Välj kommun för detaljerat innehåll

Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare

Tycker du om att arbeta med barn och unga? Är du intresserad av pedagogik, kommunikation och lärande? Arbetar du, eller har du arbetat, inom barn och fritid och vill lära dig mer? Satsa på en utbildning som ger tre yrken: Barnskötare, Elevassistent och Aktivitetsledare fritidshem.

Du läser du med individuellt anpassade studier. Du kan kombinera arbete med studier. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär.

Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS) med en individuell studieplan. Du studerar i 100% studietakt med lärarstöd och handledning som passar dig. Delta i våra flexibla klassrum med öppen studieverkstad samt i olika lektioner och föreläsningar. Obligatoriska teoretiska och praktiska moment sker i skolans lokaler.

Vi erbjuder alltså en variation av:

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan
  • Studier samt öppen studieverkstad/flexibelt klassrum i skolan med stöd av lärare
  • Studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserade lärplattform
  • Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Yrkeskompetens efter avslutad utbildning

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Aktivitetsledare fritidshem

Som aktivitetsledare planerar, organiserar och leder du fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Du uppmuntrar och inspirerar till att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Du är en vuxen förebild som stöttar barn och unga i deras utveckling. Oftast arbetar du på fritidsgårdar, skolor eller fritidshem.

Snabba fakta

KOMMUN(ER) Avesta

TYP Komvux, Komvux Yrkesutbildning

LÄNGD 1,5 år

POÄNG 1650

STUDIEFORM Flex

Ansök