×
 

Välj din hemkommun för detaljerat innehåll

Aktivitetsledare fritidshem

En utbildning för dig som vill arbeta med barns och ungas växande och lärande. Efter denna yrkesutbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som aktivitetsledare inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

I Aktivitetsledare fritidshem läser du 500 poäng på distans under 20 veckor. Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan. Hos oss möter du engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet.

Utbildningen ger dig kunskap om pedagogik, kommunikation och barnens lärande och växande. Du får kunskaper om fritiden och lär dig om idrottens betydelse för barn.

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

  • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
  • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
  • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
  • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
  • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser.

Yrket aktivitetsledare

Som aktivitetsledare planerar, organiserar och leder du fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Du uppmuntrar och inspirerar till att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Du är en vuxen förebild som stöttar barn och unga i deras utveckling. Oftast arbetar du på fritidsgårdar, skolor eller fritidshem.

Tierp – lokalt innehåll

Aktivitetsledare fritidshem yrkesutbildning läser du på distans via Tierp-Östhammar. Du kan kombinera arbete med studier. Hos oss möter du engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan. Vi har kontinuerlig intagning vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen.

Infoblad Tierp (pdf)

Studieformer

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer bokas via skolan och genomförs i Tierp-Östhammar.

Östhammar – lokalt innehåll

Aktivitetsledare fritidshem yrkesutbildning läser du på distans via Tierp-Östhammar. Du kan kombinera arbete med studier. Hos oss möter du engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan. Vi har kontinuerlig intagning vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen.

Infoblad Östhammar (pdf) 

Studieformer

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer bokas via skolan och genomförs i Tierp-Östhammar.

Bra att veta

Svenska/Svenska som andraspråk – grundskolenivå

APL innebär att du praktiserar det du läst och lär dig nya saker på en arbetsplats. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Du ansöker till denna utbildning via vuxenutbildningen i din hemkommun. Läs mer här

För att få praktisera och arbeta inom skola- och barnomsorg krävs två olika godkända utdrag ur polisens belastningsregister www.polisen.se/service
– för arbete inom skola eller förskola (442.5)
– kontroll av belastningsregister (442.3)
Breven ska visas upp oöppnade i samband med eventuell intervju.

Aktivitetsledare Fritidshem

Kurser

 
500
Kurs Kurskod
Poäng
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Summa 500

Aktivitetsledare Fritidshem

Kurser

 
500
Kurs Kurskod
Poäng
Barns lärande och växande PEDBAS0
100
Fritids- och idrottskunskap FRTFRD0
100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0
200
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0
100
Summa 500

Kontakt

Håll mig uppdaterad!

Gör intresseanmälan så skickar vi dig information om kommande starter, ansökningsdatum och öppna hus. OBS! Detta är ej är en ansökan. Ansökan gör du via din hemkommun.

Välj din hemkommun
Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot marknadsföring och information från våra skolor. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, samt ditt telefonnummer. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här och hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.