×
 

Välj kommun för detaljerat innehåll

Barnskötare Elevassistent SVA-grund

Under denna utbildning kombinerar du yrkeskurser inom barn och fritid med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som Barnskötare eller Elevassistent inom pedagogisk verksamhet.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom pedagogisk verksamhet och inte har svenska som förstaspråk. Yrkesutbildningen sker hos KUI och grundläggande svenska som andraspråk sker via kommunen.

Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning - barnskötare eller elevassistent. Du får hjälp på skolan med ditt val.

Yrken och arbetsmarknad

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Håll mig uppdaterad!

Gör intresseanmälan så skickar vi dig information om kommande starter, ansökningsdatum och öppna hus. OBS! Detta är ej är en ansökan. Ansökan gör du via din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Lokal information – Västerås stad

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Västerås stad. Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. I utbildningen ingår praktik, APL –  arbetsplatsförlagt lärande och under din praktik följer du en handledares schema vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Lärarledd undervisning genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Västerås. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning – barnskötare eller elevassistent. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid. Välkommen med din ansökan!

 

Studieform Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Obligatoriska övningar och examinationer genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Västerås. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan

Lokal information – Falu kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver utbildningen på uppdrag av Falu kommun. Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. I utbildningen ingår praktik, APL –  arbetsplatsförlagt lärande och under din praktik följer du en handledares schema vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Obligatoriska övningar och examinationer genomförs på plats på vårt utbildningscenter i Falun. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning – barnskötare eller elevassistent. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid. Välkommen med din ansökan!

 

Studieform Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på vårt utbildningscenter i Falun. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan (klass)
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare (flex)
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform (distans)

 

Ladda ned infoblad

Barnskötare Elevassistent SVA-grund Västerås 2200 poäng

Kursen

 
1800
Kurs Kurskod
Poäng
Matematik Nationell delkurs 1 GRNMATA
100
Matematik Nationell delkurs 2 GRNMATB
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 GRNSVAA
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100

Inriktning väljs på skolan

 
400
Kurs Kurskod
Poäng
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Summa 2200

Poängplan

Kurser

 
1700
Kurs Kurskod
Poäng
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Komvuxarbete – Barn och fritid KVARBF
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 1 GRNSVAA
100
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 GRNSVAB
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 3 GRNSVAC
200
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4 GRNSVAD
200

Barnskötare 100 poäng

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Skapande verksamhet PEGSKP0
100

Elevassistent 100 poäng

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
100
Summa 1800

Bra att veta

För att vara behörig att delta på denna utbildning ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen ger. Dessutom ska du ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  • Test

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under din praktik följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktiken är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

För sökande elever till Barn och fritid yrkesutbildning är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KUI Västerås Utbildningscenter

Karlsgatan 3 (vån 3), 722 14 Västerås

Lås mer om KUI Västerås Utbildningscenter

Kontakt för dig som bor i Västerås, Hallstahammar, Arboga, Köping, Kungsör

Telefontider alla vardagar kl. 08.00-12.00 samt 13.00-15.00

Skolan är öppen alla vardagar kl. 08.30-16.30 (om inget annat anges)

Läs mer om Västerås utbildningscenter ››

KUI Falun Utbildningscenter

Gruvgatan 2, 791 62 Falun

Lås mer om KUI Falun Utbildningscenter

Kontakt för dig som bor i Falun, Hofors

Telefontider alla vardagar kl. 08.00-12.00 samt kl. 13.00-15.00
Skolans är öppen alla vardagar kl. 08.30-16.30 (om inget annat anges)

Mer om Falun utbildningscenter ››