×
 

YRKESSVENSKA WEBBUTBILDNING

För personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Utbildningen ger kunskaper om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt språk och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga. Genom förbättrade språkkunskaper ökar tryggheten och säkerheten både för den anställde och för den äldre.

Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra språk. Behovet av ökade kunskaper i det svenska språket är därför stort. För att arbeta inom vården krävs det att man både kan tala och dokumentera i det svenska språket. Vi har därför tagit fram Yrkessvenska webbutbildning speciellt anpassad för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Genom intervjuer och undersökningar har innehåll valts med omsorg för att matcha befintligt behov hos dessa verksamheter.

Syfte med Yrkessvenska webbutbildning

Utbildningen ska ge deltagaren ökad förmåga att känna igen och förstå begrepp och situationer som förekommer i det dagliga arbetet inom vård- och omsorgsarbetet. Utbildningen ska ge deltagaren ett utvecklat språk och en utvecklad språk- förståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och deras anhöriga samt för att aktivt kunna delta i möten, rapportera och dokumentera kvalitetssäkert.

Webbutbildning

Längd: 4-8 timmar

Pris: 885:- /person. Moms tillkommer.

Adress: Distans,

Öppen för bokning

Anmäl dig här

Mer information

Innehåll

Scenario 1
 • Ansvar och arbetsuppgifter
 • Yrkeskategorier, anställning och ansvar
 • APT-Möten
 • Basala hygienrutiner
 • Kontaktmannaskap
 • Delegering
 • Svenska högtider
Scenario 3
 • Hjärnan funktion
 • Nervsystemet
 • Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Resurser
 • Vård-och omsorgsbehov
 • Fall och fallrisk
 • Smärta
Scenario 2
 • Kroppens anatomi
 • Att leva med Hjärt- och lungsjukdom
 • Att leva med KOL
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Självbestämmande och integritet
 • Bemötande och förhållningssätt
Scenario 4
 • Kommunikation
 • Att leva med syn- och hörselnedsättning
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Känslor, sinnesintryck
 • Svåra möten
 • Anhörigkontakt

Genomförande

Utbildningen är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får deltagaren följa ett arbetslag på ett äldreboende och personalens dagliga möten med varandra och brukarna som bor där. Utbildningen består av fyra scenario där man via ljud, bild och text får följa dessa möten. Till varje scenario finns övningar och arbetsuppgifter där deltagaren får träna sin språk och språkförståelse samt ta ställning till och värdera vad man tycker är ett bra tillvägagångssätt eller bemötande.

Genomgående finns tillgång till ordlista med förklaringar på svåra ord och begrepp. Utbildningen fokuserar på att lära deltagaren innebörden av olika ord som är vanliga inom vård- och omsorgsarbete samt ge kunskap om dokumentation, bemötande och förhållningssätt till brukare inom vård och omsorg.

Tidsåtgång

Hela utbildningen tar ca 4-8 timmar att genomföra beroende på förkunskaper.

Kursintyg efter godkänt resultat

Yrkessvenska webbutbildning avslutas med ett kunskapstest. Kursintyg skrivs ut efter fullständig genomgång av samtliga delar samt ett godkänt resultat.

Kursstart varje månad

Första måndagen i varje ny månad har vi kursstart. Deltagaren har tillgång till utbildningen fram till sista fredagen i samma månad.

KUI Företagsutbildning erbjuder Kompetensutveckling och fortbildning på olika nivåer för chefer och medarbetare

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi utbildar både personal och chefer inom våra specialiserade områden förskola, fritidshem, äldreomsorg, psykiatri och LSS.

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss