×

 

Välj kommun för detaljerat innehåll

Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare

Tycker du om att arbeta med barn och unga? Är du intresserad av pedagogik, kommunikation och lärande? Arbetar du, eller har du arbetat, inom barn och fritid och vill lära dig mer? Satsa på en utbildning som ger tre yrken: Barnskötare, Elevassistent och Aktivitetsledare fritidshem.

Du läser du med individuellt anpassade studier eller som lärling på en arbetsplats. Du kan kombinera arbete med studier. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär.

Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: 

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform
  • Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Yrkeskompetens efter avslutad utbildning

Barnskötare

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Aktivitetsledare fritidshem

Som aktivitetsledare planerar, organiserar och leder du fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Du uppmuntrar och inspirerar till att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Du är en vuxen förebild som stöttar barn och unga i deras utveckling. Oftast arbetar du på fritidsgårdar, skolor eller fritidshem.

Snabba fakta

Kommun(er) Avesta kommun

Studieform Flex

Poäng 1650

Utbildningstyp Komvux, Komvux Yrkesutbildning


Ansök

Håll mig uppdaterad!

Gör intresseanmälan så skickar vi dig information om kommande starter, ansökningsdatum och öppna hus. OBS! Detta är ej är en ansökan. Ansökan gör du via din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

För att vara behörig till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/ svenska som andraspråk på grundskolenivå samt bedömas ha förutsättningar att klara utbildningen.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din praktik har du en handledare på arbetsplatsen vilkens arbetstider du ska följa, vilket även kan innebära kvällar och helger. Var och när din APL blir kommer du att få veta av din lärare vid KUI i Avesta. Beroende på kurs och tillgång på APL platser kan din APL vara förlagt till annan ort än Avesta, till exempel Säter eller Falun.

APL 5 veckor ingår i följande kurser

  • Pedagogiskt ledarskap
  • Pedagogiskt arbete

 

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Du ansöker till denna utbildning via vuxenutbildningen i Avesta kommun. Läs mer här

För sökande elever till Barn och fritid yrkesutbildning är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom barn och fritid kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan.

Poängplan

Kurser

 
1550
Kurs Kurskod
Poäng
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0
100
Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0
100
Hälsopedagogik HALHAL0
100
Kommunikation PEDKOU0
100
Lärande och utveckling PEDLÄR0
100
Människors miljöer PEDMÄI0
100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0
100
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
100
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Skapande verksamhet PEGSKP0
100
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
100
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50

Valbar kurs

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska 1 SVESVE01
100

Valbar kurs

 
100
Kurs Kurskod
Poäng
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
100
Summa 1650

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

KUI Avesta Utbildningscenter
KUNGSGATAN 13, 774 30 AVESTA
Lås mer om KUI Avesta Utbildningscenter

Kontakt för dig som bor i Avesta

Telefontider alla vardagar kl. 09.00–12.00 samt 13.00–15.00

Skolans är öppen alla vardagar kl. 08.30–16.30 (om inget annat anges)

Mer om Avesta utbildningscenter ››