åren. Bifoga tjänstgöringsintyg.
  • Du behöver ha tillgång till en dator med internetanslutning.

APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen och planeras utfrån individuella förutsättningar och behov. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Inför APL krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du enklast via nätet: polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Barnomsorgen kommer de närmaste åren att ha ett stort behov av utbildad personal i Boråsregionen. Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Du ansöker via webbansökan hos vuxenutbildningen Borås. Det är BRvux som avgör om du blir beviljad en plats.

Kontakta oss

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››

KUI Växjö Utbildningscenter

Videum Science Park, hus Alpha Framtidsvägen 10 B, plan 4, 352 22 Växjö

Lås mer om KUI Växjö Utbildningscenter

För dig som bor i Växjö, Markaryd eller en kommun i Boråsregionen.

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Växjö utbildningscenter ››